Προϊόντα & Υπηρεσίες

ΕΟΠΥΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι για τις 5 Οκτωβρίου

Η ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ
ΕΟΠΥΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι για τις 5 Οκτωβρίου

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά την 5η Οκτωβρίου o Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Η απεργία έρχεται ως αντίδραση στο Σχέδιο Οργανογράμματος του Οργανισμού, καταγγέλλοντας σχέδια συρρίκνωσής του.

Υπενθυμίζεται ότι εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου 2022, το πρώτο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) από τη ίδρυσή του, το 2011.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ (ΠΑΝΣΥΕΡ) συνεδρίασε στις 12/9/2022 με βασικό του θέμα το Σχέδιο Οργανογράμματος που ψηφίστηκε στις 21/7/2022 και τροποποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ στις 8/9/2022.

Η συρρίκνωση των περιφερειακών δομών του ΕΟΠΥΥ με τη μετατροπή 14 Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕΔΙ) σε Αυτοτελή Τμήματα, την κατάργηση συνολικά 107 Τμημάτων στην συντριπτική πλειοψηφία των ΠΕΔΙ και το κλείσιμο 5 αποκεντρωμένων γραφείων, αποτυπώνει την σαφή κατεύθυνση αποδυνάμωσης του Οργανισμού και οριστικής υποβάθμισης του έργου του και της προσφοράς στους ασφαλισμένους. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί ο περιορισμός της παρουσίας του ΕΟΠΥΥ σε όλους τους νομούς της χώρας.

Οι τροποποιήσεις που περιελήφθησαν στο τελικό σχέδιο με την ίδρυση τεσσάρων νέων φαρμακείων ΕΟΠΥΥ και την πρόβλεψη διανομής φαρμάκων από τα αυτοτελή τμήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων που καταργούνται, αποτελεί θετική εξέλιξη αλλά είναι μακριά από το πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας ότι ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να διαθέτει ένα φαρμακείο σε κάθε νομό της χώρας.

Όπως είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή στη Διοίκηση η προσπάθεια αποτίμησης και αξιολόγησης του έργου των ΠΕ.ΔΙ. είχε αρνητικά αποτελέσματα, αφού στην πραγματικότητα έγινε χωρίς ουσιαστικά να γνωρίζουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουν οι ΠΕ.ΔΙ. αποτιμώντας ουσιαστικά τη δουλειά που γίνεται με βάση τα πρωτόκολλα που διεκπεραιώνονται.

Όμως αυτό θα έπρεπε να είναι το αντικείμενο ενός Οργανογράμματος του μεγαλύτερου Οργανισμού Υγείας της χώρας για τον οποίον θεωρείται πολυτέλεια η ύπαρξη μιας δομής ανά νομό. Στην ξεκάθαρη έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις ΠΕ.ΔΙ. του Οργανισμού, που αποτυπώνει αυτό το σχέδιο Οργανογράμματος, εμείς απαντούμε με προτάσεις ουσιαστικής αναβάθμισης του ρόλου τους.

Προτείνουμε λοιπόν τα παρακάτω ως ελάχιστα μέτρα για την αναβάθμιση των ΠΕ.ΔΙ. και της αύξηση των θέσεων εργασίας στην επαρχία με την πρόσληψη νέου εξειδικευμένου προσωπικού που τόσο πολύ ανάγκη έχει η επαρχία.

Οι πληρωμές των παρόχων του Οργανισμού και των ασφαλισμένων να γίνονται από τις ΠΕ.ΔΙ. Θα πρέπει οι πληρωμές να γίνονται κυκλικά ώστεκάθε μήνα οι ΠΕΔΙ να μην πληρώνουν τους ίδιους παρόχους.

Μετατροπή των τμημάτων φαρμακευτικής σε τμήματα διασφάλισης ποιότητας, αξιολόγησης και ελέγχου παρόχων του Οργανισμού, όπου οι ΠΕΔΙ ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες τις αρμόδιας νέας Διεύθυνσης της κεντρικής υπηρεσίας θα αξιολογούν και θα ελέγχουν τους παρόχους χωρικής αρμοδιότητας τους.

Σύσταση επιτροπών ενστάσεων παρόχων και ασφαλισμένων σε κάθε ΠΕΔΙ που θα λειτουργούν με ευθύνη των Δντών των ΠΕΔΙ που θα εκδίδουν τις αποφάσεις. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται κυκλικά ώστε κάθε μήνα διαφορετικές ΠΕΔΙ να αποφασίζουν για τους ίδιους παρόχους, ενώ δεν θα αποφασίζουν για παρόχους της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Ο συντονισμός των πληρωμών, ελέγχου/αξιολόγησης και εξέτασης των ενστάσεων θα γίνεται από τους συντονιστές των ΠΕΔΙ σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση που εκδίδει τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Διατήρηση της δυνατότητας ο Οργανισμός να διαθέτει ένα φαρμακείο ανά νομό και ίδρυση των φαρμακείων αυτών σταδιακά ανάλογα με τη δυνατότητα πρόσληψης φαρμακοποιών.

Για να είναι δυνατά τα παραπάνω η ελάχιστη στελέχωση ανά ΠΕΔΙ που θα πρέπει να προβλέπεται στο Οργανόγραμμα εκτιμούμε ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 άτομα.

Επιπρόσθετα προτείνουμε στη Διοίκηση του Οργανισμού να μεριμνήσει για τη σύσταση γραμμής εξυπηρέτησης ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ που θα λειτουργεί σε Ολοήμερη βάση, όπου θα συμμετέχει το σύνολο των εργαζομένων του Οργανισμού και ανά ημέρα θα συντονίζεται από τις ΠΕΔΙ ΤΟΥ Οργανισμού και τις Δ/νσεις της κεντρικής υπηρεσίας με ευθύνη των Διευθυντών.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να διατηρηθούν και τα Τμήματα Γραμματείας, το κέντρο συντονισμού όλης της υπηρεσίας τόσο στην εσωτερική λειτουργία της όσο και στην επαφή της με τους πολίτες είναι σαφές ότι η κατάργησή τους μας βρίσκει ριζικά αντίθετους. Αντιθέτως θα μπορούσε να ανατεθεί σε αυτές και η σημαντική αρμοδιότητα γραμμής εξυπηρέτησης των πολιτών σε κάθε ΠΕΔΙ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της υπηρεσίας.

Την εποχή που όλοι βιώνουμε τα αποτελέσματα της αλόγιστης ιδιωτικοποίησης της ενέργειας πρέπει να καταλάβουμε ότι η ενίσχυση των δημόσιων δομών και ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε δομές που υποστηρίζουν την υγεία του πολίτη είναι μονόδρομος για να μην καταρρεύσει ο κοινωνικός ιστός. Άραγε ποιοι βουλευτές της επαρχίας διαφωνούν με 450 νέες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο νέο προσωπικό που θα παράσχει ουσιαστικό έργο στα πλαίσια αναβαθμισμένων υπηρεσιών από τις ΠΕ.ΔΙ. του Οργανισμού.

Στην πορεία διαμόρφωσης αυτού του Σχεδίου Οργανογράμματος του ΕΟΠΥΥ έχουν περιέλθει σε γνώση της Διοίκησης τόσο οι προτάσεις των εργαζομένων όσο και οι αντιδράσεις τους στα σχέδια συρρίκνωσης, ιδιωτικοποίησης και διάλυσης του ΕΟΠΥΥ.

Καμία Διοίκηση δε μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε. Τώρα λοιπόν που όλοι γνωρίζουμε απαιτούμε την απόσυρση του Σχεδίου και την επεξεργασία ενός Οργανογράμματος ανάπτυξης, στελέχωσης και αναβάθμισης του ΕΟΠΥΥ, συμβατό με τις ανάγκες των πολιτών αλλά και τις απαιτήσεις των υπαλλήλων που καλούνται, με κριτήρια ποιοτικά και ανθρωποκεντρικά, να φέρουν σε πέρας το σημαντικό έργο του ΕΟΠΥΥ.

Προϊόντα & Υπηρεσίες

22.11.2022

Απαγόρευση εξαγωγών: Ο ΕΟΦ δημοσίευσε τη λίστα με τα φάρμακα που παρουσιάζουν ελλείψεις στην ελληνική αγορά

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ανάρτησε επικαιροποιημένη λίστα απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών σε σκευάσματα που παρουσιάζουν ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΦ, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη […]

16.11.2022

ΕΟΦ: «Καμπανάκι» για 8 ομοιοπαθητικά φάρμακα που κυκλοφορούν από ιστοσελίδα

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) σχετικά με  8 ομοιοπαθητικά προϊόντα που διακινούνται από γνωστή ιστοσελίδα. Σύμφωνα με τη ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΦ, αποφασίστηκε η απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης 8 ομοιοπαθητικών φαρμάκων, τα οποία προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας www.konstantinioncentershop.com λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης άδειας κυκλοφορίας βάσει του αρ. 17 της ΚΥΑ Δ. ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (ΦΕΚ 1049Β/2013)». Η απαγόρευση διακίνησης-διάθεσης αφορά […]

Αρθρίτιδα: Μπορούν να βοηθήσουν οι ενέσεις υαλουρονικού οξέος;
11.11.2022

Αρθρίτιδα: Μπορούν να βοηθήσουν οι ενέσεις υαλουρονικού οξέος;

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά στην απώλεια βάρους – Ποιο αφορά (φώτο)
10.11.2022

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά στην απώλεια βάρους – Ποιο αφορά (φώτο)

Έρευνα: Η χημική ισιωτική και οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;
25.10.2022

Έρευνα: Η χημική ισιωτική και οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Ο FDA ανακαλεί από την αγορά γνωστά σαμπουάν – Βρέθηκε ουσία που προκαλεί καρκίνο (φώτο)
25.10.2022

Ο FDA ανακαλεί από την αγορά γνωστά σαμπουάν – Βρέθηκε ουσία που προκαλεί καρκίνο (φώτο)

Προσοχή: Ο ΕΟΦ απαγόρευσε τη διακίνηση συμπληρώματος διατροφής για τον θυρεοειδή (φώτο)
19.10.2022

Προσοχή: Ο ΕΟΦ απαγόρευσε τη διακίνηση συμπληρώματος διατροφής για τον θυρεοειδή (φώτο)

Ο ΕΟΦ απαγόρευσε την πώληση πιεσόμετρου & οξύμετρου που πωλούσε το Jumbo: «Δεν κυκλοφορούσαν νόμιμα»
13.10.2022

Ο ΕΟΦ απαγόρευσε την πώληση πιεσόμετρου & οξύμετρου που πωλούσε το Jumbo: «Δεν κυκλοφορούσαν νόμιμα»

Προσοχή: Aυτές οι εγχειρήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο για θρόμβωση και πνευμονική εμβολή
11.10.2022

Προσοχή: Aυτές οι εγχειρήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο για θρόμβωση και πνευμονική εμβολή

ΕΟΦ: Ανακαλούνται τα συμπληρώματα διατροφής ATHROMAX και OXYPERM
23.09.2022

ΕΟΦ: Ανακαλούνται τα συμπληρώματα διατροφής ATHROMAX και OXYPERM

Δημοφιλή

Υγεία
1

Αυτό είναι το θαυματουργό έλαιο που προστατεύει από το Αλτχάιμερ

Healthy pets
2

20+1 πράγματα που δεν ξέρετε για τα ζώα!

Επιδημίες
3

Η Βρετανία αίρει όλους τους περιορισμούς κατά του Covid-19

Υγεία & πολιτική
4

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Περισσότερα

06.12.2022

Βρετανία: Εννέα τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από στρεπτόκοκκο- Τελευταίο θύμα μία 5χρονη

Ακόμα ένα παιδί έχασε τη ζωή του στη Βρετανία μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς είχε προσβληθεί με στρεπτόκοκκο Α, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των παιδιών που πέθαναν από στρεπτόκοκκο στη χώρα σε εννέα. Το τελευταίο θύμα του στρεπτόκοκκου είναι μία 5χρονη που αρρώστησε την περασμένη εβδομάδα και νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Royal Belfast […]

06.12.2022

Δείτε για ποιο λόγο αυξάνονται τα ποσοστά λίπους στο σώμα μετά από δίαιτα

Η αύξηση μιας κατηγορίας βακτηρίων (Lactobacillus) και των μεταβολιτών τους μετά από δίαιτα, ενισχύει την εντερική απορρόφηση λιπιδίων και οδηγεί σε γρήγορη συσσώρευση λίπους και παχυσαρκία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί με μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες ή ειδικά αντιβιοτικά που αναστέλλουν την ανάπτυξη των γαλακτοβάκιλλων στο έντερο. Οι δίαιτες […]

Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το υποχρεωτικό rapid test για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους!
06.12.2022

Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το υποχρεωτικό rapid test για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους!

Ομολογία από τους «ειδικούς» της κυβέρνησης: «Το ανοσοποιητικό σύστημα των Ελλήνων κατέρρευσε από μάσκες & lockdowns»
05.12.2022

Ομολογία από τους «ειδικούς» της κυβέρνησης: «Το ανοσοποιητικό σύστημα των Ελλήνων κατέρρευσε από μάσκες & lockdowns»

Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για τη συσχέτιση του αλκοόλ με τον καρκίνο
05.12.2022

Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για τη συσχέτιση του αλκοόλ με τον καρκίνο

Πείνα και άγχος: Πως συνδέονται και πως μπορείτε να τα ελέγξετε
05.12.2022

Πείνα και άγχος: Πως συνδέονται και πως μπορείτε να τα ελέγξετε

Σφοδρή επίθεση του Γ.Ιωαννίδη στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Covid-19: «Είπε στους Έλληνες ακραία ψεύδη»!
05.12.2022

Σφοδρή επίθεση του Γ.Ιωαννίδη στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Covid-19: «Είπε στους Έλληνες ακραία ψεύδη»!

Πόνος στον αυχένα: Πώς θα τον προλάβετε
05.12.2022

Πόνος στον αυχένα: Πώς θα τον προλάβετε

Κρατήστε σημειώσεις: Το απλό κόλπο για να «καθαρίσετε» το μυαλό σας όταν κοιμάστε
05.12.2022

Κρατήστε σημειώσεις: Το απλό κόλπο για να «καθαρίσετε» το μυαλό σας όταν κοιμάστε

ΕΟΔΥ: Τα 179 σημεία δωρεάν rapid test κορωνοϊού τη Δευτέρα
05.12.2022

ΕΟΔΥ: Τα 179 σημεία δωρεάν rapid test κορωνοϊού τη Δευτέρα