Γυναίκα

Προφυλακτική Μαστεκτομή: Πότε και γιατί πραγματοποιείται

Προφυλακτική Μαστεκτομή: Πότε και γιατί πραγματοποιείται

Προφυλακτική ή η Μαστεκτομή Μείωσης Κινδύνου, όπως αλλιώς ονομάζεται, περιλαμβάνει την αφαίρεση ολόκληρου του μαστικού αδένα (μαστού) πριν από την ανάπτυξη καρκίνου.

Σε μικρό, ωστόσο, ποσοστό, ενδέχεται να βρεθεί κακοήθεια είτε κατά τη διάρκεια της επέμβασης ή στο αποτέλεσμα της τελικής ιστολογικής εξέτασης του μαστού που αποστέλλεται μετά από κάθε επέμβαση.

Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που απαιτείται να πληρούνται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επέμβαση, ενώ η απόφαση των ασθενών σε αρκετές περιπτώσεις είναι αρκετά δύσκολη και χρειάζεται σωστή ενημέρωση από τον θεράποντα χειρουργό μαστού”, εξηγεί ο κ. Παναγιώτης Παππάς – Χειρουργός Μαστού ΒιοΚλινική Αθηνών.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πλέον συχνή κακοήθεια του γυναικείου πληθυσμού με αρκετά υψηλά ποσοστά επίπτωσης ακόμα και σε νεαρότερες γυναίκες προεμμηνοπαυσιακής ηλικίας (40-50 ετών).

Οι περισσότερες ωστόσο δεν φέρουν τους γονιδιακούς παράγοντες κινδύνου που προκαλούν εν δυνάμει καρκίνο του μαστού.

Οι γυναίκες συνεπώς που βρίσκονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου ανάπτυξης Καρκίνου του Μαστού είναι αυτές που:

Φέρουν αποδεδειγμένα μετά από γενετικό έλεγχο τα μεταλλαγμένα γονίδια BRCA1 και BRCA2

Έχουν πολύ ισχυρό Οικογενειακό Ιστορικό με Καρκίνο του Μαστού και των Ωοθηκών που περιλαμβάνει:

  •  Αρκετά μέλη της οικογένειας με Καρκίνο Μαστού και Ωοθηκών
  • Εμφάνιση Καρκίνου του Μαστού πριν από την ηλικία των 40 ετών
  • Καρκίνο Μαστού στους άνδρες της οικογένειας
  • Γυναίκες που έχουν αναπτύξει καρκίνο και στους δύο μαστούς ή/και ταυτόχρονα και στις ωοθήκες
  • Γυναίκες με Ashkenazi Εβραϊκή καταγωγή
  • Γυναίκες με ιστορικό Ακτινοβολίας του θώρακα πριν από την ηλικία των 30 ετών εξαιτίας κακοήθειας όπως το Λέμφωμα Hodgkin
  • Ασθενείς με πολλαπλούς καρκίνους κατά το παρελθόν ή με παθήσεις όπως Σύνδρομο Cowden, Σύνδρομο Peutz- Jeghers, Σύνδρομο Li-Fraumeni και Αναιμία του Fanconi

Επιπλέον, εκτός των γονιδίων BRCA1/2 υπάρχουν δεκάδες άλλα που προκαλούν καρκίνο του μαστού σε ποσοστό 5%-10% όπως, τα PTEN, TP53, STK11, PALB2, CDH1 κ.ά.

Ο συνολικός κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου σε γυναίκες με μετάλλαξη των γονιδίων σχετίζεται με τον τύπο, καθώς κάθε γονίδιο φέρει και διαφορετικό κίνδυνο.

Τα μεταλλαγμένα γονίδια BRCA1 φέρουν κίνδυνο ανάπτυξης:

-καρκίνου του μαστού 55%

-72% και καρκίνου των ωοθηκών ,

-45%-69% κατά τη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας.

Το BRCA2 ενέχει κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού :

-40%-80% και,

-των ωοθηκών 10%-20%.

Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου και στον άλλο μαστό φτάνει σε ποσοστά:

-20%-30% στη δεκαετία και,

-40%-50% στην εικοσαετία από τη στιγμή διάγνωσης του αρχικού καρκίνου.

Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου απαιτείται να αρχίζουν τον ετήσιο έλεγχο των μαστών νωρίτερα από τον υπόλοιπο πληθυσμό, ακόμα και από την ηλικία των 25 ετών, με κλινική εξέταση από το χειρουργό, υπερηχοτομογράφημα και Μαγνητική Τομογραφία έως την ηλικία των 35, οπότε προστίθεται η Μαστογραφία“, επισημαίνει ο κ. Παπάς.

Οι γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει με τις εγκυμοσύνες και τον θηλασμό και ανήκουν σε ομάδες πολύ υψηλού κινδύνου συνήθως χρειάζεται να υποβληθούν σε προφυλακτική μαστεκτομή ή/και προφυλακτική Ωοθηκεκτομή-Σαλπιγγεκτομή.

Η απόφαση λαμβάνεται μετά από ενδελεχή έλεγχο και συζήτηση με τον θεράποντα Χειρουργό Μαστού, τον Γυναικολόγο και τον Γενετικό Σύμβουλο.

Η ηλικία στην οποία πρέπει να υποβληθούν οι ασθενείς με μεταλλαγμένα γονίδια BRCA εξαρτάται από την παρούσα ηλικία τους.

-Νεαρές γυναίκες ηλικίας 20 ετών έχουν πολύ μικρό κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο στα επόμενα 10 χρόνια, ενώ,

-γυναίκες 40 ετών έχουν κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου σε ποσοστό 10%-20%.

-Ο κίνδυνος αυξάνεται ραγδαία (60%-80%) σε γυναίκες ηλικίας άνω των 70 ετών.

Τι είναι η Προφυλακτική Μαστεκτομή

Η Προφυλακτική Μαστεκτομή περιλαμβάνει την αφαίρεση και των δύο μαστών και μπορεί να είναι Ολική, Διατήρησης Δέρματος ή Μαστεκτομή με διατήρηση του συμπλέγματος Θηλής-Θηλαίας Άλω.

Η Ολική Μαστεκτομή περιλαμβάνει την αφαίρεση των μαστών με το δέρμα και τη θηλή αφήνοντας την περιοχή επίπεδη εφόσον η ασθενής δεν επιθυμεί Άμεση Αποκατάσταση.

Η Μαστεκτομή με διατήρηση του Δέρματος περιλαμβάνει την αφαίρεση του Μαστού με το Σύμπλεγμα της Θηλής-Θηλαίας Άλω και υπάρχει η δυνατότητα της Άμεσης Αποκατά- στασης με Ενθέματα Σιλικόνης ή με Αυτόλογους Ιστούς και αργότερα η Αποκατάσταση της Θηλής.

Η Μαστεκτομή με τη Διατήρηση Του Συμπλέγματος Θηλής-Θηλαίας Άλω περιλαμβάνει την αφαίρεση μόνο του μαστού, με διατήρηση του δέρματος και της θηλής και δυνατότητα επίσης άμεσης Αποκατάστασης.

Συχνά η επέμβαση διατήρησης της θηλής δεν προτιμάται, καθώς μαζί με τη θηλή διατηρείται και τμήμα των γαλακτοφόρων πόρων, γεγονός που θεωρητικά έχει αυξημένο κίνδυνο”, λέει ο κ. .Παππάς

H πραγματοποίηση της Προφυλακτικής Μαστεκτομής σε γυναίκες που πληρούν τα κριτήρια:

-μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού έως και 95%, ενώ,

-μετά την επέμβαση ο ετήσιος κλινικός έλεγχος είναι απαραίτητος.

Μελέτες αναδεικνύουν πως 70%-97% των γυναικών που υποβάλλονται σε προφυλακτική μαστεκτομή είναι ικανοποιημένες με την απόφασή τους τόσο για το αισθητικό αποτέλεσμα μετά την Άμεση Αποκατάσταση όσο και εξαιτίας του μειωμέ-νου άγχους και στρες, καθώς αποβάλλουν τη σκέψη μιας πιθανής εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Η επέμβαση, αν και αρκετά μεγάλη, είναι σχετικά ανώδυνη και οι ασθενείς επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους μετά από λίγες ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση η Μαστεκτομή Μείωσης Κινδύνου θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε ασθενείς με τις κατάλληλες ενδείξεις και κριτήρια και μετά από αρκετή συζήτηση με τον θεράποντα ιατρό και αν απαιτείται με τον κατάλληλο σύμβουλο ψυχικής υγείας‘, καταλήγει ο κ. Παπάς.

Γυναίκα

09.06.2021

Εγκυμοσύνη: Μπορεί η μέτρηση της βασικής θερμοκρασίας σώματος να σας βοηθήσει να συλλάβετε;

Εάν προσπαθείτε να μείνετε έγκυος είναι σημαντικό να κατανοήσετε το σώμα σας και τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του κύκλου σας. Ένας από τους πιο παραδοσιακούς τρόπους για να αποκτήσετε επιπλέον πληροφορίες είναι να παρακολουθείτε τη βασική θερμοκρασία του σώματός σας. Tι είναι  όμως η παρακολούθηση της βασικής θερμοκρασίας σώματος και πώς μπορείτε […]

09.06.2021

Η ανθυγιεινή διατροφή στους εφήβους συνδέεται με την χρήση κινητών τηλεφώνων

Όχι απλά η χρήση, αλλά ακόμη και η μέτρια (χρήση) «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της διατροφής και το σωματικό βάρος των εφήβων, σύμφωνα με μια μεγάλη Νοτιοκορεατική επιστημονική μελέτη. Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνει μέσα στη μέρα ένας έφηβος στο κινητό, στο smartphone του, τόσο περισσότερο ρέπει σε ανθυγιεινές συμπεριφορές, σύμφωνα […]

Aπώλεια των κιλών εγκυμοσύνης μέσα σε 3 μήνες
08.06.2021

Aπώλεια των κιλών εγκυμοσύνης μέσα σε 3 μήνες

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης
08.06.2021

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης

Σύνδρομο πολυσυστηματικής φλεγμονώδους νόσου των παιδιών μετά από COVID-19
07.06.2021

Σύνδρομο πολυσυστηματικής φλεγμονώδους νόσου των παιδιών μετά από COVID-19

Έξι σημάδια από τον μαστό που προειδοποιούν
04.06.2021

Έξι σημάδια από τον μαστό που προειδοποιούν

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν καρδιολογικοί έλεγχοι για βρέφη παιδιά και εφήβους στα δημοτικά ιατρεία
04.06.2021

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν καρδιολογικοί έλεγχοι για βρέφη παιδιά και εφήβους στα δημοτικά ιατρεία

Ο ύπνος του μωρού σας: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι νέες μητέρες
04.06.2021

Ο ύπνος του μωρού σας: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι νέες μητέρες

Η εξέταση της αυχενικής διαφάνειας
04.06.2021

Η εξέταση της αυχενικής διαφάνειας

Πως να επιλέξετε το κατάλληλο αντιηλιακό για το παιδί σας
03.06.2021

Πως να επιλέξετε το κατάλληλο αντιηλιακό για το παιδί σας

Δημοφιλή

Φυσική Κατάσταση
1

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
2

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Ομορφιά
3

Bλεφαρίδες: Πώς να τις κάνετε να λάμψουν με 5 απλά βήματα

Ομορφιά
4

Γκρίζα μαλλιά: Πώς βοηθούν οι πατάτες στη μείωση των λευκών τριχών

Περισσότερα

13.06.2021

Αξιωματούχος EMA: Να μην χορηγείται το εμβόλιο της AstraZeneca σε άτομα άνω των 60 ετών

Αξιωματούχος του ΕΜΑ δήλωσε σήμερα Κυριακή, πως οι χώρες θα πρέπει να αποφύγουν τη χορήγηση εμβολίου της Astrazeneca σε άτομα άνω των 60 ετών, τη στιγμή που υπάρχει το ενδεχόμενο εμφάνισης σπάνιας πήξης του αίματος, αλλά και διότι υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά εμβόλια άλλων εταιρειών.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) θεωρεί ότι το εμβόλιο Astrazeneca είναι […]

13.06.2021

COVID-19: Η γεωγραφική των κρουσμάτων του τελευταίου 24ωρου

Στα 140 φθάνουν στην Αττική τα νέα κρούσματα κορωνοϊού που ανακοίνωσε για το τελευταίο 24ωρο ο ΕΟΔΥ, επί συνόλου 297 κρουσμάτων, πανελλαδικά. Αναλυτικά, η γεωγραφική κατανομή τους: 22 κρούσματα στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 12 κρούσματα στην Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών 3 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής 22 κρούσματα στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 46 κρούσματα […]

Υπ. Υγείας: 14 έως 19 Ιουνίου τρία self test σε εκπαιδευτικούς και μαθητές
13.06.2021

Υπ. Υγείας: 14 έως 19 Ιουνίου τρία self test σε εκπαιδευτικούς και μαθητές

COVID-19: 297 νέα κρούσματα – 358 σε ΜΕΘ -17 νεκροί
13.06.2021

COVID-19: 297 νέα κρούσματα – 358 σε ΜΕΘ -17 νεκροί

Πώς μπορούμε να προβλέψουμε την επόμενη μετάλλαξη
13.06.2021

Πώς μπορούμε να προβλέψουμε την επόμενη μετάλλαξη

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα
13.06.2021

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα

COVID-19: 591 νέα κρούσματα -360 διασωληνωμένοι-21 θάνατοι
12.06.2021

COVID-19: 591 νέα κρούσματα -360 διασωληνωμένοι-21 θάνατοι

Self test: Εξαιρούνται από 1η Ιουλίου οι εμβολιασμένοι
12.06.2021

Self test: Εξαιρούνται από 1η Ιουλίου οι εμβολιασμένοι

Αξιοποίηση του κληροδοτήματος Μαλινάκη στα Χανιά για την επέκταση της Ψυχιατρικής Κλινικής
12.06.2021

Αξιοποίηση του κληροδοτήματος Μαλινάκη στα Χανιά για την επέκταση της Ψυχιατρικής Κλινικής

Η παχυσαρκία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιων επιπλοκών από COVID-19
12.06.2021

Η παχυσαρκία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιων επιπλοκών από COVID-19