μετέπειτα ζωή

“Συζώντας” με τον καρκίνο!
Νεοπλασίες

“Συζώντας” με τον καρκίνο!

Η ιστορία του καρκίνου αλλάζει. Αυτό που κάποτε ήταν ο φόβος ως” θανατική ποινή” είναι πλέον μια ασθένεια απ’την οποία πολλοί άνθρωποι επιβιώνουν. Δεδομένου ότι τα ποσοστά επιβίωσης παρουσιάζουν αύξηση, θα αυξάνεται ταυτόχρονα κι ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με την “κληρονομιά” του καρκίνου και της θεραπείας της. Έρευνες αποκαλύπτουν ότι μέχρι το 2020 […]

18.07.2013