αδυναμίες

Πως θα ελέγξουμε την συναισθηματική μας νοημοσύνη;
Ψυχολογία

Πως θα ελέγξουμε την συναισθηματική μας νοημοσύνη;

Ο όρος ακούγεται συχνά γύρω μας και πολλοί πιστεύουν ότι είναι ακόμα πιο σημαντική από τον δείκτη νοημοσύνης (IQ) όσον αφορά στο πόσο επιτυχημένος μπορεί να γίνει κανείς στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή.  Ο δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης μας (Emotional Intelligence), ή αλλιώς EQ, έχει να κάνει τόσο με τα δικά μας συναισθήματαόσο και των […]

09.12.2013
Όταν οι ενοχές γίνονται χρήσιμο”εργαλείο”
Ψυχολογία

Όταν οι ενοχές γίνονται χρήσιμο”εργαλείο”

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν τις ενοχές ως μέσο χειραγώγησης των άλλων. Ενδεχομένως να κάνουμε και εμείς το ίδιο κάποιες φορές. Οι ενοχές μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο που θα σας βοηθήσει να αναλογιστείτε τα κίνητρα των πράξεών σας και τις σχέσεις σας.   Μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να αντιληφθείτε πότε σας εκμεταλλεύονται. Έχει […]

25.07.2013