Νεοπλασίες

H Διαδερμική Κρυοθεραπεία στην αντιμετώπιση του καρκίνου

H Διαδερμική Κρυοθεραπεία στην αντιμετώπιση του καρκίνου

Η κρυοθεραπεία ή κρυοκατάλυση (cryoablation) είναι μία μέθοδος καταστροφής καρκινικών κυττάρων με την ανάπτυξη πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

H μέθοδος έχει εφαρμογή σε ασθενείς που δεν μπορούν (ή δεν επιθυμούν) να χειρουργηθούν και πάσχουν από καρκίνο του ήπατος, του νεφρού, του πνεύμονα, καθώς και σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο ή τοπικές υποτροπές μετά από χειρουργική επέμβαση.

Η θεραπεία των μη-χειρουργήσιμων κακοήθων όγκων συχνά δεν είναι αποτελεσματική με ενδοφλέβια χημειοθεραπεία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο της τοπικής καταστροφής της κακοήθειας, συνήθως με διαδερμικό θερμοκαυτηριασμό (Thermoablation) αλλά και πιο πρόσφατα με τη μέθοδο της κρυοθεραπείας (Cryoablation). 

Οι μέθοδοι αυτές μπορούν να καταστρέψουν ολικά ή σε μεγάλο ποσοστό κακοήθεις ιστούς, με στόχο την πλήρη θεραπεία, ή παρηγορητικά με στόχο τη μείωση των συμπτωμάτων, συνήθως του πόνου, αυξάνοντας σημαντικά την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Πλήρης θεραπεία μπορεί να επιτευχθεί με χρήση μίας βελόνας σε όγκους έως 3 cm, αλλά και σε μεγαλύτερους με συνδυασμό 2 ή και περισσοτέρων βελονών ταυτόχρονα.

Γενικότερα, σε μεγαλύτερου μεγέθους όγκους αυξάνονται τα ποσοστά τοπικών υποτροπών, αλλά υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης της θεραπείας.

Η μέθοδος της κρυοθεραπείας μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικές περιπτώσεις.

Έχει αποτελέσματα αντίστοιχα της χειρουργικής επέμβασης στη θεραπεία πρωτοπαθών όγκων νεφρού.

Απόλυτη ένδειξη της κρυοθεραπείας όταν υπάρχει μόνο ένας νεφρός

“Απόλυτη ένδειξη έχει εάν υπάρχει μόνο ένας νεφρός, αλλά και όταν ο ασθενής είναι υψηλού χειρουργικού κινδύνου ή δεν θέλουμε να ρισκάρουμε την απώλεια του οργάνου. 

Επίσης σε πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς (μεταστατικές) μάζες πνεύμονα ή μεσοθωρακίου σε ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν, η μέθοδος μπορεί να προσφέρει πλήρες θεραπευτικό αποτέλεσμα”, αναφέρει ο Αδάμ Χατζηδάκης -Καθηγητής Ακτινολογίας, Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης, Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Σε κακοήθειες ήπατος, η κρυοθεραπεία έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια, αλλά λόγω αυξημένου κινδύνου ρήξης της ηπατικής κάψας και του παρεγχύματος προτιμάται ο θερμοκαυτηριασμός. 

Ευρεία εφαρμογή της κρυοθεραπείας στην αντιμετώπιση όγκων του μυοσκελετικού συστήματος

Ευρεία εφαρμογή βρήκε η κρυοθεραπεία στην αντιμετώπιση πρωτοπαθών και δευτεροπαθών όγκων του μυοσκελετικού συστήματος (Σαρκώματα, οστικές μεταστάσεις κ.λπ.) όπου συνήθως συνυπάρχουν καταστροφή οστού, πόνος και αποσταθεροποίηση.

Συχνά εδώ, μετά την καταστροφή του όγκου, ακολουθεί έγχυση τσιμέντου για πλήρωση του οστικού ελλείμματος και σταθεροποίηση του οστού.

Άμεση ελάττωση του πόνου

Ειδικά στις οστικές μεταστάσεις, η ελάττωση του πόνου είναι σχεδόν άμεση, με τα αποτελέσματα να διαρκούν για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ως μέθοδος δεν αποκλείει και τον συνδυασμό με άλλα θεραπευτικά σχήματα, πολλές φορές ενισχύοντας τη δράση τους, όπως συμβαίνει με την ανοσοθεραπεία.

Που πραγματοποιείται η κρυοθεραπεία

Η επέμβαση πραγματοποιείται από Επεμβατικό Ακτινολόγο με τοπική αναισθησία, από τομές λίγων χιλιοστών, και συνήθως απαιτείται απλώς παραμονή ολίγων ωρών στο νοσοκομείο.

Οι ασθενείς από την επόμενη μέρα μπορούν να επανέλθουν στις καθημερινές δραστηριότητές τους. 

Πώς γίνεται η Κρυοθεραπεία

Η διαδερμική κρυοθεραπεία γίνεται κάτω από ακτινολογική καθοδήγηση, συνήθως με τη βοήθεια αξονικής τομογραφίας.

Η βελόνα κρυοθεραπείας ελέγχεται προηγουμένως για τυχόν διαρροή του αερίου, η οποία αν δεν ανακαλυφθεί έγκαιρα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

Αφού προηγηθεί τοπική αναισθησία και αν χρειαστεί και ενδοφλέβιος φαρμακευτικός κατευνασμός του ασθενούς, τοποθετείται, διαδερμικά, η ειδική βελόνη εντός της κακοήθους εστίας”, εξηγεί ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας:

“Πολλές φορές λόγω ακανόνιστου σχήματος ή μεγάλου μεγέθους χρειάζεται η τοποθέτηση δύο ή και τριών βελονών, μέσω των οποίων εφαρμόζεται τοπικά θερμοκρασία από -20 έως -40 C°.

Αυτό επιτυγχάνεται με την κυκλοφορία εντός της βελόνας ειδικού αερίου Αργού (Argon), το οποίο ψύχει το άκρο της. Το χημικό στοιχείο Αργό είναι ένα άχρωμο ευγενές αέριο. Έχει θερμοκρασία τήξης -189,3 C° και θερμοκρασία βρασμού -186 C° και περιέχεται σε μικρές αναλογίες στον ατμοσφαιρικό αέρα“.

Μετά τη σωστή τοποθέτηση της/των βελονών κρυοθεραπείας, αρχίζει η ψύξη για 10 λεπτά ακολουθούμενη από μία 10λεπτη περίοδο απόψυξης και μία ακόμα 10λεπτη ψύξη.

Η τελική απόψυξη είναι συντομότερη, με συνολικό χρόνο θεραπείας συνήθως τα 33-35 λεπτά.

Κατά τις φάσεις ψύξης δημιουργείται γύρω από την άκρη της βελόνας μία περιοχή πάγου οβάλ σχήματος («χιονόμπαλα») που οδηγεί σε καταστροφή των κακοήθων κυττάρων λόγω ρήξης της μεμβράνης τους, διακοπής του μεταβολισμού και εξωκυττάριας αιματικής στάσης.

Στόχος είναι η εκτεταμένη καταστροφή και έξω από την κακοήθη βλάβη στα όρια του περιβάλλοντος υγιούς ιστού.

Το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται άμεσα με την εφαρμογή της εφαρμοζόμενης απεικονιστικής μεθόδου ή σε δεύτερο χρόνο, μερικές εβδομάδες αργότερα.

Στις εικόνες φαίνεται ο τρόπος αντιμετώπισης μετασταστικής βλάβης κοτύλης

Στις εικόνες φαίνεται ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε μία μεταστατική βλάβη κοτύλης από σάρκωμα με σκοπό την καταστροφή της.

Μετά και τη σταθεροποίηση με τσιμέντο, η ασθενής είναι σε καλή κατάσταση.

“Συνοψίζοντας, η διαδερμική κρυοθεραπεία κακοήθων βλαβών αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο της Επεμβατικής Ακτινολογίας για την αντιμετώπιση των πρωτοπαθών και δευτεροπαθών νεοπλασματικών εστιών, τα αποτελέσματα της οποίας βελτιώνονται συνεχώς με την αποκτούμενη κλινική εμπειρία και την τεχνολογική εξέλιξη”, τονίζει ο κ. Χατζηδάκης.

Δοκιμή τριών βελονών κρυοθεραπείας για έλεγχο διαρροής. Διακρίνεται από αριστερά προς τα δεξιά ο μεγαλύτερος σχηματισμός «χιονόμπαλας» ανάλογα με τη βελόνα.

Σχηματική αναπαράσταση διαδερμικής παρακέντησης νεφρικού όγκου με δύο βελόνες κρυοθεραπείας, κάτω από καθοδήγηση Αξονικού Τομογράφου.

H κρυοθεραπεία όπως εφαρμόστηκε στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης. Αναγνωρίζεται επικάλυψη με πάγο γύρω από το εξωτερικό περίβλημα των βελονών.

Νεοπλασίες

27.09.2021

“Βάλε ένα καλάθι για τη γυναίκα της ζωής σου”

«20 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια Ημέρα Γυναικολογικής Ογκολογίας. Η ημέρα που μιλάμε ανοιχτά για τους 5 γυναικολογικούς καρκίνους, τους καρκίνους που αφορούν την φύση μας. Η ημέρα που λέμε στις γυναίκες να μην αμελούν το σώμα τους και να ακούν τα μηνύματα που αυτό τους στέλνει. Η ημέρα που λέμε στις γυναίκες να κλείσουν το ραντεβού με […]

24.09.2021

Η άσκηση μειώνει εως και 42% τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου – Δείτε τα εκπληκτικά αποτελέσματα ερευνών

Σε ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο «Journal of Clinical Oncology», ερευνητές του «National Cancer Institute», της «American Cancer Society» και του «Harvard T.H. Chan School of Public Health», εξήχθη το συμπέρασμα ότι: άνθρωποι που ασκούνταν σύμφωνα με τις συστάσεις του «National Institutes of Health», μπόρεσαν να μειώσουν τον κίνδυνο για 7 είδη καρκίνου μέχρι 25%. Σε […]

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να νικήσει μορφή παιδικού καρκίνου;
24.09.2021

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να νικήσει μορφή παιδικού καρκίνου;

“Μέσα από τα μάτια των παιδιών ένας κόσμος χωρίς τσιγάρο”
24.09.2021

“Μέσα από τα μάτια των παιδιών ένας κόσμος χωρίς τσιγάρο”

Καρκίνος από επεξεργασμένο κρέας: Βρέθηκε τρόπος να μειωθεί ο κίνδυνος
22.09.2021

Καρκίνος από επεξεργασμένο κρέας: Βρέθηκε τρόπος να μειωθεί ο κίνδυνος

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης και  Ενημέρωσης για τον Καρκίνο
22.09.2021

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο

Η ανοσολογική απάντηση μετά από εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού σε ασθενείς με καρκίνο και υγιείς εθελοντές
20.09.2021

Η ανοσολογική απάντηση μετά από εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού σε ασθενείς με καρκίνο και υγιείς εθελοντές

H αυξητική πορεία των μαστεκτομών
20.09.2021

H αυξητική πορεία των μαστεκτομών

Η ένταξη ασθενών με καρκίνο πνεύμονα σε κλινικές μελέτες μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
19.09.2021

Η ένταξη ασθενών με καρκίνο πνεύμονα σε κλινικές μελέτες μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Στερεοτακτική αντί για χειρουργική βιοψία μαστού
17.09.2021

Στερεοτακτική αντί για χειρουργική βιοψία μαστού

Δημοφιλή

Υγεία & πολιτική
1

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Φυσική Κατάσταση
2

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
3

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Επιδημίες
4

EMA: Ασάφεια για το αν οι γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο θρομβώσεων από το εμβόλιο της AstraZeneca

Περισσότερα

28.09.2021

Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων: 560 κρούσματα σε Αττική – 435 Θεσσαλονίκη

Από τα 2.978 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ οι 560 μολύνσεις εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο Αττικής.  Στην Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 435 κρούσματα, 183 στη Λάρισα και 122 στην Ξάνθη. Αναλυτικά: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 47 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 66 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 24 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8 ΑΡΤΑΣ 2 ΑΧΑΪΑΣ 61 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 34 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 45 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 ΔΡΑΜΑΣ 64 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ […]

28.09.2021

Αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της Περιφέρειας Αττικής και της Θεσσαλονίκης

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Τα δείγματα προέρχονται: από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, […]

COVID-19: 2.978 νέα κρούσματα – 322 διασωληνωμένοι – 22 θάνατοι
28.09.2021

COVID-19: 2.978 νέα κρούσματα – 322 διασωληνωμένοι – 22 θάνατοι

Σε δημόσια διαβούλευση η νέα φαρμακευτική νομοθεσία της Ευρώπης
28.09.2021

Σε δημόσια διαβούλευση η νέα φαρμακευτική νομοθεσία της Ευρώπης

ΥΠΑΙΘ: Στα φαρμακεία τα self tests των μαθητών
28.09.2021

ΥΠΑΙΘ: Στα φαρμακεία τα self tests των μαθητών

Ερρίκος Ντυνάν: Η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Υγείας στην πρεμιέρα του Μοριοδοτούμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος
28.09.2021

Ερρίκος Ντυνάν: Η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Υγείας στην πρεμιέρα του Μοριοδοτούμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Τοξική σχέση: Πώς να την αντιμετωπίσετε
28.09.2021

Τοξική σχέση: Πώς να την αντιμετωπίσετε

ΗΠΑ: Η Pfizer ζητά άδεια για το εμβόλιο της στα παιδιά
28.09.2021

ΗΠΑ: Η Pfizer ζητά άδεια για το εμβόλιο της στα παιδιά

Από που προέρχεται το χαρούπι;
28.09.2021

Από που προέρχεται το χαρούπι;

Aπό τι κινδυνεύουμε αν δεν πλένουμε σωστά τα φρούτα και τα λαχανικά;
28.09.2021

Aπό τι κινδυνεύουμε αν δεν πλένουμε σωστά τα φρούτα και τα λαχανικά;