Προϊόντα & Υπηρεσίες

ΕΟΠΥΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι για τις 5 Οκτωβρίου

Η ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ
ΕΟΠΥΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι για τις 5 Οκτωβρίου

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά την 5η Οκτωβρίου o Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Η απεργία έρχεται ως αντίδραση στο Σχέδιο Οργανογράμματος του Οργανισμού, καταγγέλλοντας σχέδια συρρίκνωσής του.

Υπενθυμίζεται ότι εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου 2022, το πρώτο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) από τη ίδρυσή του, το 2011.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ (ΠΑΝΣΥΕΡ) συνεδρίασε στις 12/9/2022 με βασικό του θέμα το Σχέδιο Οργανογράμματος που ψηφίστηκε στις 21/7/2022 και τροποποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ στις 8/9/2022.

Η συρρίκνωση των περιφερειακών δομών του ΕΟΠΥΥ με τη μετατροπή 14 Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕΔΙ) σε Αυτοτελή Τμήματα, την κατάργηση συνολικά 107 Τμημάτων στην συντριπτική πλειοψηφία των ΠΕΔΙ και το κλείσιμο 5 αποκεντρωμένων γραφείων, αποτυπώνει την σαφή κατεύθυνση αποδυνάμωσης του Οργανισμού και οριστικής υποβάθμισης του έργου του και της προσφοράς στους ασφαλισμένους. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί ο περιορισμός της παρουσίας του ΕΟΠΥΥ σε όλους τους νομούς της χώρας.

Οι τροποποιήσεις που περιελήφθησαν στο τελικό σχέδιο με την ίδρυση τεσσάρων νέων φαρμακείων ΕΟΠΥΥ και την πρόβλεψη διανομής φαρμάκων από τα αυτοτελή τμήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων που καταργούνται, αποτελεί θετική εξέλιξη αλλά είναι μακριά από το πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας ότι ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να διαθέτει ένα φαρμακείο σε κάθε νομό της χώρας.

Όπως είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή στη Διοίκηση η προσπάθεια αποτίμησης και αξιολόγησης του έργου των ΠΕ.ΔΙ. είχε αρνητικά αποτελέσματα, αφού στην πραγματικότητα έγινε χωρίς ουσιαστικά να γνωρίζουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουν οι ΠΕ.ΔΙ. αποτιμώντας ουσιαστικά τη δουλειά που γίνεται με βάση τα πρωτόκολλα που διεκπεραιώνονται.

Όμως αυτό θα έπρεπε να είναι το αντικείμενο ενός Οργανογράμματος του μεγαλύτερου Οργανισμού Υγείας της χώρας για τον οποίον θεωρείται πολυτέλεια η ύπαρξη μιας δομής ανά νομό. Στην ξεκάθαρη έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις ΠΕ.ΔΙ. του Οργανισμού, που αποτυπώνει αυτό το σχέδιο Οργανογράμματος, εμείς απαντούμε με προτάσεις ουσιαστικής αναβάθμισης του ρόλου τους.

Προτείνουμε λοιπόν τα παρακάτω ως ελάχιστα μέτρα για την αναβάθμιση των ΠΕ.ΔΙ. και της αύξηση των θέσεων εργασίας στην επαρχία με την πρόσληψη νέου εξειδικευμένου προσωπικού που τόσο πολύ ανάγκη έχει η επαρχία.

Οι πληρωμές των παρόχων του Οργανισμού και των ασφαλισμένων να γίνονται από τις ΠΕ.ΔΙ. Θα πρέπει οι πληρωμές να γίνονται κυκλικά ώστεκάθε μήνα οι ΠΕΔΙ να μην πληρώνουν τους ίδιους παρόχους.

Μετατροπή των τμημάτων φαρμακευτικής σε τμήματα διασφάλισης ποιότητας, αξιολόγησης και ελέγχου παρόχων του Οργανισμού, όπου οι ΠΕΔΙ ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες τις αρμόδιας νέας Διεύθυνσης της κεντρικής υπηρεσίας θα αξιολογούν και θα ελέγχουν τους παρόχους χωρικής αρμοδιότητας τους.

Σύσταση επιτροπών ενστάσεων παρόχων και ασφαλισμένων σε κάθε ΠΕΔΙ που θα λειτουργούν με ευθύνη των Δντών των ΠΕΔΙ που θα εκδίδουν τις αποφάσεις. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται κυκλικά ώστε κάθε μήνα διαφορετικές ΠΕΔΙ να αποφασίζουν για τους ίδιους παρόχους, ενώ δεν θα αποφασίζουν για παρόχους της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Ο συντονισμός των πληρωμών, ελέγχου/αξιολόγησης και εξέτασης των ενστάσεων θα γίνεται από τους συντονιστές των ΠΕΔΙ σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση που εκδίδει τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Διατήρηση της δυνατότητας ο Οργανισμός να διαθέτει ένα φαρμακείο ανά νομό και ίδρυση των φαρμακείων αυτών σταδιακά ανάλογα με τη δυνατότητα πρόσληψης φαρμακοποιών.

Για να είναι δυνατά τα παραπάνω η ελάχιστη στελέχωση ανά ΠΕΔΙ που θα πρέπει να προβλέπεται στο Οργανόγραμμα εκτιμούμε ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 άτομα.

Επιπρόσθετα προτείνουμε στη Διοίκηση του Οργανισμού να μεριμνήσει για τη σύσταση γραμμής εξυπηρέτησης ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ που θα λειτουργεί σε Ολοήμερη βάση, όπου θα συμμετέχει το σύνολο των εργαζομένων του Οργανισμού και ανά ημέρα θα συντονίζεται από τις ΠΕΔΙ ΤΟΥ Οργανισμού και τις Δ/νσεις της κεντρικής υπηρεσίας με ευθύνη των Διευθυντών.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να διατηρηθούν και τα Τμήματα Γραμματείας, το κέντρο συντονισμού όλης της υπηρεσίας τόσο στην εσωτερική λειτουργία της όσο και στην επαφή της με τους πολίτες είναι σαφές ότι η κατάργησή τους μας βρίσκει ριζικά αντίθετους. Αντιθέτως θα μπορούσε να ανατεθεί σε αυτές και η σημαντική αρμοδιότητα γραμμής εξυπηρέτησης των πολιτών σε κάθε ΠΕΔΙ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της υπηρεσίας.

Την εποχή που όλοι βιώνουμε τα αποτελέσματα της αλόγιστης ιδιωτικοποίησης της ενέργειας πρέπει να καταλάβουμε ότι η ενίσχυση των δημόσιων δομών και ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε δομές που υποστηρίζουν την υγεία του πολίτη είναι μονόδρομος για να μην καταρρεύσει ο κοινωνικός ιστός. Άραγε ποιοι βουλευτές της επαρχίας διαφωνούν με 450 νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο νέο προσωπικό που θα παράσχει ουσιαστικό έργο στα πλαίσια αναβαθμισμένων υπηρεσιών από τις ΠΕ.ΔΙ. του Οργανισμού.

Στην πορεία διαμόρφωσης αυτού του Σχεδίου Οργανογράμματος του ΕΟΠΥΥ έχουν περιέλθει σε γνώση της Διοίκησης τόσο οι προτάσεις των εργαζομένων όσο και οι αντιδράσεις τους στα σχέδια συρρίκνωσης, ιδιωτικοποίησης και διάλυσης του ΕΟΠΥΥ.

Καμία Διοίκηση δε μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε. Τώρα λοιπόν που όλοι γνωρίζουμε απαιτούμε την απόσυρση του Σχεδίου και την επεξεργασία ενός Οργανογράμματος ανάπτυξης, στελέχωσης και αναβάθμισης του ΕΟΠΥΥ, συμβατό με τις ανάγκες των πολιτών αλλά και τις απαιτήσεις των υπαλλήλων που καλούνται, με κριτήρια ποιοτικά και ανθρωποκεντρικά, να φέρουν σε πέρας το σημαντικό έργο του ΕΟΠΥΥ.

Προϊόντα & Υπηρεσίες

04.07.2023

ΠΑΓΝΗ: «Ορφανή» από παιδοψυχιατρική κλινική η Κρήτη – Ανεστάλη η λειτουργεία στη μοναδική που υπήρχε

Χωρίς παιδοψυχιατρική κλινική έμεινε η Κρήτη καθώς ανεστάλη η λειτουργία σε αυτή του ΠΑΓΝΗ, που είναι και η μοναδική που υπάρχει στην Κρήτη και τα γύρω νησιά. Σύμφωνα με το ekriti.gr, μετά από 9 χρόνια λειτουργίας και ενώ τα προβλήματα ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους είναι εκρηκτικά, η παιδοψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ αδυνατεί πλέον […]

04.04.2023

Ο ΕΟΦ ανακαλεί από την αγορά σειρά κολλητικών επιθεμάτων κινεζικής προέλευσης – Δείτε ποια αφορά

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) με ανακοίνωσή του, γνωστοποίησε την απόφασή του να ανακαλέσει από την ελληνική αγορά σειρά «υδροτριχοειδικών» κολλητικών επιθεμάτων. Πρόκειται για το προϊόν MEDELAST (10cmx10cm, 15cmx15cm, 20cmx20cm) με κωδικούς εμπορίου G1318, G1315, G1308 του Κατασκευαστή Zhejiang Longterm Medical Technology Co.,Ltd (Κίνας), με Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο για την ΕΕ την εταιρεία : Lotus NL BV, […]

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί από την αγορά παρτίδες από δύο σοκολάτες βελγικής εταιρείας – Ποιες αφορά (φώτο)
30.03.2023

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί από την αγορά παρτίδες από δύο σοκολάτες βελγικής εταιρείας – Ποιες αφορά (φώτο)

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί από την αγορά ξηρούς καρπούς – «Διαπιστώθηκε η παρουσία νεκρών προνυμφών μέσα στη συσκευασία» (φώτο)
09.03.2023

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί από την αγορά ξηρούς καρπούς – «Διαπιστώθηκε η παρουσία νεκρών προνυμφών μέσα στη συσκευασία» (φώτο)

Ο ΕΟΦ ανακαλεί από την αγορά φυσιολογικό ορό και αιθέριο έλαιο – Δείτε ποια αφορά
28.02.2023

Ο ΕΟΦ ανακαλεί από την αγορά φυσιολογικό ορό και αιθέριο έλαιο – Δείτε ποια αφορά

Ο ΕΟΦ ανακαλεί αντιβακτηριακά μαντηλάκια και αντισηπτικά σπρέι και τζελ
24.02.2023

Ο ΕΟΦ ανακαλεί αντιβακτηριακά μαντηλάκια και αντισηπτικά σπρέι και τζελ

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί: Μην αγοράζετε συμπληρώματα διατροφής από αυτήν την ιστοσελίδα
17.02.2023

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί: Μην αγοράζετε συμπληρώματα διατροφής από αυτήν την ιστοσελίδα

Ο ΕΟΦ ανακαλεί body lotion της «Παπουτσάνης»
27.01.2023

Ο ΕΟΦ ανακαλεί body lotion της «Παπουτσάνης»

Δημοφιλή

Υγεία
1

Αυτό είναι το θαυματουργό έλαιο που προστατεύει από το Αλτχάιμερ

Διατροφή
2

Πετιμέζι: Το καλύτερο φυσικό φάρμακο

Healthy pets
3

20+1 πράγματα που δεν ξέρετε για τα ζώα!

Φάρμακα
4

Ανατροπή δεδομένων στα εμβόλια mRNA: Οι εμβολιασμένοι πεθαίνουν πλέον στις ΗΠΑ από COVID-19

Περισσότερα

24.09.2023

Διώξτε αποτελεσματικά το στρες και αποφορτιστείτε – Έτσι θα το πετύχετε

Εννέα τρόποι που θα σας βοηθήσουν να απαλλαγείτε μια και καλή

22.09.2023

Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης: Αυτή είναι η εξέταση που το εντοπίζει με ακρίβεια 91%

Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, γνωστό και ως μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα, είναι μια διαταραχή η οποία περιλαμβάνει σωματική και ψυχική εξάντληση. Οι πάσχοντες με το σύνδρομο δεν αισθάνονται ανακούφιση μετά από ανάπαυση, αντίθετα η κόπωσή τους επιδεινώνεται. Σταδιακά τα συμπτώματα μπορεί να γίνουν εξουθενωτικά, εμποδίζοντας τον ασθενή να έχει μια φυσιολογική ζωή. Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης δεν […]

Πώς να κατακτήσετε την ευτυχία – Τέσσερις πολύτιμες συμβουλές
22.09.2023

Πώς να κατακτήσετε την ευτυχία – Τέσσερις πολύτιμες συμβουλές

Ελβετοί επιστήμονες θεράπευσαν ποντίκια που είχαν μείνει παράλυτα μετά από πλήρη ρήξη του νωτιαίου μυελού
22.09.2023

Ελβετοί επιστήμονες θεράπευσαν ποντίκια που είχαν μείνει παράλυτα μετά από πλήρη ρήξη του νωτιαίου μυελού

Η τεχνητή νοημοσύνη διέγνωσε ασθένεια που δεν έβρισκαν οι γιατροί
21.09.2023

Η τεχνητή νοημοσύνη διέγνωσε ασθένεια που δεν έβρισκαν οι γιατροί

Πέντε έξυπνες αλλαγές στο πρωινό για να ρυθμίσετε το σάκχαρό σας
21.09.2023

Πέντε έξυπνες αλλαγές στο πρωινό για να ρυθμίσετε το σάκχαρό σας

Αυτές είναι οι τρεις πιο υποδιαγνωσμένες μορφές καρκίνου – Δεν παρουσιάζουν συμπτώματα
21.09.2023

Αυτές είναι οι τρεις πιο υποδιαγνωσμένες μορφές καρκίνου – Δεν παρουσιάζουν συμπτώματα

Με αυτά τα λαχανικά πείτε «αντίο» στη δυσκοιλιότητα
20.09.2023

Με αυτά τα λαχανικά πείτε «αντίο» στη δυσκοιλιότητα

Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής: Πώς πρέπει να τρέφονται τα παιδιά με διαβήτη
20.09.2023

Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής: Πώς πρέπει να τρέφονται τα παιδιά με διαβήτη

Αυτά είναι τα πιο υγιεινά επιδόρπια σύμφωνα με τους διαιτολόγους
20.09.2023

Αυτά είναι τα πιο υγιεινά επιδόρπια σύμφωνα με τους διαιτολόγους