τεχνητός πνεύμονας

Επιστήμονες ανέπτυξαν τεχνητό πνεύμονα σε συνθήκες εργαστηρίου
Βιοτεχνολογία

Επιστήμονες ανέπτυξαν τεχνητό πνεύμονα σε συνθήκες εργαστηρίου

Νέο πνεύμονα από ανθρώπινο μόσχευμα κατάφεραν να δημιουργήσουν επιστήμονες στις ΗΠΑ σε συνθήκες εργαστηρίου. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη έγινε με σκοπό την αντιμετώπιση σοβαρών χρόνιων παθήσεων των πνευμόνων, αλλά και για να μπει τέλος στις ατέλειωτες λίστες αναμονής των ασθενών που περιμένουν να βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα. Η σημαντική αυτή εξέλιξη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου […]

19.02.2014