Επιδημίες

COVID-19 – Έρευνα: έρευνα: Βλάβη στον εγκέφαλο αφήνουν ακόμη και οι ήπιες περιπτώσεις

COVID-19 – Έρευνα: έρευνα: Βλάβη στον εγκέφαλο αφήνουν ακόμη και οι ήπιες περιπτώσεις

Μετά από σχεδόν δυο χρόνια πανδημίας, οι ερευνητές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν νέες και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της COVID-19 στο ανθρώπινο σώμα και τον εγκέφαλο.

Τα ευρήματα αυτά εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο κορωνοϊός σε βιολογικές διεργασίες όπως η γήρανση.

Η νευροεπιστήμονας Τζέσικα Μπέρναρντ στο Πανεπιστήμιο του Τέξας Α&M, ερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι φυσιολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο που σχετίζονται με τη γήρανση, επηρεάζουν την ικανότητα των ανθρώπων να σκέφτονται και να κινούνται, ιδιαίτερα από τη μέση ηλικία και μετά.

Σήμερα, η Μπέρναρντ και η ομάδα της ερευνά πώς η νόσηση με κορονοϊό μπορεί να επηρεάσει και τη φυσική διαδικασία της γήρανσης.

Ερευνώντας την αντίδραση του εγκεφάλου στην COVID-19

Τον Αύγουστο του 2021, μια προκαταρκτική αλλά μεγάλης κλίμακας μελέτη που διερευνούσε τις εγκεφαλικές αλλαγές σε άτομα που είχαν νοσήσει με κορωνοϊό, κίνησε το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Οι ερευνητές βασίστηκαν σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων που ονομάζεται UK Biobank, η οποία περιέχει δεδομένα απεικόνισης του εγκεφάλου από πάνω από 45.000 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2014.

Γεγονός που σημαίνει ότι υπήρχαν βασικά δεδομένα και απεικονίσεις εγκεφάλου όλων αυτών των ανθρώπων, πριν από την πανδημία.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε τα δεδομένα εγκεφαλικής απεικόνισης και στη συνέχεια επανέφερε όσους είχαν διαγνωστεί με COVID-19 για πρόσθετες εξετάσεις.

Συνέκριναν τα άτομα που είχαν νοσήσει με τους συμμετέχοντες που δεν είχαν νοσήσει, αντιστοιχίζοντας προσεκτικά τις ομάδες με βάση:

-την ηλικία,

-το φύλο,

-την ημερομηνία της βασικής εξέτασης και,

-την τοποθεσία της μελέτης, καθώς και,

-τους κοινούς παράγοντες κινδύνου για τη νόσο, όπως οι μεταβλητές υγείας και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Η ομάδα διαπίστωσε αξιοσημείωτες διαφορές στη φαιά ουσία – η οποία αποτελείται από τα κυτταρικά σώματα των νευρώνων που επεξεργάζονται τις πληροφορίες στον εγκέφαλο – μεταξύ εκείνων που είχαν μολυνθεί με κορωνοϊό και εκείνων που δεν είχαν.

Συγκεκριμένα, το πάχος του ιστού της φαιάς ουσίας στις περιοχές του εγκεφάλου που είναι γνωστές ως μετωπιαίος και κροταφικός λοβός ήταν μειωμένο στην ομάδα με COVID-19.

Στον γενικό πληθυσμό, είναι φυσιολογικό να παρατηρείται κάποια αλλαγή στον όγκο ή το πάχος της φαιάς ουσίας με την πάροδο του χρόνου καθώς οι άνθρωποι γερνούν, αλλά οι αλλαγές ήταν μεγαλύτερες από το φυσιολογικό σε όσους είχαν μολυνθεί με τον κορωνοϊό.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που είχαν μολυνθεί με την COVID-19 παρουσίασαν απώλεια όγκου εγκεφάλου ακόμη και όταν η ασθένεια δεν ήταν αρκετά σοβαρή ώστε να απαιτηθεί νοσηλεία.

Παράλληλα, οι ερευνητές διερεύνησαν τις αλλαγές στις επιδόσεις σε γνωστικά καθήκοντα και διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν προσβληθεί από την COVID-19 ήταν πιο αργοί στην επεξεργασία πληροφοριών, σε σχέση με όσους δεν είχαν νοσήσει.

Αν και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην ερμηνεία αυτών των ευρημάτων– καθώς αναμένουν την επίσημη αξιολόγηση από ομοτίμους- το μεγάλο δείγμα, τα δεδομένα πριν και μετά την ασθένεια στα ίδια άτομα και η προσεκτική αντιστοίχιση με άτομα που δεν είχαν προσβληθεί από COVID-19, έχουν καταστήσει αυτή την προκαταρκτική εργασία ιδιαίτερα πολύτιμη.

Τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές στον όγκο του εγκεφάλου

Στις αρχές της πανδημίας, μία από τις πιο συνηθισμένες αναφορές των ατόμων που είχαν μολυνθεί από το COVID-19 ήταν η απώλεια της γεύσης και της όσφρησης.

Είναι εντυπωσιακό ότι οι περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάστηκαν από την COVID-19 συνδέονται όλες με τον οσφρητικό βολβό, μια δομή κοντά στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου που μεταφέρει σήματα σχετικά με τις οσμές από τη μύτη σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου.

Ο οσφρητικός βολβός έχει συνδέσεις με περιοχές του κροταφικού λοβού.

Συχνά μιλάμε για τον κροταφικό λοβό στο πλαίσιο της γήρανσης και της νόσου Αλτσχάιμερ, επειδή εκεί βρίσκεται ο ιππόκαμπος.

Ο ιππόκαμπος είναι πιθανό να διαδραματίζει βασικό ρόλο στη γήρανση, δεδομένης της συμμετοχής του στη μνήμη και τις γνωστικές διαδικασίες.

Η αίσθηση της όσφρησης είναι επίσης σημαντική για την έρευνα σχετικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς ορισμένα δεδομένα έχουν δείξει ότι τα άτομα που κινδυνεύουν να νοσήσουν έχουν μειωμένη αίσθηση της όσφρησης.

Αν και είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτών των αλλαγών που σχετίζονται με τον κορωνοϊό, η διερεύνηση πιθανών συνδέσεων μεταξύ των αλλαγών στον εγκέφαλο που σχετίζονται με τον ιό και τη μνήμη παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον – ιδίως δεδομένων των περιοχών που εμπλέκονται και της σημασίας τους στη μνήμη και τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τα νέα ευρήματα εγείρουν σημαντικά, αλλά αναπάντητα ερωτήματα:

-Τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές στον εγκέφαλο μετά τη νόσηση για τη διαδικασία και τον ρυθμό της γήρανσης;

-Με την πάροδο του χρόνου, ο εγκέφαλος ανακάμπτει σε κάποιο βαθμό από την ιογενή λοίμωξη;

Η έρευνα της Μπέρναρντ δείχνει ότι καθώς οι άνθρωποι γερνούν, ο εγκέφαλος σκέφτεται και επεξεργάζεται τις πληροφορίες διαφορετικά.

Έρευνες αρκετών δεκαετιών έχουν καταδείξει ότι οι ηλικιωμένοι δυσκολεύονται περισσότερο να επεξεργαστούν και να χειριστούν πληροφορίες, αλλά συνήθως θυμούνται γεγονότα και λεξιλόγιο.

Όσον αφορά τις κινητικές δεξιότητες, γνωρίζουμε ότι οι ηλικιωμένοι εξακολουθούν να μαθαίνουν, αλλά το κάνουν πιο αργά σε σχέση με τους νέους ενήλικες.

Όσον αφορά τη δομή του εγκεφάλου, συνήθως παρατηρούμε μείωση του μεγέθους του εγκεφάλου στους ενήλικες άνω των 65 ετών.

Αυτή η μείωση δεν εντοπίζεται μόνο σε μια περιοχή.

Διαφορές μπορούν να παρατηρηθούν σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου.

Συνήθως υπάρχει αύξηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού που γεμίζει το χώρο λόγω της απώλειας εγκεφαλικού ιστού.

Επιπλέον, η λευκή ουσία, η μόνωση των αξόνων – μακρά καλώδια που μεταφέρουν ηλεκτρικά ερεθίσματα μεταξύ των νευρικών κυττάρων – είναι επίσης λιγότερο άθικτη στους ηλικιωμένους ενήλικες.

Καθώς το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότερα άτομα φτάνουν σε μεγαλύτερη ηλικία.

Αν και ο στόχος είναι όλοι να ζήσουν μακρά και υγιή ζωή, ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση όπου κάποιος γερνά χωρίς ασθένεια ή αναπηρία, η τρίτη ηλικία επιφέρει αλλαγές στον τρόπο σκέψης και κίνησης.

Το να μάθουμε πώς όλα αυτά τα κομμάτια του παζλ ταιριάζουν μεταξύ τους θα μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε τα μυστήρια της γήρανσης, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της λειτουργικότητας των ηλικιωμένων ατόμων.

Σήμερα, στο πλαίσιο της COVID-19, θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το βαθμό στον οποίο ο εγκέφαλος μπορεί να ανακάμψει και μετά από ασθένεια.

Πηγή: ertnews.gr

Επιδημίες

21.10.2021

AY.4.2: Νέα παραλλαγή του στελέχους Δέλτα ανιχνεύθηκε στη Μεγάλη Βρετανία

Μία νέα παραλλαγή του στελέχους Δέλτα εξαπλώνεται αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία. Η παραλλαγή αυτή, σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, φαίνεται ότι έχει αυξημένη μολυσματικότητα σε σχέση με το στέλεχος Δέλτα, το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο στέλεχος της πανδημίας. Τα ποσοστά της παραλλαγής αυτής, η οποία ονομάστηκε AY.4.2, παρουσιάζουν σταθερή αύξηση τις τελευταίες […]

21.10.2021

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα

Σήμερα Πέμπτη 21 Οκτωβρίου Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες. Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα: Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:00 -15:00 Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00 Δ. […]

Γεωγραφική κατανομή: 659 κρούσματα στην Αττική – 523 στη Θεσσαλονίκη
20.10.2021

Γεωγραφική κατανομή: 659 κρούσματα στην Αττική – 523 στη Θεσσαλονίκη

Στις ηλικίες 4-18 ετών το 26% των κρουσμάτων την περασμένη εβδομάδα
20.10.2021

Στις ηλικίες 4-18 ετών το 26% των κρουσμάτων την περασμένη εβδομάδα

Τσιόδρας: Πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια Pfizer – Moderna -AstraZeneca και Johnson
20.10.2021

Τσιόδρας: Πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια Pfizer – Moderna -AstraZeneca και Johnson

COVID-19:  3.279 κρούσματα – 351 διασωληνωμένοι – 38 νέοι θάνατοι
20.10.2021

COVID-19: 3.279 κρούσματα – 351 διασωληνωμένοι – 38 νέοι θάνατοι

Εμβόλιο ειδικά κατά του στελέχους Δέλτα αναπτύσσουν επιστήμονες της Οξφόρδης
20.10.2021

Εμβόλιο ειδικά κατά του στελέχους Δέλτα αναπτύσσουν επιστήμονες της Οξφόρδης

Ιταλία: Τιμώρησαν με αποκλεισμό γερουσιαστή γιατί δεν ήθελε να δείξει το πιστοποιητικό εμβολιασμού!
20.10.2021

Ιταλία: Τιμώρησαν με αποκλεισμό γερουσιαστή γιατί δεν ήθελε να δείξει το πιστοποιητικό εμβολιασμού!

Τι έδειξαν οι χθεσινοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ
20.10.2021

Τι έδειξαν οι χθεσινοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ

Τα εμβόλια αποδείχθηκαν «τζούφια» και επιστράτευσαν τον Σ.Τσιόδρα: Πεθαίνουν οι εμβολιασμένοι αλλά είναι αποτελεσματικά
20.10.2021

Τα εμβόλια αποδείχθηκαν «τζούφια» και επιστράτευσαν τον Σ.Τσιόδρα: Πεθαίνουν οι εμβολιασμένοι αλλά είναι αποτελεσματικά

Δημοφιλή

Υγεία & πολιτική
1

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Φυσική Κατάσταση
2

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
3

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Υγεία & πολιτική
4

ΙΣΑ: Δέσμευση Πλεύρη για επίλυση των αιτημάτων του ιατρικού κλάδου

Περισσότερα

21.10.2021

Νέα εκστρατεία ενημέρωσης για την οστεοπόρωση από την Amgen Hellas

Η οστεοπόρωση καθιστά τα οστά μας αδύναμα και εύθραυστα. Και όπως κάθε τι εύθραυστο και πολύτιμο, αξίζει να τα προστατέψουμε. Για να το επιτύχουμε, θα πρέπει να ενημερωθούμε για την πρόληψη της οστεοπόρωσης και να ελέγχουμε την υγεία των οστών μας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού μας. Αυτό το μήνυμα απευθύνει στο κοινό η […]

21.10.2021

Μαγνήσιο: 9 συμπτώματα που δείχνουν την έλλειψή του από τον οργανισμό μας

Όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε τι είναι το μαγνήσιο, πολλοί όμως δεν γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το ανόργανο άλας για το ανθρώπινο σώμα. Ιδιότητες και οφέλη για την υγεία. Το μαγνήσιο παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά του ασβεστίου στις κυτταρικές μεμβράνες. Λειτουργεί σε συνεργασία με το ασβέστιο και πρέπει να βρίσκονται μαζί σε ισορροπία. Συμβάλλει στην καλή υγεία […]

Ομίχλη Εγκεφάλου: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται
21.10.2021

Ομίχλη Εγκεφάλου: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται

Κήλες του κοιλιακού τοιχώματος: Επέμβαση μόνο από εξειδικευμένους χειρουργούς κηλών
21.10.2021

Κήλες του κοιλιακού τοιχώματος: Επέμβαση μόνο από εξειδικευμένους χειρουργούς κηλών

Υπέρταση: Η άσκηση εξίσου αποτελεσματική με τα φάρμακα
21.10.2021

Υπέρταση: Η άσκηση εξίσου αποτελεσματική με τα φάρμακα

Κολπίτιδες: Αιτίες εμφάνισης και μέτρα πρόληψης
21.10.2021

Κολπίτιδες: Αιτίες εμφάνισης και μέτρα πρόληψης

Το παραδοσιακό γιαούρτι και οι ευεργετικές του ιδιότητες σε ασθενείς με αντίσταση στην ινσουλίνη
21.10.2021

Το παραδοσιακό γιαούρτι και οι ευεργετικές του ιδιότητες σε ασθενείς με αντίσταση στην ινσουλίνη

Καταστάσεις που προκαλούν αίμα στα ούρα (Aιματουρία)
21.10.2021

Καταστάσεις που προκαλούν αίμα στα ούρα (Aιματουρία)

Μπορεί το περιβάλλον να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα;
21.10.2021

Μπορεί το περιβάλλον να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα;

Βιταμίνη Β12: Συμπτώματα έλλειψης στον οργανισμό μας
21.10.2021

Βιταμίνη Β12: Συμπτώματα έλλειψης στον οργανισμό μας