Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος για τους Ορεσίβιους της Θράκης
Kαρδιά

Δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος για τους Ορεσίβιους της Θράκης

Σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα μας πολιτική και οικονομική συγκυρία η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θεώρησε υποχρέωσή της να αναπτύξει σειρά κοινωνικών δράσεων με την, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ιατρική βοήθεια σε οικονομικά ασθενέστερες τάξεις και κοινωνικές ομάδες.Υλοποιώντας την απόφαση του Δ.Σ. αντιπροσωπεία της Ε.Κ.Ε. θα μεταβεί στους ορεσίβιους της Θράκης και θα προχωρήσει […]

11.05.2012