Συνέδρια

1ο Διεθνές Συνέδριο ελάχιστα επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής από το Ιατρικό Διαβαλκανικό

1ο Διεθνές Συνέδριο ελάχιστα επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής από το Ιατρικό Διαβαλκανικό

Μία διεθνής συνάντηση Διακεκριμένων Επιστημόνων και Κλινικών Ιατρών με έμφαση στην παροχή Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσιών στον Ασθενή

Είναι γεγονός ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ανοίξει νέους δρόμους στην πρόοδο της υγείας, σε ιατροτεχνολογικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση του κλινικού οφέλους για τον ασθενή.

Η Ορθοπεδική, ως ιατρική ειδικότητα, έχει μεταβληθεί και μεταβάλλεται σημαντικά κατά τα τελευταία έτη, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ελάχιστα επεμβατικών, ατραυματικών τεχνικών οι οποίες εγγυώνται την ελαχιστοποίηση των σχετιζόμενων με τη θεραπεία επιπλοκών και την αρτιότερη και ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής, η Α’ Ορθοπεδική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ορθοπαιδική και Τραυματιολογική Εταιρεία Μακεδονίας-Θράκης διοργανώνει, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης το «1ο Διεθνές Συνέδριο Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής» στις 13-15 Μαΐου 2022, στο Αμφιθέατρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν διεθνώς διακεκριμένοι επιστήμονες από 14 χώρες του Εξωτερικού σε 11 Στρογγυλές Τράπεζες-Θεματικές Ενότητες υψηλού επιστημονικού κύρους, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής με επίκεντρο την βελτιστοποίηση του οφέλους για τον ασθενή, σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, για πρώτη φορά στην Ελληνική Επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα συνδιάλεξης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των «μεγαλύτερων ονομάτων» της Ορθοπεδικής Χειρουργικής παγκοσμίως, σε επιστημονικό επίπεδο, με στόχο πάντοτε την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στον ασθενή.

Συγκεκριμένα, η πρώτη Στρογγυλή Τράπεζα του Συνεδρίου θα αφορά την Ελάχιστα Επεμβατική Αντιμετώπιση των Παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης. Με βάση την υπάρχουσα σημαντική χειρουργική εμπειρία από την διενέργεια ενδοσκοπικών, ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών για ένα σημαντικό εύρος των παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης, όπως επίσης και την διενέργεια μεγάλου αριθμού επιτυχημένων αρθροσκοπικών επεμβάσεων για μία πλειάδα ορθοπεδικών παθήσεων άλλων αρθρώσεων (όπως π.χ. του γόνατος ή του ώμου) στην Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, και, σε συμφωνία πάντα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα πλεονεκτήματα της Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής καθίστανται πλέον εμφανή σε κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Οι ελάχιστα επεμβατικές αυτές τεχνικές χαρακτηρίζονται από ελάχιστη διεγχειρητική απώλεια αίματος, εξαιρετικά μικρό μέγεθος τομής δέρματος και χειρουργικού τραύματος, σημαντικά μικρότερο χρόνο χειρουργείου συγκριτικά με συμβατικές τεχνικές, κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με ταχύτερη αποκατάσταση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Ένα επιπρόσθετο αξιοσημείωτο πλεονέκτημα της πλειοψηφίας των τεχνικών αυτών είναι η δυνατότητα διενέργειας χωρίς τη χορήγηση γενικής αναισθησίας, γεγονός υψίστης σημασίας σε ασθενείς για τους οποίους η γενική αναισθησία θα εγκυμονούσε σημαντικούς κινδύνους, όπως ηλικιωμένοι ασθενείς με συνυπάρχουσες καρδιαγγειακές (π.χ. Στεφανιαία Νόσος, Καρδιακή Ανεπάρκεια), αναπνευστικές (π.χ. ΧΑΠ, Αναπνευστική Ανεπάρκεια) ή νευροεκφυλιστικές (π.χ. νόσος Parkinson) παθήσεις.

Στην Στρογγυλή Τράπεζα της Σπονδυλικής Στήλης θα συζητηθούν επίσης διεξοδικά τα κλινικά οφέλη της διαδερμικής, ατραυματικής και ελάχιστα επεμβατικής αντιμετώπισης των καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης με τις τεχνικές της Σπονδυλοπλαστικής-Κυφοπλαστικής, οι οποίες εγγυώνται την άμεση απελευθέρωση των ασθενών από τον σχετιζόμενο με τον κάταγμα πόνο όπως επίσης και την άμεση κινητοποίηση χωρίς την ανάγκη χρήσης νάρθηκα μετεγχειρητικά, όπως επίσης και τα πλεονεκτήματα της Ελάχιστα Επεμβατικής Σπονδυλοδεσίας, η οποία σχετίζεται με σημαντικά μειωμένο ιστικό τραύμα και διεγχειρητική αιμορραγία, προσφέροντας τη δυνατότητα εξιτηρίου ήδη από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα, με ευχερή και ταχεία επιστροφή των ασθενών στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Όσον αφορά την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αντιμετώπιση των εκφυλιστικών παθήσεων του γόνατος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα αποτελέσματα της εφαρμογής αναγεννητικών-βιολογικών θεραπειών στο πλαίσιο της ελάχιστα επεμβατικής αρθροσκοπικής χειρουργικής, οι οποίες εφαρμόζονται ευρέως στην Α’ Ορθοπεδική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ομάδας των θεραπευτικών αυτών προσεγγίσεων αποτελεί η τεχνική της αυτόλογης μεταμόσχευσης χονδροκυττάρων (AutoCartTM), η οποία συνίσταται την συλλογή υγιούς χόνδρου του ασθενούς από μη φορτιζόμενες επιφάνειες του γόνατος και την εν συνεχεία χρήση του, σε συνδυασμό με αυτόλογη θρομβίνη (πρωτεΐνη του αίματος η οποία συλλέγεται από το αίμα του ίδιου του ασθενή και χρησιμοποιείται ως «κόλλα»), σε πάσχουσες περιοχές με παρουσία χόνδρινων ελλειμμάτων.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η παρούσα τεχνική μπορεί να διενεργηθεί στο πλαίσιο μίας μόνο ελάχιστα επεμβατικής αρθροσκοπικής επέμβασης του γόνατος, διαθέτοντας τα κλασικά πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών τα οποία αναφέρθηκαν ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πρακτικά μηδενική πιθανότητα μετάδοσης λοιμωδών παθήσεων και απόρριψης του μοσχεύματος, λόγω της αυτόλογης φύσης του (του γεγονότος δηλαδή ότι προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή).

Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα συζητηθούν επίσης τα οφέλη σύγχρονων, καινοτόμων και ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών της Ορθοπεδικής Χειρουργικής όπως η Πρόσθια Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική του Ισχίου (AMIS), η Ρομποτική Χειρουργική του Γόνατος, όπως και ο ρόλος άλλων Βιολογικών-Αναγεννητικών Παραγόντων (όπως π.χ. το Πλούσιο σε Αιμοπετάλια Πλάσμα-PRP), οι οποίοι μπορούν να συλλεχθούν από το αίμα του ίδιου του ασθενούς, προσφέροντας βέλτιστα κλινικά οφέλη σε πολλαπλές συχνές ορθοπεδικές παθήσεις, εκφυλιστικού και μη τύπου.

Συνέδρια

03.02.2022

Ογκολογία και νεότερες εξελίξεις – Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου

ΕΚΠΑ: 4ο Webinar

02.02.2022

“Υγεία χωρίς ψυχική υγεία δεν υπάρχει”

Με τη διαδικτυακή παρουσία 220 συμμετεχόντων ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το συνέδριο “Ψυχική Υγεία Post Covid-19”, που διοργανώθηκε την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, από το Health Daily και τη Boussias. Στο συνέδριο συμμετείχαν 29 σημαντικοί και καταξιωμένοι επιστήμονες ψυχικής υγείας, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της Πολιτείας και θεσμικοί φορείς, πάροχοι υγείας και εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών και φροντιστών από […]

Κάθε 20 δευτερόλεπτα κάποιος διαβητικός ασθενής στον κόσμο ακρωτηριάζεται!
01.02.2022

Κάθε 20 δευτερόλεπτα κάποιος διαβητικός ασθενής στον κόσμο ακρωτηριάζεται!

2ο Συνέδριο “Research & Development and Innovation in Healthcare”
01.02.2022

2ο Συνέδριο “Research & Development and Innovation in Healthcare”

“Καρκίνος και η σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης”
31.01.2022

“Καρκίνος και η σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης”

Ημερίδα για τις δράσεις του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας
26.01.2022

Ημερίδα για τις δράσεις του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας

Καρκίνος: Η σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης
25.01.2022

Καρκίνος: Η σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης

Η ασφάλεια μεταγγίσεων και μεταμοσχεύσεων στο επίκεντρο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GAPP
24.01.2022

Η ασφάλεια μεταγγίσεων και μεταμοσχεύσεων στο επίκεντρο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GAPP

“Οι προκλήσεις μιας υγειονομικής κρίσης στις ευάλωτες ομάδες  της κοινωνίας των πολιτών’’
24.01.2022

“Οι προκλήσεις μιας υγειονομικής κρίσης στις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών’’

Φ.Σ.Θ: Μείωση κινδύνου νοσηλείας ή θανάτου έως και 88% παρέχουν τα νέα αντιικά φάρμακα κατά της COVID-19
20.01.2022

Φ.Σ.Θ: Μείωση κινδύνου νοσηλείας ή θανάτου έως και 88% παρέχουν τα νέα αντιικά φάρμακα κατά της COVID-19

Δημοφιλή

Healthy pets
1

20+1 πράγματα που δεν ξέρετε για τα ζώα!

Επιδημίες
2

Η Βρετανία αίρει όλους τους περιορισμούς κατά του Covid-19

Υγεία & πολιτική
3

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Υγεία & πολιτική
4

Θ.Πλεύρης: Έρχεται διάταξη για την απόλυση των ανεμβολίαστων υγειονομικών – «Ριψάσπιδες που αρνούνται την επιστήμη»

Περισσότερα

29.06.2022

Γυμνάζεσαι και δεν βλέπεις αποτέλεσμα; Πρωταθλητής CrossFit σου δίνει την απάντηση

Αυτό είναι το λάθος που κάνεις

29.06.2022

Είσαι από αυτούς που ξυπνούν πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι; – Η επιστήμη απαντά το γιατί

Πόσες φορές, έχεις πέσει κομμάτια για ύπνο και έχεις ρυθμίσει το ξυπνητήρι σου, όμως για κάποιον λόγο που σε τσατίζει απίστευτα και δε γνωρίζεις, ξυπνάς λίγα λεπτά και δευτερόλεπτα πριν αυτό χτυπήσει;

Αλάτι: Εννιά έξυπνοι και χρήσιμοι τρόποι για να το χρησιμοποιήσεις
29.06.2022

Αλάτι: Εννιά έξυπνοι και χρήσιμοι τρόποι για να το χρησιμοποιήσεις

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ζητά και ιδιώτες γιατροί να συνταγογραφούν φάρμακα στους ανασφάλιστους
29.06.2022

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ζητά και ιδιώτες γιατροί να συνταγογραφούν φάρμακα στους ανασφάλιστους

Αυτός είναι ο λόγος που οι γυναίκες πρέπει να κάνουν γυμναστική το πρωί & οι άνδρες το βράδυ
29.06.2022

Αυτός είναι ο λόγος που οι γυναίκες πρέπει να κάνουν γυμναστική το πρωί & οι άνδρες το βράδυ

Power nap: Αυτά είνα τα οφέλη του μεσημεριανού ύπνου στην υγεία – Αρκούν μόνο 6 λεπτά;
29.06.2022

Power nap: Αυτά είνα τα οφέλη του μεσημεριανού ύπνου στην υγεία – Αρκούν μόνο 6 λεπτά;

Απώλεια βάρους: Αυτή είναι η άσκηση που θα σας βοηθήσει να κάψετε περισσότερο λίπος
29.06.2022

Απώλεια βάρους: Αυτή είναι η άσκηση που θα σας βοηθήσει να κάψετε περισσότερο λίπος

Δείτε ποια είναι τα 7 οφέλη που παρέχουν τα βερίκοκα στην υγεία
29.06.2022

Δείτε ποια είναι τα 7 οφέλη που παρέχουν τα βερίκοκα στην υγεία

Αυτά είναι τα οφέλη από την κατανάλωση πεπονιού
29.06.2022

Αυτά είναι τα οφέλη από την κατανάλωση πεπονιού

Νίκος Καπραβέλος: «Η παραλλαγή Όμικρον παρακάμπτει την ανοσία από τα εμβόλια»
29.06.2022

Νίκος Καπραβέλος: «Η παραλλαγή Όμικρον παρακάμπτει την ανοσία από τα εμβόλια»