Προϊόντα & Υπηρεσίες

GE Healthcare: Σύναψη τριών νέων συμμαχιών για τη βελτίωση της φροντίδας ατόμων με καρκίνο

GE Healthcare: Σύναψη τριών νέων συμμαχιών για τη βελτίωση της φροντίδας ατόμων με καρκίνο

Η GE Healthcare ανακοίνωσε συνεργασίες με τη SOPHiA GENETICS, το Πανεπιστήμιο του Cambridge και την Optellum, στο πλαίσιο του οράματός της να εξασφαλίσει προηγμένη περίθαλψη, να καταστήσει την υγεία ακριβείας εύκολα προσβάσιμη και τελικά να βελτιώσει τα αποτελέσματα για τους ασθενείς με καρκίνο.

Οι συμμαχίες αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν την GE Healthcare να υποστηρίξει ολοκληρωμένα συστήματα υγείας σε τοπικό επίπεδο, παρέχοντας την τεχνολογία για την ανάπτυξη λογισμικού σε δίκτυα απεικόνισης και συμβάλλοντας στο να καταστούν οι νεότερες καινοτομίες προσβάσιμες στον ευρύτερο πληθυσμό.

Ελπίζεται ότι αυτό θα επιτρέψει στους ογκολόγους και τους επαγγελματίες υγείας να παρέχουν έγκαιρες διαγνώσεις και ακριβέστερες θεραπείες – ένα κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων για την υγεία των ασθενών με καρκίνο.

Οι διαλειτουργικές συνεργασίες μεταξύ οργανισμών είναι το κλειδί για τη δημιουργία νέων προσεγγίσεων και έξυπνων εργαλείων που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια”, δήλωσε ο Dr. Ben Newton, Global Head of Oncology Solutions της GE Healthcare.

Συνεργαζόμενοι με τη SOPHiA GENETICS, την Optellum και το Πανεπιστήμιο του Cambridge, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη ογκολογική φροντίδα που προωθεί την υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένη και αποτελεσματική ιατρική φροντίδα“, πρόσθεσε.

Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο διαγνωστικής απεικόνισης και παρακολούθησης της GE Healthcare μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη την πορεία του ασθενούς με καρκίνο, από τον αρχικό έλεγχο και τη διάγνωση, μέσω της καθοδηγούμενης θεραπείας που διευκολύνει την ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, έως την παρακολούθηση της προόδου του ασθενούς.

Καθώς τα κρούσματα καρκίνου συνεχίζουν να αυξάνονται, και προβλέπεται πως θα αγγίξουν τα 29,5 εκατομμύρια νέα κρούσματα ετησίως έως το 2040, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για ιατρική βάσει δεδομένων, τόσο για την κλινική πρακτική όσο και για τις κλινικές δοκιμές.

Η GE Healthcare χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Edison για την ενσωμάτωση δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως ηλεκτρονικά αρχεία υγείας (EHR) και συστήματα πληροφοριών ακτινολογίας (RIS), απεικονιστικά και άλλα δεδομένα ιατρικών συσκευών.

Αυτά τα ολοκληρωμένα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και την εφαρμογή λύσεων με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης (AI) που θα βοηθήσουν στην απλοποίηση των ροών εργασίας των ογκολογικών ασθενών, στην καλύτερη κατανόηση των ολοένα και πιο περίπλοκων κλινικών δεδομένων των ασθενών, και στη σύγκριση δεδομένων από ασθενή σε ασθενή.

Η SOPHiA GENETICS και η GE Healthcare θα συνεργαστούν με στόχο την εύρεση ευκαιριών στην αγορά της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων πρωτοβουλιών και έργων στους τομείς της ψηφιακής ογκολογίας και της ραδιογονιδιωματικής ανάλυσης.

Οι δύο εταιρείες θα συνεργαστούν αρχικά για τη δημιουργία υποδομής για την ενσωμάτωση δεδομένων μεταξύ της πλατφόρμας Edison της GE και της πλατφόρμας SOPHiA DDM™, καθώς και για την από κοινού προώθηση και την στελέχωση πιλοτικών χώρων ογκολογίας και ραδιογονιδιωματικής.

Οι δύο  εταιρείες θα αναπτύξουν τις εκτεταμένες δυνατότητες ιατρικής απεικόνισης και παρακολούθησης της GE Healthcare και τη συγκέντρωση δεδομένων μέσω της πλατφόρμας Edison με τη βοήθεια του cloud-based λογισμικού γονιδιωματικών αναλύσεων και λύσεων SOPHiA DDM™, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από 750 νοσοκομεία, εργαστήρια και βιοφαρμακευτικές εταιρείες.

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Cambridge και η GE Healthcare συμφώνησαν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας για τον καρκίνο.

Το Cambridge θα παρέχει κλινική εμπειρογνωμοσύνη και δεδομένα για την υποστήριξη της GE Healthcare στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση μιας ενισχυμένης με τεχνητή νοημοσύνη εφαρμογής, που ενσωματώνει δεδομένα ασθενών με καρκίνο πολλαπλών τύπων σε μία μόνο εφαρμογή.

Με βάση την έρευνα που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Mark Foundation for Cancer Research και το Cancer Research UK, η συνεργασία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των κατακερματισμένων ή απομονωμένων δεδομένων και των αποσπασματικών πληροφοριών για τους ασθενείς, τα οποία είναι δύσκολο να διαχειριστούν αποτελεσματικά οι κλινικοί γιατροί και μπορεί να εμποδίσουν τους ασθενείς με καρκίνο να λάβουν τη βέλτιστη δυνατή θεραπεία.

Η εταιρεία Optellum με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρωτοπόρος στην υποστήριξη αποφάσεων με τεχνητή νοημοσύνη για την έγκαιρη διάγνωση και τη βέλτιστη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα.

Από κοινού, οι εταιρείες επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα, βοηθώντας τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να προσδιορίσουν την κακοήθεια ενός πνευμονικού όζου:

Μια ύποπτη βλάβη που μπορεί να είναι καλοήθης ή καρκινική.

Η πλειονότητα των τυχαία εντοπισμένων πνευμονικών όζων παρουσιάζει απροσδιόριστο κίνδυνο καρκίνου, ο οποίος δυσχεραίνει τη δυνατότητα διάγνωσης και διαχείρισης από τους κλινικούς ιατρούς, οδηγώντας σε καθυστερημένη θεραπεία για τους ασθενείς με καρκίνο και σε επεμβατικές διαδικασίες σε υγιείς ανθρώπους.

Η Virtual Nodule Clinic της Optellum προσδιορίζει και βαθμολογεί την πιθανότητα κακοήθειας σε έναν πνευμονικό όζο, η οποία είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό της αναγκαιότητας βιοψίας και την επιτάχυνση της διάγνωσης.

Είναι το μοναδικό λογισμικό διάγνωσης με τεχνητή νοημοσύνη που έχει εγκριθεί από τον FDA για καρκίνο του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο και έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ευαισθησία και την εξειδίκευση των αξιολογήσεων κακοήθειας των απροσδιόριστων όζων – δίνοντας τη δυνατότητα στους πνευμονολόγους και τους ακτινολόγους να λαμβάνουν βέλτιστες κλινικές αποφάσεις.

Προϊόντα & Υπηρεσίες

22.11.2022

Απαγόρευση εξαγωγών: Ο ΕΟΦ δημοσίευσε τη λίστα με τα φάρμακα που παρουσιάζουν ελλείψεις στην ελληνική αγορά

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ανάρτησε επικαιροποιημένη λίστα απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών σε σκευάσματα που παρουσιάζουν ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΦ, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην Ελλάδα κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη νόμιμη […]

16.11.2022

ΕΟΦ: «Καμπανάκι» για 8 ομοιοπαθητικά φάρμακα που κυκλοφορούν από ιστοσελίδα

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) σχετικά με  8 ομοιοπαθητικά προϊόντα που διακινούνται από γνωστή ιστοσελίδα. Σύμφωνα με τη ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΦ, αποφασίστηκε η απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης 8 ομοιοπαθητικών φαρμάκων, τα οποία προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας www.konstantinioncentershop.com λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης άδειας κυκλοφορίας βάσει του αρ. 17 της ΚΥΑ Δ. ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (ΦΕΚ 1049Β/2013)». Η απαγόρευση διακίνησης-διάθεσης αφορά […]

Αρθρίτιδα: Μπορούν να βοηθήσουν οι ενέσεις υαλουρονικού οξέος;
11.11.2022

Αρθρίτιδα: Μπορούν να βοηθήσουν οι ενέσεις υαλουρονικού οξέος;

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά στην απώλεια βάρους – Ποιο αφορά (φώτο)
10.11.2022

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά στην απώλεια βάρους – Ποιο αφορά (φώτο)

Έρευνα: Η χημική ισιωτική και οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;
25.10.2022

Έρευνα: Η χημική ισιωτική και οι βαφές μαλλιών μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Ο FDA ανακαλεί από την αγορά γνωστά σαμπουάν – Βρέθηκε ουσία που προκαλεί καρκίνο (φώτο)
25.10.2022

Ο FDA ανακαλεί από την αγορά γνωστά σαμπουάν – Βρέθηκε ουσία που προκαλεί καρκίνο (φώτο)

Προσοχή: Ο ΕΟΦ απαγόρευσε τη διακίνηση συμπληρώματος διατροφής για τον θυρεοειδή (φώτο)
19.10.2022

Προσοχή: Ο ΕΟΦ απαγόρευσε τη διακίνηση συμπληρώματος διατροφής για τον θυρεοειδή (φώτο)

Ο ΕΟΦ απαγόρευσε την πώληση πιεσόμετρου & οξύμετρου που πωλούσε το Jumbo: «Δεν κυκλοφορούσαν νόμιμα»
13.10.2022

Ο ΕΟΦ απαγόρευσε την πώληση πιεσόμετρου & οξύμετρου που πωλούσε το Jumbo: «Δεν κυκλοφορούσαν νόμιμα»

Προσοχή: Aυτές οι εγχειρήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο για θρόμβωση και πνευμονική εμβολή
11.10.2022

Προσοχή: Aυτές οι εγχειρήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο για θρόμβωση και πνευμονική εμβολή

ΕΟΠΥΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι για τις 5 Οκτωβρίου
04.10.2022

ΕΟΠΥΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι για τις 5 Οκτωβρίου

Δημοφιλή

Υγεία
1

Αυτό είναι το θαυματουργό έλαιο που προστατεύει από το Αλτχάιμερ

Healthy pets
2

20+1 πράγματα που δεν ξέρετε για τα ζώα!

Επιδημίες
3

Η Βρετανία αίρει όλους τους περιορισμούς κατά του Covid-19

Υγεία & πολιτική
4

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Περισσότερα

09.12.2022

ΠΟΥ για λοιμώξεις του αίματος: «Τα βακτήρια έγιναν πολύ ανθεκτικά στα φάρμακα μέσα στο 2020»

Υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας στα φάρμακα σε βακτήρια που συχνά προκαλούν λοιμώξεις του αίματος στα νοσοκομεία έκαναν την εμφάνισή τους την πρώτη χρονιά της πανδημίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία μιας έκθεσης του 2020 που αφορά 87 χώρες και δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Τα ανθεκτικά στα φάρμακα βακτήρια Η ανησυχία για […]

09.12.2022

Μ.Παγώνη: «Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αναμένεται έξαρση της γρίπης»

Το κώδωνα του κινδύνου έκρουσε η Ματίνα Παγώνη για την έξαρση των ιώσεων στη χώρα μας. Όπως τόνισε η πρόεδρος ΕΙΝΑΠ οι ιώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Νοέμβριο, νωρίτερα από ότι αναμενόταν. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί περιστατικά στρεπτόκοκκου. Τα συμπτώματα που θα πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς είναι ο πυρετός, ο […]

Πλήρεις πρωτεΐνες: Τι ακριβώς είναι και σε ποιες τροφές μπορείτε να τις βρείτε
08.12.2022

Πλήρεις πρωτεΐνες: Τι ακριβώς είναι και σε ποιες τροφές μπορείτε να τις βρείτε

Μόλις 15 λεπτά πρόσθετης γιόγκα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής
08.12.2022

Μόλις 15 λεπτά πρόσθετης γιόγκα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. για «καλάθι του φτωχού»: «Λάθος η ένταξη τροφών για διαβητικούς – Αντίληψη του 1990»!
08.12.2022

Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. για «καλάθι του φτωχού»: «Λάθος η ένταξη τροφών για διαβητικούς – Αντίληψη του 1990»!

Κορωνοϊός – Κίνα: Χαλαρώνουν τα μέτρα μετά τις χιλιάδες διαδηλώσεις
07.12.2022

Κορωνοϊός – Κίνα: Χαλαρώνουν τα μέτρα μετά τις χιλιάδες διαδηλώσεις

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο ρολό κοτόπουλο λόγω σαλμονέλας
07.12.2022

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο ρολό κοτόπουλο λόγω σαλμονέλας

Καρκίνος τραχήλου της μήτρας: Δωρεάν εξετάσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου για 2,5 εκατ. γυναίκες
07.12.2022

Καρκίνος τραχήλου της μήτρας: Δωρεάν εξετάσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου για 2,5 εκατ. γυναίκες

Ομολογία Χ.Γώγου: «Οι μάσκες δημιούργησαν ψυχολογικά, επικοινωνιακά και εκπαιδευτικά προβλήματα στα παιδιά»!
07.12.2022

Ομολογία Χ.Γώγου: «Οι μάσκες δημιούργησαν ψυχολογικά, επικοινωνιακά και εκπαιδευτικά προβλήματα στα παιδιά»!

Βρετανία: Εννέα τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από στρεπτόκοκκο- Τελευταίο θύμα μία 5χρονη
06.12.2022

Βρετανία: Εννέα τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από στρεπτόκοκκο- Τελευταίο θύμα μία 5χρονη