Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης

Ο  χρήστης  των σελίδων και των υπηρεσιών του  ygeiamasnews.gr  παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του.

Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρουσιάζονται μέσα από τις σελίδες του ygeiamasnews.gr.

Ο επισκέπτης – μέλος του ygeiamasnews.gr  παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές στη διεύθυνση: ygeiamasnews.gr.

Σε κάθε περίπτωση η εξακολούθηση της χρήσης τουygeiamasnews.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την εκ μέρους του ανεπιφύλακτη  αποδοχή των όρων αυτών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Οι χρήστες – επισκέπτες του ygeiamasnews.gr  έχουν τη δυνατότητα εγγραφής ως μέλη στις υπηρεσίες του. Κατά τη διαδικασία εγγραφής θα ζητηθούν από τους χρήστες ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες.

Κάθε χρήστης αναλαμβάνει να: α) παρέχει αληθείς και ακριβείς, πληροφορίες και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή και ενημερωμένα.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού, ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και ένα όνομα χρήστη (user name).

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού τους ονόματος χρήστη / κωδικού πρόσβασης και γενικότερα μέσω του λογαριασμού τους (user account) και οφείλουν να δείχνουν ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων.

Το ygeianews.gr συνιστά στους χρήστες του να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών του ygeiamasnews.gr  και του κωδικού πρόσβασης σε αυτές από τρίτα πρόσωπα.

Σε κάθε περίπτωση δε που θα διαπιστωθεί κλοπή ή απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν αμελλητί τo ygeiamasnews.gr, ώστε να απενεργοποιηθεί αμέσως ο σχετικός λογαριασμός.

To ygeiamasnews.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος.

To ygeiamasnews.gr διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή της κάποιο ενδεχόμενο εκ των ανωτέρω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το χρήστη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΣΗΜΑ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ygeiamasnews.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,  σημάτων, λογοτύπων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, συνδέσμων (links), παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ygeianews.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ygeiamasnews.gr  και τις υπηρεσίες του, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της του και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και η έκθεσή τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Εξαιρούνται τα δικαιώματα των συμβεβλημένων εταιριών  ή/και των συνεργατών του ygeianews.gr, τα οποία αποτελούν δική τους Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία προστατευόμενη κατά τον ίδιο τρόπο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική /ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του ygeiamasnews.gr ή οπιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του ygeiamasnews.gr  δηλώνουν στο ygeiamasnews.gr ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών. Οι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες το ygeiamasnews.gr  μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων ή οι γονείς τους  είναι δυνατόν  να εγκρίνουν, υπό τη συνεχή όμως επίβλεψη από ενήλικο και με την ανάληψη όλων των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας από ανήλικο, την χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ygeiamasnews.gr.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Το περιεχόμενο καθώς και οι υπηρεσίες του  ygeiamasnews.gr σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εμμέσως ή ευθέως, παρότρυνση, συμβουλή ή πρόταση, προτροπή προς υλοποίηση ή διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως ή μίμηση αυτής. Τέλος, σε καμία περίπτωση η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ygeiamasnews.gr  δεν υποκρύπτει σχέση συμβούλου – πελάτη.

Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών -επισκεπτών ή των μελών του ygeiamasnews.gr,  να τα αξιολογήσουν και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της ygeiamasnews.gr.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEB SITES)

Στα περιεχόμενα του ygeiamasnews.gr  περιλαμβάνεται και μια συλλογή διευθύνσεων και συνδέσμων προς άλλες ιστοσελίδες.

Λόγω και του όγκου των σχετικών δεδομένων, το ygeiamasnews.gr  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των άλλων web sites, στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

Το ygeiamasnews.gr  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών των  ιστοσελίδων ή/και των σελίδων στις  οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με αυτές καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Σε περίπτωση που το ygeiamasnews.gr λάβει νόμιμη ειδοποίηση ή κοινοποίηση από τις αρμόδιες και μόνο Αρχές, ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία τρίτο πρόσωπο ή γενικότερα δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αμέσως το σχετικό σύνδεσμο και την προβολή του μέσα από τις σελίδες του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το  ygeiamasnews.gr  δεν φέρει ευθύνη, και δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση της ζημιάς που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης – χρήστης των σελίδων ή/και τα μέλη των υπηρεσιών του, από αμέλεια ή τεχνικά προβλήματα, και επίσης δεν φέρει ευθύνη για «ιούς» που τυχόν θα κυκλοφορήσουν και θα προκαλέσουν προβλήματα ή οποιασδήποτε φύσεως ζημιά.

Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της συγκεκριμένης σελίδας αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών και το περιεχόμενό τους παρέχεται «όπως είναι» και το ygeiamasnews.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου και γενικότερα την ορθή τεχνικά λειτουργία των σελίδων και των υπηρεσιών του ygeiamasnews.gr.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας,  το  ygeiamasnews.gr  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και των περιεχομένων του, στα οποία και προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Το ygeiamasnews.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του ygeiamasnews.gr  θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνδεδεμένο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το  ygeiamasnews.gr  δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το ygeiamasnews.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΩΝ –  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Για το Περιεχόμενο που οι χρήστες – μέλη του ygeiamasnews.gr  αναρτούν και δημοσιεύουν στις σελίδες του, εκχωρείται στο ygeianews.gr μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης του, χωρίς όμως καμία υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων για την  αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή και δημοσίευση του στις σελίδες του ygeiamasnews.gr

Η εν λόγω άδεια ισχύει μέχρι την με κάθε τρόπο αφαίρεση/διαγραφή του σχετικού Περιεχομένου από τις σελίδες του ygeiamasnews.gr

To ygeiamasnews.gr διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τα όρια και τις προϋποθέσεις χρήσης των σχετικών υπηρεσιών και λήψης, δημοσίευσης του σχετικού περιεχομένου όπως (ενδεικτικά): μέγεθος αρχείων, format αρχείων.

Το ygeiamasnews.gr δεν ευθύνεται για τυχόν διαγραφή ή την αδυναμία αποθήκευσης του περιεχομένου που τα μέλη του ygeiamasnews.gr  έχουν αναρτήσει ή δημοσιεύσει.

Επίσης, η ygeiamasnews.gr δικαιούται, αζημίως, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις σελίδες ή/και τις υπηρεσίες του ygeiamasnews.gr  ακόμα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Γενικότερα το ygeiamasnews.gr δεν ευθύνεται απέναντί των χρηστών, επισκεπτών ή μελών του για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών-σελίδων του.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

Το ygeiamasnews.gr  παρέχει στα μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για την ανάρτηση/δημοσίευση Περιεχομένου. Όλες όμως οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο,   παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται.

Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών και των σελίδων του ygeiamasnews.gr.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στα μέλη του ygeiamasnews.gr  να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ή/και τις σελίδες του για:
α/ Παρενόχληση της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών-μελών. β/ Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη λειτουργία  οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. γ/ Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου που είναι δυνατόν να θεωρηθεί παράνομο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.  δ/ Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου που αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε ισχύουσας, εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή/και διεθνούς Συνθήκης.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες – επισκέπτες των σελίδων ή/και τα μέλη των υπηρεσιών του ygeiamasnews.gr συμφωνούν και αποδέχονται να αποζημιώσουν το ygeiamasnews.gr καθώς και όλους τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και γενικότερα άλλους συνεργαζόμενους κατά την περίπτωση διατύπωσης αξιώσεων ή απαιτήσεων που εγείρονται από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε ή προκαλούνται από το Περιεχόμενό τους και εν γένει τη μη συμμόρφωσή τους με τους όρους του παρόντος.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Είναι δυνατόν για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών του ygeiamasnews.gr ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, να υπάρξουν αλλαγές πολιτικής ή υπηρεσιών άρα και των παρόντων όρων, χωρίς προειδοποίηση.

Ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σχετικά στην εξής διεύθυνση www.ygeiamasnews.gr.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ygeiamasnews.gr  , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ygeianews.gr  των επισκεπτών – χρηστών καθώς και των μελών του  και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Το ygeiamasnews.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Το ygeiamasnews.gr  αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες-μέλη για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της  παρούσας ιστοσελίδας την οποία και οι ανωτέρω υποχρεούνται να επισκέπτονται προς ενημέρωσή τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών -χρηστών -μελών  που συλλέγονται από το ygeiamasnews.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του.

Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών /χρηστών /μελών του ygeiamasnews.gr  και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του ygeianews.gr

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ygeiamasnews.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης /χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ygeiamasnews.gr  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ SITE

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα ygeiamasnews.gr  χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούν προσωπικά δεδομένα (e-mail) μόνο αν κάποιος επιθυμεί να γίνει μέλος ή εάν επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ–   e-NEWSLETTERS
Για την εγγραφή των επισκεπτών – χρηστών – μελών σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του ygeiamasnews.gr  και στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του ygeiamasnews.gr  ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο – E-mail. Το ygeianews.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Ο παραλήπτης των Newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να επισκεφτεί τη διεύθυνση www. ygeiamasnews.gr και να επιλέξει τη διαγραφή του. Το ygeiamasnews.gr μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

COOKIES

Το ygeiamasnews.gr  μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του. Τα συγκεκριμένα αρχεία (cookies) χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες/σελίδες του ygeiamasnews.gr  και για στατιστικούς λόγους ή λόγους marketing και μόνο.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEB SITES)
Στις σελίδες του ygeiamasnews.gr  μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και μια συλλογή  διευθύνσεων και συνδέσμων προς άλλες ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους. Ως εκ τούτου λόγω και του όγκου των σχετικών δεδομένων, το ygeiamasnews.gr  δεν ελέγχει την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

Το ygeiamasnews.gr  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών των  ιστοσελίδων ή/και των σελίδων στις  οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με αυτές καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Το ygeiamasnews.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Το ygeiamasnews.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης -μέλος αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.
Ο χρήστης-μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα (στοιχεία επικοινωνίας) προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες /χρήστες του ygeiamasnews.gr  που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους το ygeiamasnews.gr διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Το ygeiamasnews.gr και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.