Φάρμακα

Janssen: Θεραπεία με daratumumab σε ασθενείς με Πολλαπλό Μυέλωμα

Janssen: Θεραπεία με daratumumab σε ασθενείς με Πολλαπλό Μυέλωμα

Η Janssen ανακοινώνει αποτελέσματα από τη Μελέτη Φάσης 3 MAIA που δείχνουν σημαντικό όφελος συνολικής επιβίωσης για τη θεραπεία με daratumumab σε ασθενείς με Νεοδιαγνωσθέν Πολλαπλούν Μυέλωμα οι οποίοι είναι ακατάλληλοι για μεταμόσχευση.

Μετά από σχεδόν 5 έτη παρακολούθησης, η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου δεν επιτεύχθηκε, και παρατηρήθηκε σημαντικό όφελος συνολικής επιβίωσης.

Τα δεδομένα θα παρουσιαστούν ως έκτακτη περίληψη στο Διαδικτυακό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας (EHA).

Η Φαρμακευτική Εταιρεία Janssen της Johnson & Johnson ανακοίνωσε αποτελέσματα συνολικής επιβίωσης (OS) από τη μελέτη Φάσης 3 MAIA (NCT02252172) τα οποία δείχνουν ότι η προσθήκη daratumumab σε λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη (D-Rd) οδήγησε σε στατιστικά σημαντικό όφελος επιβίωσης σε σχέση με τη θεραπεία μόνο με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη (Rd) σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα (ΝΔΠΜ) οι οποίοι ήταν ακατάλληλοι για αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΜΜΑΚ) και έλαβαν θεραπεία έως την εξέλιξη της νόσου.

Τα δεδομένα αυτά αναδείχθηκαν στη Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας (EHA) 2021 και θα παρουσιαστούν ως έκτακτη περίληψη κατά τη διάρκεια του Διαδικτυακού Συνεδρίου της EHA (Περίληψη #LB1901).

Μείωση κινδύνου θανάτου

Στην προκαθορισμένη ενδιάμεση ανάλυση της OS διαπιστώθηκε ότι έπειτα από διάμεση παρακολούθηση σχεδόν 5 ετών (56,2 μηνών), παρατηρήθηκε μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 32%, στο σκέλος που έλαβε θεραπεία με D-Rd έναντι του σκέλους που έλαβε Rd.1

Η διάμεση OS δεν επιτεύχθηκε σε κανένα από τα δύο σκέλη [λόγος κινδύνου (HR): 0,68, 95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI), 0,53-0,86, p=0,0013].1

Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) δεν επιτεύχθηκε μετά από σχεδόν 5 έτη και το όφελος στην PFS που παρατηρήθηκε με την D-Rd διατηρήθηκε, με μείωση του κινδύνου για εξέλιξη της νόσου ή θάνατο κατά 47% [HR: 0,53, 95  CI, 0,43-0,66, p<0,0001].

Αναμένεται ότι τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την υποβολή μελλοντικών αιτημάτων προς τις κανονιστικές αρχές.

«Με κάθε υποτροπή, η θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος γίνεται πιο πολύπλοκη.

Για αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να πετυχαίνουμε βαθιές θεραπευτικές ανταποκρίσεις και βελτιωμένη επιβίωση με την πρώτη γραμμή θεραπείας», ανέφερε ο Thierry Facon, M.D., Καθηγητής Αιματολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λιλ στη Γαλλία και ερευνητής της μελέτης.

«Τα αποτελέσματα αυτά συνηγορούν ξεκάθαρα υπέρ της χρήσης του συνδυασμού daratumumab, λεναλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης ως νέου πρότυπου φροντίδας για την παράταση της επιβίωσης και τη βελτίωση των κλινικών εκβάσεων σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα οι οποίοι είναι ακατάλληλοι για μεταμόσχευση», πρόσθεσε.

Θεραπεία σε κύκλους 28 ημερών

Όλοι οι ασθενείς που εντάχθηκαν στη μελέτη MAIA (n=737) είχαν διαγνωστεί με ΝΔΠΜ, ήταν ακατάλληλοι για υψηλής δόσης χημειοθεραπεία και ΑΜΜΑΚ, και έλαβαν θεραπεία με D-Rd (n=368) ή Rd (n=369) σε κύκλους των 28 ημερών.

Οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία μέχρι την εξέλιξη της νόσου, ή την εμφάνιση μη αποδεκτής τοξικότητας.

Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν τα 73 έτη (εύρος: 45-90 έτη).

Η διάμεση PFS δεν επιτεύχθηκε με το D-Rd ενώ ήταν 34,4 μήνες ,με το Rd [HR, 0,53, 95% CI, 0,43-0,66, p<0,0001].

Από τους 186 ασθενείς στο σκέλος του Rd που έλαβαν επακόλουθη θεραπεία, το 46% έλαβε daratumumab.

Επιπρόσθετα νέα ευρήματα από την ανάλυση της μακροχρόνιας παρακολούθησης στη μελέτη MAIA:

• Το εκτιμώμενο ποσοστό 5ετούς OS ήταν 66% με το D-Rd έναντι 53 % με το Rd (HR: 0,68, 95 % CI, 0,53-0,86, p=0,0013).
• Το εκτιμώμενο ποσοστό 5ετούς PFS ήταν 53 % με το D-Rd έναντι 29 % με το Rd [HR: 0.53, 95 % CI, 0,43-0,66, p<0,0001].1
• Ο διάμεσος χρόνος έως την επόμενη θεραπεία δεν επιτεύχθηκε με το D-Rd ενώ ήταν 42,4 μήνες με το Rd [HR, 0,47, 95% CI, 0,37-0,59, p<0,0001].
• Το επικαιροποιημένο ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης (ORR) ήταν 93% με το D-Rd έναντι 82%  με το Rd.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Δεν προέκυψαν νέα ζητήματα ασφάλειας στο σκέλος του D-Rd.

Τα ανεπιθύμητα συμβάντα Βαθμού 3 ή 4 που εμφανίστηκαν πιο συχνά κατά τη θεραπεία ήταν:

-ουδετεροπενία (D-Rd: 54 %, Rd: 37%),

πνευμονία (D-Rd: 19 %, Rd: 11 %),

αναιμία (D-Rd: 17%  Rd: 22%) και ,

λεμφοπενία (D-Rd: 16%, Rd: 11%).

«Τα τελευταία αποτελέσματα από τη μελέτη MAIA αναδεικνύουν την επίπτωση που έχει το συγκεκριμένο σχήμα συνδυασμού με daratumumab στη μακροχρόνια επιβίωση όταν χορηγείται ως θεραπεία πρώτης γραμμής, καθιερώνοντας ακόμα περισσότερο το daratumumab ως βασική αγωγή στη θεραπευτική αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος», εξήγησε ο Craig Tendler, M.D., Αντιπρόεδρος Ύστερης Ανάπτυξης και Παγκόσμιων Ιατρικών Υποθέσεων του Τομέα Ογκολογίας, Janssen Research & Development, LLC.

«Τα αποτελέσματα αυτά χαρίζουν ελπίδα και αισιοδοξία στους νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα που αναζητούν αποτελεσματικά θεραπευτικά σχήματα τα οποία βελτιώνουν τις μακροπρόθεσμες εκβάσεις και αποτυπώνουν τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να διερευνούμε το πλήρες δυναμικό του daratumumab στο πολλαπλούν μυέλωμα».

Αιματολογική κακοήθεια

«Αν και το πολλαπλούν μυέλωμα είναι μία ανίατη αιματολογική κακοήθεια που εμφανίζει πολλές δυσκολίες στη θεραπεία, με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο θεραπευτικό σχήμα που βασίζεται στο daratumumab σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη συνεχίζει να προσφέρει θετικά αποτελέσματα συνολικής επιβίωσης και επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα και στο πλαίσιο της παρατεταμένης παρακολούθησης» ανέφερε ο Edmond Chan, Επικεφαλής EMEA του Θεραπευτικού Τομέα Αιματολογίας της Janssen-Cilag Ltd.

«Τα νέα ευρήματα από τη μελέτη MAIA ενδυναμώνουν τον μετασχηματιστικό ρόλο του daratumumab στο πολλαπλούν μυέλωμα και αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας να αλλάξουμε τη σημασία που έχει η διάγνωση του πολλαπλού μυελώματος για τους ασθενείς», πρόσθεσε.

.Σχετικά με το daratumumab

Τον Αύγουστο του 2012, η Janssen Biotech, Inc. και η Genmab A/S συνήψαν μια παγκόσμια συμφωνία με την οποία παραχωρήθηκε στη Janssen αποκλειστική άδεια για την ανάπτυξη, την παρασκευή και τη διάθεση στην αγορά του daratumumab.

Από την κυκλοφορία του daratumumab, εκτιμάται ότι σχεδόν 190.000 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με το φάρμακο αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το daratumumab είναι επίσης το μόνο αντίσωμα κατά του CD38 που έχει λάβει έγκριση για υποδόρια χορήγηση για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ).

Το daratumumab για υποδόρια χρήση περιέχει ανασυνδυασμένη ανθρώπινη υαλουρονιδάση PH20 (rHuPH20), την τεχνολογία χορήγησης φαρμάκων ENHANZE® της εταιρείας Halozyme.

Θεραπεία πρώτης γραμμής

Τα δεδομένα από εννέα κλινικές δοκιμές Φάσης 3 με θεραπεία πρώτης γραμμής ή της υποτροπής στο ΠΜ και τη νεοδιαγνωσθείσα αμυλοείδωση ελαφρών αλύσεων (AL), έδειξαν ότι σχήματα βασισμένα στο daratumumab οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου ή/και της συνολικής επιβίωσης.

Πρόσθετες μελέτες έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του daratumumab στη θεραπεία άλλων κακοήθων και προκακοήθων αιματολογικών παθήσεων στις οποίες εκφράζεται το CD38.

Σχετικά με το πολλαπλούν μυέλωμα

Το πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) είναι μια ανίατη αιματολογική κακοήθεια που ξεκινά από τον μυελό των οστών και χαρακτηρίζεται από υπέρμετρο πολλαπλασιασμό πλασματοκυττάρων.

Στην Ευρώπη, περισσότερα από 50.900 άτομα διαγνώστηκαν με ΠΜ το 2020 και περισσότεροι από 32.500 ασθενείς κατέληξαν.

Περίπου το 50% των νεοδιαγνωσμένων ασθενών δεν επιτυγχάνουν 5ετή επιβίωση, , ενώ σχεδόν το 29 % των ασθενών με ΠΜ θα καταλήξει εντός ενός έτους από τη διάγνωση.

Παρ ότι η θεραπεία ενδέχεται να οδηγήσει σε ύφεση, δυστυχώς, οι ασθενείς πιθανότατα θα υποτροπιάσουν, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ίαση.

Το υποτροπιάζον και ανθεκτικό ΠΜ ορίζεται ως νόσος η οποία δεν παρουσιάζει ανταπόκριση ενόσω ο ασθενής λαμβάνει θεραπεία διάσωσης, ή παρουσιάζει εξέλιξη εντός 60 ημερών από την τελευταία θεραπεία σε ασθενείς οι οποίοι είχαν επιτύχει ελάχιστη ανταπόκριση (MR) ή καλύτερη σε κάποιο προηγούμενο χρονικό σημείο πριν να εξελιχθεί κατά την πορεία της νόσου.

Αν και ορισμένοι ασθενείς με ΠΜ δεν έχουν καθόλου συμπτώματα, σε άλλους ασθενείς η διάγνωση τίθεται λόγω συμπτωμάτων, που μπορεί να περιλαμβάνουν:

-προβλήματα στα οστά,

-χαμηλές τιμές στη γενική αίματος,

-αυξημένα επίπεδα ασβεστίου,

-νεφρική βλάβη,

-ή λοιμώξεις.

Οι ασθενείς που εμφανίζουν υποτροπή με τις καθιερωμένες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των αναστολέων πρωτεασώματος και των ανοσοτροποποιητικών παραγόντων, έχουν πτωχή πρόγνωση και χρειάζονται νέες θεραπείες προκειμένου να συνεχιστεί ο έλεγχος της νόσου.

Σχετικά με τις φαρμακευτικές εταιρείες Janssen της Johnson & Johnson

Στη Janssen, δημιουργούμε ένα μέλλον όπου οι ασθένειες θα αποτελούν παρελθόν.

Είμαστε η φαρμακευτική εταιρεία του Ομίλου Johnson & Johnson και εργαζόμαστε ακούραστα για να δημιουργήσουμε αυτό το μέλλον για τους ασθενείς σε όλον τον κόσμο, καταπολεμώντας τις ασθένειες με σύμμαχό μας την επιστήμη, βελτιώνοντας την πρόσβαση των ασθενών μέσω της καινοτομίας και θεραπεύοντας την απόγνωση με αγάπη.

Εστιάζουμε σε τομείς όπου μπορούμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη διαφορά: Καρδιαγγειακά Νοσήματα & Μεταβολισμός, Ανοσολογία, Λοιμώδη Νοσήματα & Εμβόλια, Νευροεπιστήμες, Ογκολογία και Πνευμονική Υπέρταση.

Φάρμακα

21.09.2021

Συνεργασία ΙΑΣΩ-Αρεταίειου: Εκπαίδευση σε πραγματικά χειρουργεία με παράλληλη ζωντανή αναμετάδοση

Το ΙΑΣΩ σε συνεργασία με την Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αρεταίειο και τον Διευθυντή κ. Νικόλαο Βλάχο, Καθηγητή Μαιευτικής – Γυναικολογίας ΕΚΠΑ, ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους και την δημιουργία του καινοτόμου Επιστημονικού & Εκπαιδευτικού προγράμματος που στόχο έχει να προάγει την αριστεία στην εκπαίδευση και να διευρύνει το ερευνητικό […]

21.09.2021

Το πιo σύγχρονο σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) για ολική αρθροπλαστική γόνατος

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι εφαρμογές σε διάφορες ειδικότητες της ιατρικής έχουν αλλάξει τα σύγχρονα δεδομένα με στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς μας. Στην Ορθοπαιδική Xειρουργική τα τελευταία χρόνια τεχνικές ψηφιακής πλοήγησης (computer navigation) και ρομποτικής χειρουργικής (robotic surgery), υπόσχονται εξαιρετική ακρίβεια, ελάχιστη επεμβατικότητα και μακροχρόνια επιβίωση των προσθετικών υλικών που αντανακλά […]

Αναπνευστική φυσικοθεραπεία: Οφέλη – Προγράμματα
21.09.2021

Αναπνευστική φυσικοθεραπεία: Οφέλη – Προγράμματα

CDC: Το εμβόλιο της Moderna φαίνεται να είναι το αποτελεσματικότερο απένατι στον κορωνοϊό
20.09.2021

CDC: Το εμβόλιο της Moderna φαίνεται να είναι το αποτελεσματικότερο απένατι στον κορωνοϊό

Κορωνοϊός: Θετικές οι προκλινικές δοκιμές υποψήφιου Γαλλικού ρινικού εμβολίου
19.09.2021

Κορωνοϊός: Θετικές οι προκλινικές δοκιμές υποψήφιου Γαλλικού ρινικού εμβολίου

Πρόγραμμα παρακολούθησης ξένων φοιτητών στο Μetropolitan General
17.09.2021

Πρόγραμμα παρακολούθησης ξένων φοιτητών στο Μetropolitan General

ΗΔΙΚΑ: Στοιχεία για τη συμβολή της στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Υγείας
17.09.2021

ΗΔΙΚΑ: Στοιχεία για τη συμβολή της στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Υγείας

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια χορήγησης αντιικών φαρμάκων για την εποχική γρίπη σε υγιείς ενήλικες και παιδιά
17.09.2021

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια χορήγησης αντιικών φαρμάκων για την εποχική γρίπη σε υγιείς ενήλικες και παιδιά

Παραγωγή λειτουργικού σπέρματος στο εργαστήριο
17.09.2021

Παραγωγή λειτουργικού σπέρματος στο εργαστήριο

ΕΟΦ: Ανάκληση του προϊόντος EcoVag Balance Vaginal
16.09.2021

ΕΟΦ: Ανάκληση του προϊόντος EcoVag Balance Vaginal

Δημοφιλή

Υγεία & πολιτική
1

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Φυσική Κατάσταση
2

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
3

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Επιδημίες
4

EMA: Ασάφεια για το αν οι γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο θρομβώσεων από το εμβόλιο της AstraZeneca

Περισσότερα

23.09.2021

Παιδικά Χωριά SOS & Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα εκπαιδευτικής υποστήριξης παιδιών

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και τα Παιδικά Χωριά SOS συνεχίζουν για δεύτερη σχολική χρονιά την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικής υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανήλικους σε όλη την Ελλάδα. Στην προσπάθεια διασφάλισης της ίσης πρόσβασης όλων των παιδιών στο δικαίωμα της εκπαίδευσης, η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και τα Παιδικά Χωριά SOS, υλοποιούν και […]

23.09.2021

Μια νύχτα στο Βυζαντινό Μουσείο για τo Alzheimer

Σύμφωνα µε πρόσφατα στατιστικά στοιχεία στη χώρα μας 160.000 άτομα πάσχουν από άνοια και 280.000 άτομα από ήπια νοητική διαταραχή. Συνολικά ο πληθυσμός των ανθρώπων με ήπια ή σοβαρά νοητικά προβλήματα πλησιάζει το μισό εκατομμύριο. Αν συνυπολογίσουμε ότι για κάθε ασθενή με άνοια επηρεάζεται σημαντικά η ζωή 2-3 φροντιστών- μελών της οικογένειας, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται […]

Εκκολπωματίτιδα: Θα βελτιωθεί η ζωή μου μετά το χειρουργείο;
23.09.2021

Εκκολπωματίτιδα: Θα βελτιωθεί η ζωή μου μετά το χειρουργείο;

Στατίνες: Έχουν χρησιμότητα στην αντιμετώπιση της Ελκώδους Κολίτιδας;
23.09.2021

Στατίνες: Έχουν χρησιμότητα στην αντιμετώπιση της Ελκώδους Κολίτιδας;

COVID-19: Κανένας κίνδυνος από τα φάρμακα για τις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου
23.09.2021

COVID-19: Κανένας κίνδυνος από τα φάρμακα για τις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας με την ενισχυτική δόση
23.09.2021

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας με την ενισχυτική δόση

Σακχαρώδης Διαβήτης και COVID -19: Μια σχέση που επιβαρύνει τη νόσηση αλλά και επιβαρύνεται από αυτήν
23.09.2021

Σακχαρώδης Διαβήτης και COVID -19: Μια σχέση που επιβαρύνει τη νόσηση αλλά και επιβαρύνεται από αυτήν

Κορωνοϊός-θετικότητα: «Πεντακάθαρες» Ιθάκη –  Μήλος – «Ασφυξία» σε Μύκονο- Καστοριά
23.09.2021

Κορωνοϊός-θετικότητα: «Πεντακάθαρες» Ιθάκη – Μήλος – «Ασφυξία» σε Μύκονο- Καστοριά

Η μη έγκριση του Sputnik V από τον Π.Ο.Υ. στέλνει τους Ρώσους για εμβόλιο στο εξωτερικό
23.09.2021

Η μη έγκριση του Sputnik V από τον Π.Ο.Υ. στέλνει τους Ρώσους για εμβόλιο στο εξωτερικό

Η Λιραγλουτίδη στη θεραπεία της παχυσαρκίας και η επίδρασή της στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
23.09.2021

Η Λιραγλουτίδη στη θεραπεία της παχυσαρκίας και η επίδρασή της στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα