Νεοπλασίες

Καλοήθεις νεοπλασματικές και μη κύστεις ωοθηκών

Καλοήθεις νεοπλασματικές και μη κύστεις ωοθηκών

Οι ωοθηκικοί όγκοι αποτελούν το 40% της γυναικείας παθογένειας και πρόκληση για τον γυναικολόγο να διαφοροδιαγνώσει σωστά και έγκαιρα την πιθανή κακοήθεια του όγκου, αλλά και τη συσχέτισή του με άλλα συστήματα, όπως το ουροποιητικό και το γαστρεντερικό, καθώς και με ενδοκρινικές, ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Οι όγκοι, σύμφωνα με την ιστολογική υφή και την κλινική τους εικόνα διακρίνονται σε κυστικούς και συμπαγείς και σε καλοήθεις, οριακής κακοήθειας και σε κακοήθεις όγκους.

Η διάγνωσή τους γίνεται υπερηχογραφικά, με αμφίχειρη γυν/κή εξέταση, με CT και MRI κάτω κοιλίας.

-Οι συχνότερες καλοήθεις  μη νεοπλασματικές ωοθηκικές κύστεις που συναντούμε είναι:

1. Κύστεις ωοθυλακίου.

Πρόκειται για μονήρεις, ορώδεις κύστεις άρρηκτων ωοθυλακίων, πλούσιες σε ωοθηκικά στεροειδή.

Το μέγεθός τους φθάνει τα 4-6 cm, δεν έχουν περιφερική αγγείωση με Doppler, συνδέονται κλινικά με μικρή παράταση του κύκλου, με ολιγο- ή υπερμηνόρροια, με χαμηλά επίπεδα προγεστερόνης και με φυσιολογικούς δείκτες Ca 125, Ca 72-4. Εξαφανίζονται σε 60 ημέρες, χωρίς θεραπεία.

Δεν είναι κύστεις ωοθυλακίου, όταν παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και όταν παρεμβάλλεται φυσιολογικός εμμηνορρυσιακός κύκλος.

2. Κύστεις ωχρού σωματίου.

Πρόκειται για κύστεις του ώριμου ωχρού σωματίου, με διάμετρο 4-7 εκ., και οφείλονται σε υπερβολική έκκριση και συσσώρευση υγρού κατά τη διεργασία παλινδρόμησης του ωχρού, λόγω αγγειακών ή λεμφικών διαταραχών.

Μπορούν να προκαλέσουν τοπικό πόνο, παράταση της εκκριτικής φάσης και παροδική αμηνόρροια.

Συχνά προκαλείται αιμορραγία μέσα στην κύστη αλλά και στην ενδοπεριτοναϊκή κοιλότητα, κυρίως λόγω ρήξης της αιμορραγικής κύστης αλλά και συστροφής της.

Η κλινική εικόνα συνοδεύεται από έντονο πόνο, μοιάζει με την εικόνα ρήξης της σάλπιγγας σε εξωμήτρια κύηση“, αναφέρει η Φωτεινή Δεληγιώργη –Χειρουργός Γυναικολόγος – Μαιευτήρας, Επιστημονική Συνεργάτης ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας:

Το τεστ κυήσεως είναι αρνητικό, αλλά κάποιες φορές οδηγούμαστε σε λαπαροτομία ή διαλαπαροσκοπική προσέγγιση του σημείου της ρήξης, λόγω του αιμοπεριτόναιου. Διαφορετικά, οι κύστεις ωχρού σωματίου υποχωρούν αυτόματα, χωρίς θεραπεία, καθώς είναι λειτουργικές κύστεις”.

Οι δείκτες Ca 125, Ca 72-4 και aFP είναι αρνητικοί.

Οι συχνότερες καλοήθεις νεοπλασματικές κύστεις είναι:

1. Ενδομητριωσική κύστη.

Κυστικό μόρφωμα διαστάσεων 3-7 cm, με υπόπυκνο σοκολατοειδές περιεχόμενο, τοίχωμα που αποτελείται από ινώδη συνδετικό ιστό και ενδομητριωτικούς αδένες, συχνά με εσωτερικές προσεκ-βολές και διαφράγματα.

Η κύστη οφείλεται στη γενικευμένη ημιαυτοάνοση πάθηση, την ενδομητρίωση, παρατηρείται συχνότερα σε εργαζόμενες γυναίκες με άγχος, προκαλεί χρόνιο, αμβλύ πυελικό πόνο, είναι καθηλωμένη στο πυελικό έδαφος και συμφύεται με τους γύρω ιστούς (εξαρτήματα, εντερικές έλικες κ.λπ.)

Δίνει συχνά θετικούς τους δείκτες Cα 125/ Cα 72-4, υπάρχει μικρός κίνδυνος εξαλλαγής προς ενδομητριοειδές καρκίνωμα και η θεραπεία είναι χειρουργική.

2 .Δερμοειδής κύστη ή ώριμο κυστικό τεράτωμα.

Είναι όγκος από τα αρχέγονα γεννητικά κύτταρα και αποτελεί το 12%-15% των ωοθηκικών νεοπλασιών.

Αυξάνουν αργά, είναι συνήθως ετερόπλευρες, έχουν διάμετρο μέχρι 10 cm και λευκωπή, λεία, ομαλή επιφάνεια.

Σε μια πλευρά της μονόχωρης κοιλότητας υπάρχει το «εμβρυϊκό υπόλειμμα», το οποίο περιέχει στοιχεία και των τριών βλαστικών δερμάτων, αλλά κυριαρχούν τα στοιχεία από το εξώδερμα.

“Καλύπτεται από δέρμα που φέρει τρίχες και σμηγματογόνους αδένες, αλλά και ποικιλία ιστών, όπως δόντια και νευρικό ιστό από το εξώδερμα και σπανιότερα οστά, θυρεοειδή και έντερο από το έσω και μέσο βλαστικό δέρμα”, εξηγεί η κ. Δεληγιώργη, προσθέτοντας:

Οι δερμοειδείς κύστεις υφίστανται εύκολα περιστροφή, φλεγμονή ή ρήξη με συμπτώματα περιτοναϊσμού.

Ελέγχουμε την αFP, hCG. Η κακοήθης εξαλλαγή των ώριμων κυστικών τερατωμάτων προς επιθηλίωμα από πλακώδες επιθήλιο, αλλά και προς αδενοκαρκίνωμα ή σάρκωμα ανάλογα με τους ιστούς που περιέχουν ανέρχεται στο 1%-3%”.

Η θεραπεία είναι χειρουργική.

3. Κυσταδενώματα.

Είναι τα συνηθέστερα ωοθηκικά νεοπλάσματα και αντιπροσωπεύουν το 35% όλων των ωοθηκικών όγκων.

Σχηματίζονται από εγκολεασμό και μεταπλασία του επιφανειακού επιθηλίου της ωοθήκης, επομένως είναι μεσοθηλιακοί όγκοι και δεν παράγουν ωοθηκικές ορμόνες.

Διακρίνονται σε ορώδη και σε βλεννώδη κυσταδενώματα.

Α. Ορώδες κυσταδένωμα.

Εμφανίζεται σε γυναίκες 30-50 ετών και σπανίως έχει διάμετρο μεγαλύτερη των 20 cm.

Το τοίχω-μά της είναι λεπτό και ινώδες και επαλείφεται εσωτερικά από μια στιβάδα κυβικού επιθηλίου, που ενίοτε σχηματίζει θηλώδεις προ-σεκβολές, οπότε η κύστη γίνεται πολύχωρη.

Εάν η ορώδης κύστη υποστεί ρήξη, το υγρό απορροφά-ται ταχύτατα, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος περιτοναϊκής εμφύτευσης ενεργών επιθηλιακών – θηλωμα-τωδών στοιχείων.

Μπορεί να υπο-στεί κακοήθη εξαλλαγή σε κυσταδενοκαρκίνωμα σε ποσοστό 15%.

Η θεραπεία είναι χειρουργική.

Β. Βλεννώδες κυσταδένωμα.

Εμφανίζεται συχνότερα μεταξύ των 30 και των 65 χρόνων, είναι πολυλοβώδες και μπορεί να αποκτήσει τεράστιο μέγεθος -μέχρι και 50 κιλά-, καλύπτοντας όλη την περιτοναϊκή κοιλότητα και πιέζοντας τα άλλα όργανα.

Η κύστη περιέχει πολλαπλές κυψελίδες που διαχωρίζονται εσωτερικά από ινώδη διαφράγματα και είναι γεμάτες κιτρινοπράσινη βλέννη.

Η βλεννώδης κύστη μπορεί να υποστεί περιστροφή αλλά και ρήξη και να προκληθεί ψευδομύξωμα περιτοναίου.

Εξαλλαγή προς βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα παρατηρείται σε ποσοστό 5%-10%.

Η θεραπεία είναι χειρουργική.

Νεοπλασίες

17.09.2021

Στερεοτακτική αντί για χειρουργική βιοψία μαστού

Στερεοτακτική βιοψία με μηχανισμό αναρρόφησης κενού είναι μια ασφαλής και ελάχιστα επεμβατική διαδικασία κατά την οποία ένα τμήμα ιστού αφαιρείται από το μαστό για εκτίμηση. Μέσα από μια μικρή τομή του δέρματος μια ειδική βελόνα βιοψίας εισέρχεται στο μαστό και χρησιμοποιώντας μηχανισμό αναρρόφησης, λαμβάνονται αρκετά τμήματα ιστού. Τα τμήματα που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία στέλνονται […]

17.09.2021

Γιατί μια γυναίκα να κάνει τομοσύνθεση αντί μαστογραφίας

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο δεύτερος πιο συχνά ανιχνεύσιμος καρκίνος, αφού μία στις οκτώ γυναίκες έχουν πιθανότητα να νοσήσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Στην προσπάθεια για όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ανίχνευση πρώιμων μορφών κακοήθειας χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερες απεικονιστικές μέθοδοι. Παρόλα αυτά η μαστογραφία συνεχίζει να αποτελεί την μέθοδο με την […]

Ο αγώνας της Fair Life για την υγεία των πνευμόνων συνεχίζεται δυναμικά
15.09.2021

Ο αγώνας της Fair Life για την υγεία των πνευμόνων συνεχίζεται δυναμικά

Γονιδιακός έλεγχος και νέα φάρμακα για ασθενείς με καρκίνο ωοθηκών
15.09.2021

Γονιδιακός έλεγχος και νέα φάρμακα για ασθενείς με καρκίνο ωοθηκών

Aυτοί οι ιοί αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου
14.09.2021

Aυτοί οι ιοί αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου

Αιματολογική τοξικότητα: Τί πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία
14.09.2021

Αιματολογική τοξικότητα: Τί πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία

Ξεκινά η μεγαλύτερη αιματολογική εξέταση που θα ανιχνεύει 50 είδη καρκίνων
13.09.2021

Ξεκινά η μεγαλύτερη αιματολογική εξέταση που θα ανιχνεύει 50 είδη καρκίνων

Σε ποια αίτια αποδίδεται ο καρκίνος του πνεύμονα στους μη καπνιστές;
13.09.2021

Σε ποια αίτια αποδίδεται ο καρκίνος του πνεύμονα στους μη καπνιστές;

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης για τον Καρκίνο
12.09.2021

Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης για τον Καρκίνο

8 συμπτώματα που πρέπει να ελέγξουμε για τον καρκίνο του παγκρέατος
10.09.2021

8 συμπτώματα που πρέπει να ελέγξουμε για τον καρκίνο του παγκρέατος

Δημοφιλή

Φυσική Κατάσταση
1

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
2

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Ομορφιά
3

Bλεφαρίδες: Πώς να τις κάνετε να λάμψουν με 5 απλά βήματα

Uncategorized
4

ΕΚΠΑ: Δια ζώσης από 1/10 τα μαθήματα – Πώς θα επιστρέψουν οι φοιτητές

Περισσότερα

17.09.2021

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια χορήγησης αντιικών φαρμάκων για την εποχική γρίπη σε υγιείς ενήλικες και παιδιά

Η εμπειρική θεραπεία με αντιικά φάρμακα για την εποχική γρίπη συστήνεται για όλους τους ασθενείς με γριπώδη συνδρομή, ιδιαίτερα για όσους έχουν σοβαρά συμπτώματα από το αναπνευστικό και χρήζουν νοσηλείας, για ασθενείς με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών αλλά και για μη νοσηλευόμενους ασθενείς με συμπτώματα γρίπης. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να ακολουθείται και στις […]

17.09.2021

Σταδιακή μείωση της αποτελεσματικότητας του αντιγριπικού εμβολίου και αύξηση των νοσηλειών λόγω εποχικής γρίπης

Λίγους μήνες μετά τον εμβολιασμό

Παραγωγή λειτουργικού σπέρματος στο εργαστήριο
17.09.2021

Παραγωγή λειτουργικού σπέρματος στο εργαστήριο

Η φυσική απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων δεν είναι αρκετή
17.09.2021

Η φυσική απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων δεν είναι αρκετή

Γερμανία: Το Facebook διέγραψε λογαριασμούς αντιεμβολιαστών
17.09.2021

Γερμανία: Το Facebook διέγραψε λογαριασμούς αντιεμβολιαστών

Β. Παπαευαγγέλου: Ύφεση της πανδημίας αλλά μην εκπλαγούμε αν δούμε αύξηση των κρουσμάτων
17.09.2021

Β. Παπαευαγγέλου: Ύφεση της πανδημίας αλλά μην εκπλαγούμε αν δούμε αύξηση των κρουσμάτων

Σ. Τσιόδρας: Θα χρειαστούμε 3-4 χρόνια για να ανακάμψουμε μετά την πανδημία
17.09.2021

Σ. Τσιόδρας: Θα χρειαστούμε 3-4 χρόνια για να ανακάμψουμε μετά την πανδημία

Στερεοτακτική αντί για χειρουργική βιοψία μαστού
17.09.2021

Στερεοτακτική αντί για χειρουργική βιοψία μαστού

Υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για την COVID-19: Παραβιάζει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;
17.09.2021

Υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για την COVID-19: Παραβιάζει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

Moderna: Πόσο αποτελεσματική είναι η 3η δόση του εμβολίου της για την COVID-19;
17.09.2021

Moderna: Πόσο αποτελεσματική είναι η 3η δόση του εμβολίου της για την COVID-19;