Μοριακός Καρυότυπος

Επαναστατικό τεστ ανιχνεύει 120 γενετικές ανωμαλίες στα έμβρυα
Εγκυμοσύνη

Επαναστατικό τεστ ανιχνεύει 120 γενετικές ανωμαλίες στα έμβρυα

Ένα νέο επαναστατικό γενετικό τεστ – ο Μοριακός Καρυότυπος-  προσφέρει πλέον στους υποψήφιους γονείς υψηλότερα επίπεδα βεβαιότητας για έλλειψη ανωμαλιών στο έμβρυο. Το τεστ ανιχνεύει σύνδρομα και άλλες γενετικές ανωμαλίες που εμφανίζονται ακόμα και σε μια φυσιολογική κύηση και χωρίς ιστορικό, ή υπερηχογραφικά ευρήματα. Ειδικότερα στις κλασσικές αιτίες παραπομπής (π.χ. προχωρημένη ηλικία της μητέρας), υπολογίζεται […]

27.04.2012