Νεοπλασίες

119 φορείς συμμαχούν για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην Ελλάδα

119 φορείς συμμαχούν για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην Ελλάδα

 -Σήμερα στην Ευρώπη τρεις νέες γυναίκες πεθαίνουν κάθε ώρα από καρκίνο τραχήλου της μήτρας, παρότι η νόσος είναι δυνατό να προληφθεί σχεδόν 100%

-Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ανακοίνωσε το 2020 ότι ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας θα έχει εξαλειφθεί όταν όλες οι χώρες κατορθώσουν να έχουν ετησίως κάτω από 4 περιστατικά ανά 100.000 γυναίκες

-Οι 3 στόχοι (90/70/90) της Παγκόσμιας Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. για την εξάλειψη της συγκεκριμένης νόσου είναι:

α) 90% των κοριτσιών <15 ετών να εμβολιαστούν κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (ΗPV),

-β) 70% των γυναικών 35 και 45 ετών να κάνουν τεστ υψηλής ακρίβειας (HPVtest) και

-γ) 90% των γυναικών με την νόσο να τύχουν σωστής θεραπείας και φροντίδας.

Εκατόν δέκα εννέα Επιστημονικοί, Επαγγελματικοί, Ερευνητικοί και  Κοινωνικοί Φορείς, Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Ενώσεις και Σύλλογοι Καρκινοπαθών από όλη σχεδόν την Ελλάδα υποστηρίζουν το Ψήφισμα WHA73.2/11.4, 03/08/2020 της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας, με το οποίο αυτή υιοθετεί την Παγκόσμια Στρατηγική του Π.Ο.Υ. για την επιτάχυνση της εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας, καθώς και τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου κατά του Καρκίνου.

Μάλιστα, συνυπογράφουν Αίτημα προς την Ελληνική Πολιτεία όπως προβεί στις επιβεβλημένες ενέργειες και ρυθμίσεις για να εφαρμοσθεί η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Στρατηγική με σκοπό την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας στο κατά το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα και στην Ελλάδα.

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των 119 Φορέων κ.κ. Θ. Αγοραστός, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV), Α. Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, Ι. Κυριόπουλος, Πρόεδρος της  Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας, Ι. Μπουκοβίνας, Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας και Κ. Σταματόπουλος, Υπεύθυνος του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής της Ακριβείας στην Ογκολογία, δήλωσαν σχετικά με την πρωτοβουλία:

«Απευθύνουμε Αίτημα προς την Ελληνική Πολιτεία, στο πλαίσιο αφύπνισης σχετικά με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, να εναρμονιστεί η χώρα μας με την παγκόσμια στρατηγική εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό σχετικά με τις δυνατότητες πρόληψης και αντιμετώπισης των HPV-σχετιζόμενων καρκίνων.

Αυτή τη στιγμή, έχουμε στα χέρια μας δύο πολύτιμα όπλα πρόληψης, το HPV εμβόλιο, που μπορεί να αποτρέψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και το HPV testing για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, που αποτελεί σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθεια για την εξάλειψη της νόσου αυτής».

Σχετικά με τις δυνατότητες επίτευξης στην Ελλάδα των στόχων του Π.Ο.Υ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το 2030,  πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

  • ΟHPV-εμβολιασμός συμπεριλαμβάνεται μεν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, αλλά με χαμηλή, μέχρι σήμερα, εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού-στόχου.
  • Δεν υπάρχει οργανωμένο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο τραχήλου μήτρας με σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για εφαρμογή εξετάσεων «υψηλής ακρίβειας» (HPVtests).
  • Είναι εμφανής η έλλειψη ικανού αριθμού εξειδικευμένων ογκολογικών κέντρων στην ελληνική περιφέρεια, που θα μπορούσαν να προσφέρουν την ενδεδειγμένη θεραπεία και υποστηρικτική φροντίδα στις γυναίκες με (προ)καρκίνο τραχήλου.

Εναρμονισμένη με την Παγκόσμια Στρατηγική του Π.Ο.Υ. και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Κατά του Καρκίνου, η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις ανάλογες δράσεις ώστε να επιτευχθούν μέχρι το 2030 οι παρακάτω στόχοι:

  1. HPV-εμβολιασμός του 90%των κοριτσιών <15 ετών και επέκταση του HPV-εμβολιασμού και στα αγόρια.
  2. Εφαρμογή οργανωμένου Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου για καρκίνο τραχήλου μήτρας με HPV testing, προς επίτευξη κάλυψης 70% στην ηλικιακή ομάδα-στόχο.
  3. Σωστή θεραπευτική διαχείριση και υποστηρικτική φροντίδα του 90% των θετικών στον προσυμπτωματικό έλεγχο γυναικών.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, είναι απαραίτητη η ανάληψη εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού από την ίδια την Πολιτεία σχετικά με τον HPV εμβολιασμό και το HPV testing.

Αναλυτικά οι φορείς που υπογράφουν είναι οι εξής:

  1. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 2. Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 3. Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά 4. Ιατρικός Σύλλογος Πέλλας 5. Ιατρικός Σύλλογος Ευρυτανίας 6. Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας7. Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου 8. Ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύμνου 9. Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας10. Ιατρικός Σύλλογος Σερρών 11. Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας 12. Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας 13. Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας14. Ιατρικός Σύλλογος Πύργου-Ολυμπίας15. Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας16. Ιατρικός Σύλλογος Δράμας 17. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος 18. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 19. Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας 20. Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας 21. Φαρμακευτικός Σύλλογος Κορινθίας 22. Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) 23. Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία 24. Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας 25. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομικών & Πολιτικής Υγείας    26. Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία  27. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)28. Ίδρυμα Παπαγεωργίου  29. Ίδρυμα Μποδοσάκη 30. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ)31. Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής (ΙνΑΖΩ/ΕΜΠ)32. Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon) 33. Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ) 34. Ελληνική Μαιευτική-Γυναικολογική Εταιρεία 35. Μαιευτική-Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης 36. Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας 37. Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής 38. Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας και Στειρότητας 39. Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικής & Γυναικολογίας Β.Δ. Ελλάδα ς40. Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας 41. Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής 42. Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής 43. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων 44. Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 45. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας46. Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος 47. WomenforOncologyHellas (W4O) 48. Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων 49. Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας 50. Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία 51. Ελληνική Εταιρεία Κολοπρωκτολογίας 52. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού 53. Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας 54. Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας 55. Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας 56. Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Στόματος 57. Ελληνική Εταιρεία Ιολογίας 58. Ελληνική Εταιρεία Γενικής & Οικογενειακής Ιατρικής – ΕΛΕΓΕΙΑ 59. Ελληνική Εταιρεία Έρευνας του Καρκίνου 60. Ελληνικό  Ίδρυμα Έρευνας του Καρκίνου  61. Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία 62. Ελληνική Εταιρεία  Παιδιατρικών Λοιμώξεων 63. Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας 64. Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής 65. Εταιρεία Φροντίδας Υγείας της Γυναίκας Ελλάδας 66. Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας 67. Ελληνική Εταιρείας Υπερήχων στην Ιατρική & Βιολογία 68. Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Διάγνωσης & Θεραπείας του Εμβρύου 69. Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος  70. Επιστημονική Εταιρεία «Η Δράμα ενάντια στον Καρκίνο» 71. Γερμανο-Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικής και Γυναικολογίας  72. European Societyfor Gynaecological Endoscopy 73. European Menopause and Andropause Society  74. Mediterranean Association of Ultrasound in OΒGYN 75. Society of Research in Human Reproduction 76. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας 77. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Θεσσαλονίκης 78. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Ναυπλίου 79. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Ιωαννίνων 80. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Κομοτηνής 81. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Λάρισας 82. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Χανίων Κρήτης83. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Εφετείου Πατρών 84. Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) 85. Όμιλος Εθελοντών κατά του Kαρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ 86. “Ελληνική Συμμαχία για τον HPV”87. Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (ΚΕΦΙ) 88. Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης 89. Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Έβρου “ΣυνεχίΖΩ”90. Σύλλογος Καρκινοπαθών & Σπανίων Παθήσεων Ν. Έβρου 91. Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ροδόπης – Δύναμη Ψυχής 92. Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Ξάνθης “Παραμένοντας Ζωηροί” 93. Σύλλογος Καρκινοπαθών Νομού Δράμας 94. Σύλλογος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου Νομού Καβάλας 95. Σύλλογος Καρκινοπαθών Σερρών96. Σύλλογος  Καρκινοπαθών Κιλκίς & Παιονίας 97. Σύλλογος Καρκινοπαθών Νιγρίτας και Επαρχίας Βισαλτίας98. Σύλλογος Καρκινοπαθών Γιαννιτσών99. Σύλλογος Καρκινοπαθών Πιερίας100. Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας 101. Σύλλογος Καρκινοπαθών Έδεσσας και Περιχώρων 102. Σύλλογος Καρκινοπαθών, Συγγενών και Φίλων “Στηρίζω-Ελπίζω” Γρεβενών103. Σύλλογος Καρκινοπαθών Κοζάνης 104. Σύλλογος Καρκινοπαθών Εορδαίας105. Σύλλογος Καρκινοπαθών Αμυνταίου και Περιχώρων “Μαζί για τη Ζωή”106. Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας107. Σύλλογος Καρκινοπαθών Νομού Μαγνησίας “Υποστηρίζω”108. Σύλλογος Καρκινοπαθών Λαμίας-Κεντρικής Ελλάδας109. Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Αργολίδας “Αλληλεγγύη”110. Σύλλογος Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου Καλαμάτας “Ξαναρχί-Ζω”111. Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου “Ελπίζω”112. Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου113. Σύλλογος Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου114. Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο “Ευ Ζω με τον Καρκίνο”115. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Καρκινάκι” 116. “Αντικαρκινική Ενημέρωση” 117. Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής” 118. Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής” Ν. Θεσσαλονίκης 119. Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας ”Θετική Φωνή” – ”Checkpoint” Ιατρικής

Η Συντονιστική Επιτροπή των Φορέων

Θ. Αγοραστός Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)

Ι. Κυριόπουλος

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας

Α. Κωνσταντόπουλος   Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

Ι. Μπουκοβίνας   Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

Κ. Σταματόπουλος Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής της Ακριβείας στην Ογκολογία

Νεοπλασίες

27.09.2021

“Βάλε ένα καλάθι για τη γυναίκα της ζωής σου”

«20 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια Ημέρα Γυναικολογικής Ογκολογίας. Η ημέρα που μιλάμε ανοιχτά για τους 5 γυναικολογικούς καρκίνους, τους καρκίνους που αφορούν την φύση μας. Η ημέρα που λέμε στις γυναίκες να μην αμελούν το σώμα τους και να ακούν τα μηνύματα που αυτό τους στέλνει. Η ημέρα που λέμε στις γυναίκες να κλείσουν το ραντεβού με […]

24.09.2021

Η άσκηση μειώνει εως και 42% τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου – Δείτε τα εκπληκτικά αποτελέσματα ερευνών

Σε ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο «Journal of Clinical Oncology», ερευνητές του «National Cancer Institute», της «American Cancer Society» και του «Harvard T.H. Chan School of Public Health», εξήχθη το συμπέρασμα ότι: άνθρωποι που ασκούνταν σύμφωνα με τις συστάσεις του «National Institutes of Health», μπόρεσαν να μειώσουν τον κίνδυνο για 7 είδη καρκίνου μέχρι 25%. Σε […]

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να νικήσει μορφή παιδικού καρκίνου;
24.09.2021

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να νικήσει μορφή παιδικού καρκίνου;

“Μέσα από τα μάτια των παιδιών ένας κόσμος χωρίς τσιγάρο”
24.09.2021

“Μέσα από τα μάτια των παιδιών ένας κόσμος χωρίς τσιγάρο”

Καρκίνος από επεξεργασμένο κρέας: Βρέθηκε τρόπος να μειωθεί ο κίνδυνος
22.09.2021

Καρκίνος από επεξεργασμένο κρέας: Βρέθηκε τρόπος να μειωθεί ο κίνδυνος

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης και  Ενημέρωσης για τον Καρκίνο
22.09.2021

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο

Η ανοσολογική απάντηση μετά από εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού σε ασθενείς με καρκίνο και υγιείς εθελοντές
20.09.2021

Η ανοσολογική απάντηση μετά από εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού σε ασθενείς με καρκίνο και υγιείς εθελοντές

H αυξητική πορεία των μαστεκτομών
20.09.2021

H αυξητική πορεία των μαστεκτομών

Η ένταξη ασθενών με καρκίνο πνεύμονα σε κλινικές μελέτες μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
19.09.2021

Η ένταξη ασθενών με καρκίνο πνεύμονα σε κλινικές μελέτες μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Στερεοτακτική αντί για χειρουργική βιοψία μαστού
17.09.2021

Στερεοτακτική αντί για χειρουργική βιοψία μαστού

Δημοφιλή

Υγεία & πολιτική
1

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Φυσική Κατάσταση
2

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
3

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Επιδημίες
4

EMA: Ασάφεια για το αν οι γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο θρομβώσεων από το εμβόλιο της AstraZeneca

Περισσότερα

28.09.2021

Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων: 560 κρούσματα σε Αττική – 435 Θεσσαλονίκη

Από τα 2.978 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι 560 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο Αττικής.  Στην Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 435 κρούσματα, 183 στη Λάρισα και 122 στην Ξάνθη. Αναλυτικά: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 47 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 66 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 24 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8 ΑΡΤΑΣ 2 ΑΧΑΪΑΣ 61 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 34 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 45 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 ΔΡΑΜΑΣ 64 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ […]

28.09.2021

Αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της Περιφέρειας Αττικής και της Θεσσαλονίκης

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Τα δείγματα προέρχονται: από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, […]

COVID-19: 2.978 νέα κρούσματα – 322 διασωληνωμένοι – 22 θάνατοι
28.09.2021

COVID-19: 2.978 νέα κρούσματα – 322 διασωληνωμένοι – 22 θάνατοι

Σε δημόσια διαβούλευση η νέα φαρμακευτική νομοθεσία της Ευρώπης
28.09.2021

Σε δημόσια διαβούλευση η νέα φαρμακευτική νομοθεσία της Ευρώπης

ΥΠΑΙΘ: Στα φαρμακεία τα self tests των μαθητών
28.09.2021

ΥΠΑΙΘ: Στα φαρμακεία τα self tests των μαθητών

Ερρίκος Ντυνάν: Η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Υγείας στην πρεμιέρα του Μοριοδοτούμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος
28.09.2021

Ερρίκος Ντυνάν: Η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Υγείας στην πρεμιέρα του Μοριοδοτούμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Τοξική σχέση: Πώς να την αντιμετωπίσετε
28.09.2021

Τοξική σχέση: Πώς να την αντιμετωπίσετε

ΗΠΑ: Η Pfizer ζητά άδεια για το εμβόλιο της στα παιδιά
28.09.2021

ΗΠΑ: Η Pfizer ζητά άδεια για το εμβόλιο της στα παιδιά

Από που προέρχεται το χαρούπι;
28.09.2021

Από που προέρχεται το χαρούπι;

Aπό τι κινδυνεύουμε αν δεν πλένουμε σωστά τα φρούτα και τα λαχανικά;
28.09.2021

Aπό τι κινδυνεύουμε αν δεν πλένουμε σωστά τα φρούτα και τα λαχανικά;