Αινστάιν

Πως το παιδί μου θα γίνει Αινστάιν;
Παιδί

Πως το παιδί μου θα γίνει Αινστάιν;

Σύμφωνα με μία νέα έρευνα, η εντατική άσκηση βελτιώνει την ακαδημαϊκή επίδοση των εφήβων. Στη  μελέτη, που περιλαμβάνει περίπου 5.000 παιδιά, βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της άσκησης και της επιτυχίας στις εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, τα μαθηματικά και τα μαθήματα επιστήμης. Διαπιστώθηκε μια αύξηση στην ακαδημαϊκή απόδοση, με  κάθε επιπλέον 17 λεπτά άσκησης για τα αγόρια, […]

02.12.2013