παρασκευασμένοι χυμοί

Νέες οδηγίες για την παρασκευή χυμών
Διατροφή

Νέες οδηγίες για την παρασκευή χυμών

Νέους κανόνες σήμανσης, ακριβέστερους και πιο κατανοητούς για τους καταναλωτές, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι νέοι αυτοί κανόνες αποσκοπούν στο να αποφευχθούν τυχόν παραπλανητικές ονομασίες αναφορικά με τους ανάμικτους χυμούς και τη χρήση της σήμανσης «χωρίς πρόσθετα σάκχαρα».Οι νέοι κανόνες είναι οι εξής: – Ανάμικτοι Χυμοί Η ονομασία των προϊόντων που παρασκευάζονται από δύο φρούτα […]

28.12.2011