Υγεία

Σύγχρονη προσέγγιση της οστεοπόρωσης και των καταγμάτων

Σύγχρονη προσέγγιση της οστεοπόρωσης και των καταγμάτων

Ο λειτουργικός ορισµός της οστεοπόρωσης βασίζεται στη µέτρηση της οστικής πυκνότητας (BMD), που υπολογίζεται µε το µηχάνηµα DXA στη σπονδυλική στήλη ή και το ισχίο. 

Παρότι η διάγνωση της οστεοπόρωσης βασίζεται στην ποσοτική εκτίµηση της οστικής πυκνότητας, η οποία φυσικά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της αντοχής των οστών, η κλινική σπουδαιότητα της οστεοπόρωσης βρίσκεται στα κατάγµατα που προκαλεί.

Μια ποικιλία παραγόντων σκελετικών και µη, συμβάλλουν στον κίνδυνο καταγµάτων.

Για τον λόγο αυτό, εκτός της οστικής πυκνότητας, για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης πρέπει να γίνεται και εκτίµηση του καταγµατικού κινδύνου.

Εργαλεία υπολογισμού κινδύνου κατάγματος

Ενσωµατώνοντας αρκετούς παράγοντες κινδύνου αναπτύχθηκαν εργαλεία υπολογισµού του κινδύνου κατάγµατος, από τα οποία το πιο γνωστό και ευρέως χρησιµοποιούµενο είναι ο δείκτης FRAX.

Κύριες εντοπίσεις οστεοπορωτικών καταγµάτων αποτελούν:

-η σπονδυλική στήλη,

-το ισχίο,

-ο καρπός και,

-τα άνω άκρα (βραχίονες) κοντά στους ώµους.

Μεγαλύτερος ο κίνδυνος καταγμάτων για γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση, από εκείνον του καρκίνου του μαστού!

Η πιθανότητα που έχει µια γυναίκα που βρίσκεται στην εµµηνόπαυση να πάθει κάποιο κάταγµα σε ένα από τα προαναφερθέντα σηµεία στο υπόλοιπο της ζωής της,  ξεπερνά αυτή του καρκίνου του µαστού (κοντά στο 12%) και η πιθανότητα κατάγµατος σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω σηµεία είναι στη ∆υτική Ευρώπη πάνω από 40%, νούµερο κοντά στην πιθανότητα στεφανιαίας νόσου”, επισημαίνει η κ. Λητώ Αντωνιάδου MD, M.Sc., Ph.D -Παθολόγος, Master in Rheumatology – University of London, προσθέτοντας:

Τα κατάγµατα που οφείλονται στην οστεοπόρωση ,είναι κύρια αιτία νοσηρότητας στους ενήλικες.

Τα κατάγµατα ισχίου προκαλούν οξύ πόνο, αδυναµία κινητικότητας και σχεδόν πάντα χρειάζονται νοσοκοµειακή νοσηλεία.

Η ανάνηψη είναι αργή και η αποκατάσταση συχνά ατελής.

Τα σπονδυλικά κατάγµατα µπορεί να είναι επώδυνα, αλλά µερικές φορές συµβαίνουν και χωρίς έντονα συµπτώµατα.

Έχουν την τάση όµως να επαναλαµβάνονται και η επακόλουθη αναπηρία µεγαλώνει µε τον αριθµό των καταγµάτων”.

Τα κατάγµατα καρπού,  προκαλούν έντονο πόνο και απώλεια λειτουργικότητας, αλλά η λειτουργική αποκατάσταση είναι συνήθως καλή έως εξαιρετική.

Μέτρηση αντοχής οστών

Στους παράγοντες που καθορίζουν την αντοχή του οστού, πλην της πυκνότητας που µετριέται µε DXA, είναι και η µικροαρχιτεκτονική του οστού, η σπουδαιότητα της οποίας αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, αν και βεβαίως ήδη περιλαµβανόταν στον εννοιολογικό ορισµό της οστεοπόρωσης.

TBS (trabecular bone score)

Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκε πρόσφατα το TBS (trabecular bone score), ένα λογισµικό, απλό, γρήγορο και µε επαναληψιµότητα, που βασιζόµενο στην οστική υφή αποτυπώνει πληροφορίες που έχουν σχέση µε τη µικροαρχιτεκτονική του σπογγώδους οστού.

Σε αντίθεση µε την οστική πυκνότητα (BMD), τα αποτελέσµατα TBS έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζονται ελάχιστα από την παρουσία οστεοφύτων, συνηθισµένο artifact ιδιαίτερα στις µετρήσεις σπονδυλικής στήλης.

Χαµηλό TBS score σχετίζεται σταθερά µε αύξηση των οστεοπορωτικών καταγµάτων, ανεξάρτητα τόσο από κλινικούς παράγοντες κινδύνου όσο και από την οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης και του ισχίου.

Μπορεί έτσι να χρησιµοποιηθεί σαν προσθήκη στις µετρήσεις οστικής πυκνότητας.

∆εν απαιτείται επιπλέον χρόνος ή επιπλέον έκθεση σε ακτινοβολία.

Μελέτες, συµπεριλαµβανοµένης και µετα-ανάλυσης, έδειξαν βελτίωση της πρόγνωσης καταγµάτων, όταν το TBS της σπονδυλικής στήλης χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τις άλλες παραµέτρους του FRAX.

Έτσι, το TBS αποτελεί προγνωστικό παράγοντα καταγµάτων, ανεξάρτητα από το TBS, και προτείνεται η χρήση του για διόρθωση του FRAX σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες µεγαλύτερης ηλικίας.

Έχει εγκριθεί και υποστηρίζεται η χρήση του από τις πιο έγκυρες εταιρείες του χώρου παγκόσµια IOF/ESCEO/ISCO.

Αν προστεθεί στον FRAX η µεγαλύτερη χρησιµότητα του TBS εντοπίζεται σε άτοµα µε οστεοπενία, των οποίων τα επίπεδα BMD βρίσκεται κοντά σε επίπεδα θεραπευτικής παρέµβασης.

Επίσης, το TBS µπορεί να έχει κάποιο ρόλο στην εκτίµηση:

-του καταγµατικού κινδύνου σε περιπτώσεις δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης,

-όπως σε σακχαρώδη διαβήτη,

-υπερπαραθυρεοειδισµό,

-οστεοπόρωση από κορτικοστεροειδή ή αντιαρωµατάσες.

Τα αποτελέσµατα του TBS βγαίνουν και µπορούν να τυπωθούν συγχρόνως µε την εξέταση οστικής πυκνότητας της σπονδυλικής στήλης.

“Η απάντηση περιέχει το συνολικό Trabecular Bone Score (TBS), δείχνει την εικόνα TBS της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης και τιµές αναφοράς αντίστοιχης ηλικίας¨, καταλήγει η κ. Λητώ Αντωνιάδου

Υγεία

02.03.2021

5 σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου

Το Crohn’s & Colitis Congess, που πραγματοποιήθηκε στις 23-25  Ιανουαρίου στο Τέξας, αποτελεί ένα ετήσιο συνέδριο των ειδικών για τις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου όπως η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα. Στο συνέδριο αυτό, στο οποίο συμμετέχουν τόσο το Crohn’s & Colitis Foundation όσο και το American Gastroenterological Association (AGA), παρουσιάζονται κάθε χρόνο οι […]

02.03.2021

Τέλος στο πρόβλημα των κιρσών με την τεχνολογία laser

Οι κιρσοί είναι φλέβες παθολογικής μορφής και πορείας που εμφανίζονται στα κάτω άκρα και προκαλούν σοβαρό αισθητικό, κατ’ αρχάς πρόβλημα στον πάσχοντα. Προκαλούνται μετά από δυσλειτουργία του επιφανειακού φλεβικού δικτύου των κάτω ακρών η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την παλινδρόμηση αίματος στα πόδια. H κατάσταση αυτή λόγω χρονιότητας έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση των κιρσών. […]

Η χειρουργική της «κλειδαρότρυπας» στην υπηρεσία του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης
02.03.2021

Η χειρουργική της «κλειδαρότρυπας» στην υπηρεσία του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης

Ποιες καταστάσεις συνδέουν το άγχος με την διαταραχή μνήμης
01.03.2021

Ποιες καταστάσεις συνδέουν το άγχος με την διαταραχή μνήμης

Ο ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος για την παχυσαρκία στους άνδρες
01.03.2021

Ο ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος για την παχυσαρκία στους άνδρες

Πότε πρέπει να γίνονται απεικονιστικές εξετάσεις στις κεφαλαλγίες;
01.03.2021

Πότε πρέπει να γίνονται απεικονιστικές εξετάσεις στις κεφαλαλγίες;

Πρησμένοι λεμφαδένες: Με ποιές παθήσεις μπορεί να συνδέονται;
01.03.2021

Πρησμένοι λεμφαδένες: Με ποιές παθήσεις μπορεί να συνδέονται;

Καθαρισμός του εντέρου: Δείτε ποιές τροφές λειτουργούν σαν φυσικό καθαρτικό
01.03.2021

Καθαρισμός του εντέρου: Δείτε ποιές τροφές λειτουργούν σαν φυσικό καθαρτικό

Αποφρακτικές Άπνοιες Ύπνου: Ένα καθημερινό πρόβλημα που έχει οριστική λύση
01.03.2021

Αποφρακτικές Άπνοιες Ύπνου: Ένα καθημερινό πρόβλημα που έχει οριστική λύση

Οι κίνδυνοι από τη χρήση της νέας τεχνολογίας: Τι πρέπει να προσέχουμε
28.02.2021

Οι κίνδυνοι από τη χρήση της νέας τεχνολογίας: Τι πρέπει να προσέχουμε

Δημοφιλή

Φυσική Κατάσταση
1

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
2

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Ομορφιά
3

Bλεφαρίδες: Πώς να τις κάνετε να λάμψουν με 5 απλά βήματα

Υγεία
4

Με επιτυχία η πρώτη μεταμόσχευση κερατοειδούς για το 2021

Περισσότερα

02.03.2021

5 σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου

Το Crohn’s & Colitis Congess, που πραγματοποιήθηκε στις 23-25  Ιανουαρίου στο Τέξας, αποτελεί ένα ετήσιο συνέδριο των ειδικών για τις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου όπως η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτιδα. Στο συνέδριο αυτό, στο οποίο συμμετέχουν τόσο το Crohn’s & Colitis Foundation όσο και το American Gastroenterological Association (AGA), παρουσιάζονται κάθε χρόνο οι […]

02.03.2021

Μπορεί ο SARS-CoV-2 να μεταδοθεί από κατεψυγμένα δείγματα ζώων;

Σε πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό nature διερευνάται η προέλευση της πανδημίας και μελετάται αν ο SARS-CoV-2 μπορεί να μεταδοθεί από κατεψυγμένα δείγματα ζώων. H βιβλιογραφία ανασκοπείται από τους Καθηγητές της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Δημήτριο Παρασκευή (Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνο Δημόπουλο (Πρύτανης ΕΚΠΑ)(https://mdimop.gr/covid19/) . Σε συνέντευξη τύπου αυτόν τον μήνα, η ομάδα […]

Νεότερα στελέχη του κορωνοϊού στις ΗΠΑ (NYC Northeastvariant)
02.03.2021

Νεότερα στελέχη του κορωνοϊού στις ΗΠΑ (NYC Northeastvariant)

Η οριοθέτηση στα παιδιά
02.03.2021

Η οριοθέτηση στα παιδιά

Εισαγωγή στη Γυναικεία Ψυχολογία
02.03.2021

Εισαγωγή στη Γυναικεία Ψυχολογία

Ο ρόλος της χρόνιας φλεγμονής στους μηχανισμούς της γήρανσης
02.03.2021

Ο ρόλος της χρόνιας φλεγμονής στους μηχανισμούς της γήρανσης

Τέλος στο πρόβλημα των κιρσών με την τεχνολογία laser
02.03.2021

Τέλος στο πρόβλημα των κιρσών με την τεχνολογία laser

Η χειρουργική της «κλειδαρότρυπας» στην υπηρεσία του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης
02.03.2021

Η χειρουργική της «κλειδαρότρυπας» στην υπηρεσία του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης

Εξελίξεις στην Καρδιολογία
02.03.2021

Εξελίξεις στην Καρδιολογία

Ηλεκτρομυογράφημα: Μια λειτουργική εξέταση για τη μελέτη του περιφερικού νευρικού συστήματος και των μυών
01.03.2021

Ηλεκτρομυογράφημα: Μια λειτουργική εξέταση για τη μελέτη του περιφερικού νευρικού συστήματος και των μυών