Περίθαλψη & Ασφάλιση

Ιπποκράτειο: Ξεχασμένα υλικά στις αποθήκες και προμήθειες από το “παράθυρο”

Ιπποκράτειο: Ξεχασμένα υλικά στις αποθήκες και προμήθειες από το “παράθυρο”

Τεράστια προβλήματα δυσλειτουργίας και διαχείρισης στον νοσοκομειακό τομέα και κυρίως στον χώρο των προμηθειών εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, εγκαινιάζοντας τη διενέργεια «πιλοτικών» διαχειριστικών ελέγχων σε νοσοκομεία της χώρας, από το ΓΝΑ «Ιπποκράτειο».

Η σχετική έκθεση ελέγχου που παρουσιάστηκε στη Βουλή ανέδειξε τα γενικότερα προβλήματα και τις «τρύπες» του συστήματος υγείας, τον προβληματικό μηχανισμό των προμηθειών, την παραβίαση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τα κενά σε προσωπικό και υποδομές κ.λπ.
 
Το ΕΣ επέλεξε νοσοκομείο για «πιλοτικό» δημοσιονομικό έλεγχο, γιατί «το σύστημα προμηθειών υγείας αξιολογήθηκε ως προβληματικό λόγω της σπατάλης, των παρατυπιών στις διαδικασίες των διαγωνισμών και της ελλιπούς λειτουργίας εσωτερικών δικλίδων».
 
Το πόρισμα επικρίνει το φαινόμενο των αλλεπάλληλων νομοθετικών μέτρων για νομιμοποίηση δαπανών που αφορούν προμήθειες υγειονομικού υλικού χωρίς διενέργεια διαγωνισμού, κάνοντας έλεγχο για το οικονομικό έτος 2011. Και υπογραμμίζει ότι «η συνεχής νομιμοποίηση δαπανών από εξωσυμβατικές προμήθειες και μη νόμιμες παρατάσεις συμβάσεων διαιωνίζει την παράνομη συμπεριφορά της Διοίκησης».
 
Για το 2011 στο Ιπποκράτειο υπήρξαν εξωσυμβατικές προμήθειες 6 εκατ. € (καρδιοχειρουργικό υλικό, βηματοδότες, φαρμακευτικό υλικό κ.λπ.) που νομιμοποιήθηκαν.

Στο πόρισμα διαπιστώνεται «αβεβαιότητα στην κατάλληλη διαχείριση των διαδικασιών προμηθειών», όπως επίσης «ανεπαρκής διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος απώλειας της περιουσίας του νοσοκομείου» και «αδυναμία στην τήρηση των κανόνων της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης» που μπορεί να οδηγήσει σε «αναποτελεσματικές και πρόσθετες δαπάνες (σπατάλες) και στην παροχή μη κατάλληλων δημόσιων υπηρεσιών. Παράλληλα γίνονται υποδείξεις και για κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποφευχθεί απώλεια, κλοπή ή φθορά της περιουσίας του νοσοκομείου.
 
Η διοίκηση του Ιπποκρατείου απάντησε στο ΕΣ αποδεχόμενη τα ευρήματα και τις συστάσεις, αναφέροντας παράλληλα ενέργειες που έκανε το 2013 και μελλοντικές πρωτοβουλίες για διόρθωση της κατάστασης. Παράλληλα σημειώνει τα συστημικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και την τεράστια προσπάθεια προσαρμογής που γίνεται μέσα στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες για να ξεπεραστούν παθογένειες ετών, υπογραμμίζοντας την τεράστια έλλειψη προσωπικού.
 
Οι περιπτώσεις
 
Αδιάθετα υλικά, επιτροπές υπολειτουργούν
 
Στο γενικότερο «αλαλούμ» εντοπίστηκαν:
 
Ανεπαρκείς υπολογισμοί αναγκών, με συνέπεια να κατακυρωθεί προμήθεια 5 δακτυλίων (για βαλβίδες καρδιάς), ενώ η τελική εκτέλεση της διαγωνιστικής σύμβασης ήταν για 23.
 
Αδιάθετα υλικά στις αποθήκες του νοσοκομείου, όπως έγινε με 4 αχρησιμοποίητους εκτυπωτές, ενώ ακολούθησαν προμήθειες και άλλων με απευθείας ανάθεση.
 
Προμήθειες δύο μοσχευμάτων εξωσυμβατικά, μολονότι βρισκόταν σε ισχύ σύμβαση με συγκεκριμένη εταιρεία. Η δαπάνη νομιμοποιήθηκε νομοθετικά.
 
Πρόστιμο 13.052€ σε μειοδότρια εταιρεία για αντισυμβατική συμπεριφορά, χωρίς όμως να έχει μέχρι σήμερα παρακρατηθεί το ποσό αυτό.
 
Οι επιτροπές παραλαβής δεν λειτουργούν σωστά. Τα μέλη τους δεν ήταν παρόντα κατά την παραλαβή και καταμέτρηση υλικών. Οι υπογραφές τους στα πρωτόκολλα παραλαβής ήταν pro forma, αφού αυτά είχαν υπογραφεί σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματικής παραλαβής.
 
Κατά τον έλεγχο απογραφής του φαρμακείου (31-12-12) υπήρξαν διαφορές ανάμεσα στις καταμετρηθείσες και καταχωρισθείσες ποσότητες στο βιβλίο απογραφής.
 
Απουσία στρατηγικού μάνατζμεντ. Δεν έχει συνταχθεί σύγχρονο οργανόγραμμα για τα αναγκαία προσόντα και ειδικότητες όλου του αναγκαίου προσωπικού, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική αξιολόγηση της απόδοσής του.
 
Σημαντικές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εξόφληση προμηθευτών, που θεωρείται οικονομικά αναποτελεσματική γιατί επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός με τόκους υπερημερίας.
 
Αδυναμίες στη λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών και διαφόρων οικονομικών εργασιών. Διαπιστώθηκε απόκλιση 520.658€ στο ισοζύγιο των προμηθευτών.

Περίθαλψη & Ασφάλιση

23.11.2021

Περιορισμός τακτικών χειρουργείων κατά 80% λόγω COVID-19

Η αντίδραση της ΕΙΝΑΠ

19.11.2021

Χατζηδάκης: Τέλος στις συνεχείς επιτροπές για ακρωτηριασμούς και μη αναστρέψιμες παθήσεις

Στην χρόνια ταλαιπωρία που υφίστανται οι ανάπηροι πολίτες με ακρωτηριασμούς και άλλες μη αναστρέψιμες παθήσεις να περνούν επανειλημμένα σε επιτροπές για την πιστοποίηση της συγκεκριμένης αναπηρίας βάζει τέλος ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, ανακοινώνοντας την οριστική κατάργηση της υποχρέωσης αυτής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, κατά την επίσκεψη του στο Κέντρο […]

Γ. Ν. Παπαγεωργίου: Διάψευση δημοσιευμάτων για ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς
17.11.2021

Γ. Ν. Παπαγεωργίου: Διάψευση δημοσιευμάτων για ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς

Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση κρίσιμος παράγοντας για τη ζωή των ασθενών με ΧΑΠ
17.11.2021

Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση κρίσιμος παράγοντας για τη ζωή των ασθενών με ΧΑΠ

ΗΔΙΚΑ: Διασύνδεση των ευρωπαϊκών συστημάτων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
17.11.2021

ΗΔΙΚΑ: Διασύνδεση των ευρωπαϊκών συστημάτων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Μηχάνημα κρουστικών υπερήχων  στο φυσικοθεραπευτήριο του ΕΔΟΕΑΠ
12.11.2021

Μηχάνημα κρουστικών υπερήχων στο φυσικοθεραπευτήριο του ΕΔΟΕΑΠ

Σύμβαση ΕΔΟΕΑΠ με τη μαιευτική  γυναικολογική κλινική «Ρέα»
09.11.2021

Σύμβαση ΕΔΟΕΑΠ με τη μαιευτική γυναικολογική κλινική «Ρέα»

Γ. Πατούλης: «Οι νέες γεννήσεις στην εποχή του COVID χρειάζονται την υποστήριξη της Πολιτείας ώστε η Ελλάδα να μην γεράσει τόσο πρόωρα μετά την δοκιμασία της πανδημίας»
07.11.2021

Γ. Πατούλης: «Οι νέες γεννήσεις στην εποχή του COVID χρειάζονται την υποστήριξη της Πολιτείας ώστε η Ελλάδα να μην γεράσει τόσο πρόωρα μετά την δοκιμασία της πανδημίας»

ΕΔΟΕΑΠ: 224 μαστογραφίες εντός Οργανισμού τον Οκτώβριο
05.11.2021

ΕΔΟΕΑΠ: 224 μαστογραφίες εντός Οργανισμού τον Οκτώβριο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,2% παρουσίασε ο αριθμός των φυσιοθεραπευτών στην Ελλάδα το 2020
03.11.2021

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,2% παρουσίασε ο αριθμός των φυσιοθεραπευτών στην Ελλάδα το 2020

Δημοφιλή

Υγεία & πολιτική
1

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Φυσική Κατάσταση
2

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
3

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Διατροφή
4

Έρευνα σχετικά με τις γνώσεις τη στάση και τη συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών ως προς την επιλογή την ασφάλεια και τη νοθεία του ελαιόλαδου

Περισσότερα

27.11.2021

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα

Σήμερα Σάββατο 27 Νοεμβρίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες. Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα: Δ. Μοσχάτου, πλατεία Ηρώων, 09:00-15:00 Δ Πετρούπολης, Πλατεία Ηρώ, 09:00-15:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από […]

26.11.2021

ΠΟΥ: “Παραλλαγή ανησυχίας” η Όμικρον – Όπως ονομάστηκε η παραλλαγή της Ν. Αφρικής

Η Τεχνική Συμβουλευτική Ομάδα για την Εξέλιξη του ιού SARS-CoV-2 (TAG-VE) είναι μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων που παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την εξέλιξη του SARS-CoV-2 και αξιολογεί εάν συγκεκριμένες μεταλλάξεις και συνδυασμοί μεταλλάξεων αλλάζουν τη συμπεριφορά του ιός. Το TAG-VE συγκλήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2021 για να αξιολογήσει την παραλλαγή SARS-CoV-2: B.1.1.529. Η παραλλαγή B.1.1.529 αναφέρθηκε […]

Σ. Τζαβίντ: Λιγότερο αποτελεσματικά τα εμβόλια απέναντι στη νέα παραλλαγή
26.11.2021

Σ. Τζαβίντ: Λιγότερο αποτελεσματικά τα εμβόλια απέναντι στη νέα παραλλαγή

Rapid test και για τους εμβολιασμένους; – Τι απάντησε ο Γιάννης Οικονόμου
26.11.2021

Rapid test και για τους εμβολιασμένους; – Τι απάντησε ο Γιάννης Οικονόμου

BioNTech: Σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε εάν η μετάλλαξη μπορεί να «ξεφύγει» από το εμβόλιο
26.11.2021

BioNTech: Σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε εάν η μετάλλαξη μπορεί να «ξεφύγει» από το εμβόλιο

Γεωγραφική κατανομή: 1754 κρούσματα στην Αττική – 1204 στη Θεσσαλονίκη
26.11.2021

Γεωγραφική κατανομή: 1754 κρούσματα στην Αττική – 1204 στη Θεσσαλονίκη

Αυστηρά μέτρα εισόδου από αύριο για τις χώρες που βρίσκονται στην Νότια Αφρική
26.11.2021

Αυστηρά μέτρα εισόδου από αύριο για τις χώρες που βρίσκονται στην Νότια Αφρική

Μελέτη: Οι μισοί αναμενόμενοι θάνατοι ασθενών COVID άνω των 60 ετών στην Ελλάδα αποφεύχθηκαν λόγω εμβολιασμού
26.11.2021

Μελέτη: Οι μισοί αναμενόμενοι θάνατοι ασθενών COVID άνω των 60 ετών στην Ελλάδα αποφεύχθηκαν λόγω εμβολιασμού

COVID-19: 6.602 νέα κρούσματα – 630 διασωληνωμένοι – 86 νέοι θάνατοι
26.11.2021

COVID-19: 6.602 νέα κρούσματα – 630 διασωληνωμένοι – 86 νέοι θάνατοι

Α. Φάουτσι: Οι ΗΠΑ μελετούν τη μετάλλαξη της Ν. Αφρικής – Σκέψεις για ταξιδιωτικές απαγορεύσεις
26.11.2021

Α. Φάουτσι: Οι ΗΠΑ μελετούν τη μετάλλαξη της Ν. Αφρικής – Σκέψεις για ταξιδιωτικές απαγορεύσεις