Επιδημίες

COVID-19: Μελέτη του Ινστιτούτου Humanitas για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας του triage

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης
COVID-19: Μελέτη του Ινστιτούτου Humanitas για τη βελτιστοποίηση  της διαδικασίας του triage

Οι ειδικοί του Ινστιτούτου Humanitas του Μιλάνου, σε συνεργασία με τους datascientists του Humanitas AI Center (Eρευνητικό Kέντρο Tεχνητής Nοημοσύνης Humanitas) εργάστηκαν για την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου ικανού να εντοπίσει μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων αξονικών τομογραφιών, τους πιο σοβαρά προσβεβλημένους με COVID-19 ασθενείς, που πρέπει να νοσηλευτούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, βελτιστοποιώντας την διαδικασία του triage.

Η μελέτη, με τίτλο Volume-of-Interest Aware Deep Neural Networks for Rapid Chest CT-Based COVID-19 Patient Risk Assessment, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Environmental Research and Public Health.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Η διεπιστημονική μελέτη πραγματοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία διαφόρων ειδικών :

-το τμήμα Ακτινολογίας,

-των Επειγόντων Περιστατικών και.

-η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Humanitas

Αλγόριθμος ικανός να αναλύει γρήγορα τα στάδια της νόσου COVID-19

Σε συνεργασία με τους datas cientists του Humanitas AI Center, το πρώτο ερευνητικό κέντρο τεχνητής νοημοσύνης που ενσωματώθηκε σε νοσοκομείο της Ιταλίας, μαζί με τους τεχνικούς του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), σχεδίασαν έναν αλγόριθμο ικανό να αναλύει γρήγορα τα διάφορα στάδια της νόσου COVID-19.

Ενδεχομένως, στο μέλλον ο αλγόριθμος αυτός να είναι εφαρμόσιμος για την αξιολόγηση και άλλων παθολογιών.

Η πανδημία COVID-19 άσκησε μεγάλη πίεση στα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων, απαιτώντας την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων στην διαχείριση των νοσοκομειακών πόρων και την ταχεία και άμεση αξιολόγηση των κλινικών αναγκών των ασθενών.

Πράγματι, μια ταχύτερη οργάνωση των χώρων και των αναγκών των ασθενών θα συνέδραμε στο να μειωθεί σημαντικά το χρονικό διάστημα μεταξύ της άφιξης του ασθενούς στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και της ενδεχόμενης νοσηλείας για επιβεβαιωμένη λοίμωξη SARS-CoV-2, με μεγάλα οφέλη επίσης όσον αφορά το ποσοστό θνησιμότητας των ασθενών.

Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης

Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία του triage (της διαλογής των ασθενών) μπορεί να συνδράμει στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών νοσοκομειακών πόρων και της θεραπευτικής διαδικασίας του ασθενούς, η οποία θα λαμβάνει χώρα με την αναγκαία απομόνωση, ανάλογη του επιπέδου σοβαρότητας της λοίμωξης.

Ο αλγόριθμος, θα μπορούσε να αναλύσει γρήγορα εικόνες υπολογιστικής τομογραφίας και έτσι να κατηγοριοποιήσει τους ασθενείς με COVID-19 σε τρεις ομάδες με κριτήριο την σοβαρότητα της νόσου:

η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει άτομα που μπορούν να συνεχίσουν την απομόνωση στο σπίτι,

η δεύτερη ομάδα τους ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας και,

η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τους πιο σοβαρά προσβεβλημένους ασθενείς.

Οι τελευταίοι όντας εκείνοι  που πρέπει να νοσηλευτούν έγκαιρα στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η μέθοδος θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση του τεράστιου όγκου δεδομένων που παράγεται διαρκώς από τις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

«Η αρωγή της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά δυνατή την επιτάχυνση των διαγνωστικών και θεραπευτικών φάσεων για τους πιο σοβαρά προσβεβλημένους με COVID-19, ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται άμεση νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, εκτός από ακριβή διάγνωση, μπορούμε να διασφαλίσουμε και την καλύτερη διαχείριση των νοσοκομειακών πόρων αλλά και την κατάλληλη απομόνωση του ασθενούς. Με αυτόν τον τρόπο καταπολεμάται αποτελεσματικά η εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2», εξηγεί ο καθηγητής ArturoChiti, διευθυντής της μονάδας πυρηνικής ιατρικής στο Ινστιτούτο Humanitas.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην διαγνωστική ανάλυση

Την μελέτη που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Environmental Researchand Public Health θα ακολουθήσει μια δεύτερη φάση δοκιμών και επικύρωσης του αλγορίθμου στην κλινική πρακτική.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια εποχή έκτακτης υγειονομικής κατάστασης όπως η τρέχουσα, θα μπορούσε να επιτρέψει μια ταχύτερη ανάλυση των διαγνωστικών εικόνων αποτελεσματικότερη από εκείνη ενός ειδικού.

Επιπλέον, η έγκαιρη ταυτοποίηση του υψηλού ή χαμηλού κινδύνου του μεμονωμένου ασθενούς μπορεί να βοηθήσει στον εξορθολογισμό του τρόπου της διαχείρισης των θαλάμων και της φροντίδας των ασθενών νωρίτερα από τα αποτελέσματα των κλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων, για τα οποία ο χρόνος αναμονής είναι μεγαλύτερος.

Το Ινστιτούτο Humanitas έχει αναλάβει πολλά ερευνητικά προγράμματα για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα νοσοκομεία, χρηματοδοτούμενα τόσο από το 5×1000 Fund όσο και από το ταμείο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα Horizon 2020, με εφαρμογές που άπτονται τομέων όπως η ογκολογία, η ακτινολογία και η χειρουργική.

Στο μέλλον θα είμαστε περισσότερο επανδρωμένοι”

«Έχουμε διδαχθεί πολλά κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας. Έχουν καταβληθεί τιτάνιες προσπάθειες εκ μέρους των κοινοτήτων επιστημών και πολιτών για την αντιμετώπιση του ιού.

Στο μέλλον θα είμαστε περισσότερο επανδρωμένοι να υιοθετήσουμε τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να κάνουν την εργασία των γιατρών λιγότερο επαχθή και να τους βοηθήσουν να διαχειρίζονται καλύτερα το χρόνο και τους πόρους τους. Αυτό είναι εφικτό χάρη στη χρήση εργαλείων που στηρίζονται στην ανάλυση δεδομένων (datadriven εργαλεία).

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων έχουν ήδη αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση της πανδημίας και τη δημιουργία μοντέλων που προβλέπουν την πιθανή άφιξη νέων κυμάτων.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά που μπορούν να γίνουν και να διερευνηθούν για να ανακαλυφθεί η πραγματική δυναμική αυτών των τεχνολογιών στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης», καταλήγει ο Victor Savevski, διευθυντής Καινοτομίας και διευθυντής του Humanitas AI Center.

Πηγή: International Journal of Environmental Research and Public Health

Επιδημίες

20.10.2021

Κίνδυνος λοίμωξης COVID-19 σε επίνοσα άτομα και συσχέτιση με τα άνοσα άτομα της οικογένειας

Η συσχέτιση μεταξύ του βαθμού ανοσίας μεταξύ των μελών μιας οικογένειας και ο κίνδυνος νόσησης από COVID-19 στα άτομα που δεν έχουν αναπτύξει ανοσία (επίνοσα) παραμένει υπό διερεύνηση. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα […]

20.10.2021

Μελέτη: Η κολχικίνη δεν βοηθά τους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19

Η χορήγηση του φαρμάκου κολχικίνη σε ενήλικους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 δεν οδηγεί σε καμία μείωση των θανάτων, της διάρκειας νοσηλείας τους ή του κινδύνου να χρειαστούν διασωλήνωση. Αυτό είναι το συμπέρασμα της μεγάλης τυχαιοποιημένης και ελεγχόμενης κλινικής μελέτης RECOVERY σε τρεις χώρες, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 11.340 ασθενείς, σε 177 βρετανικά νοσοκομεία, δύο της […]

COVID-19: Πόσο διαρκεί η ανοσία από τη φυσική λοίμωξη;
20.10.2021

COVID-19: Πόσο διαρκεί η ανοσία από τη φυσική λοίμωξη;

ΗΠΑ: Mix & match για την ενισχυτική δόση αναμένεται να συστήσει ο FDA
20.10.2021

ΗΠΑ: Mix & match για την ενισχυτική δόση αναμένεται να συστήσει ο FDA

Λύματα: Αυξητικές τάσεις στο ιικό φορτίο οκτώ περιοχών
20.10.2021

Λύματα: Αυξητικές τάσεις στο ιικό φορτίο οκτώ περιοχών

Μελέτη: Υψηλή προστασία στην ηλικιακή ομάδα 12-18 από το εμβόλιο της Pfizer
20.10.2021

Μελέτη: Υψηλή προστασία στην ηλικιακή ομάδα 12-18 από το εμβόλιο της Pfizer

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα
20.10.2021

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα

Γεωγραφική κατανομή: 701 σε Αττική  -574 στην Θεσσαλονίκη
19.10.2021

Γεωγραφική κατανομή: 701 σε Αττική -574 στην Θεσσαλονίκη

COVID-19: 3.739 νέα κρούσματα – 356 διασωληνωμένοι – 29 νέοι θάνατοι
19.10.2021

COVID-19: 3.739 νέα κρούσματα – 356 διασωληνωμένοι – 29 νέοι θάνατοι

ΚΥΑ: Πώς θα διενεργούνται τα υποχρεωτικά rapid tests των ανεμβολίαστων στον ιδιωτικό τομέα
19.10.2021

ΚΥΑ: Πώς θα διενεργούνται τα υποχρεωτικά rapid tests των ανεμβολίαστων στον ιδιωτικό τομέα

Δημοφιλή

Υγεία & πολιτική
1

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Φυσική Κατάσταση
2

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
3

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Υγεία & πολιτική
4

ΙΣΑ: Δέσμευση Πλεύρη για επίλυση των αιτημάτων του ιατρικού κλάδου

Περισσότερα

20.10.2021

Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την πορεία της νόσου COVID-19 στα παιδιά;

Τα παιδιά στη συντριπτική του πλειοψηφία όταν κολλήσουν SARS-CoV-2 θα περάσουν τη νόσο με ήπια συμπτώματα. Ωστόσο ένα μικρό ποσοστό παιδιών θα επιβαρυνθούν σημαντικά και τελικά θα χρειασθούν νοσηλεία. -Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την πορεία της νόσου στα παιδιά; Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο EBio Medicine ερευνητές από την Αργεντινή βρήκαν ότι σημαντικό […]

20.10.2021

Κίνδυνος λοίμωξης COVID-19 σε επίνοσα άτομα και συσχέτιση με τα άνοσα άτομα της οικογένειας

Η συσχέτιση μεταξύ του βαθμού ανοσίας μεταξύ των μελών μιας οικογένειας και ο κίνδυνος νόσησης από COVID-19 στα άτομα που δεν έχουν αναπτύξει ανοσία (επίνοσα) παραμένει υπό διερεύνηση. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα […]

Συμπληρώματα πρωτεϊνών: Πόσο αποτελεσματικά είναι στους αθλητές
20.10.2021

Συμπληρώματα πρωτεϊνών: Πόσο αποτελεσματικά είναι στους αθλητές

10 δεδομένα που πρέπει να γνωρίζουμε για την ψωρίαση
20.10.2021

10 δεδομένα που πρέπει να γνωρίζουμε για την ψωρίαση

Επιστήμονες ανακάλυψαν νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν τα εγκεφαλικά κύτταρα
20.10.2021

Επιστήμονες ανακάλυψαν νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν τα εγκεφαλικά κύτταρα

Μελέτη: Η κολχικίνη δεν βοηθά τους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19
20.10.2021

Μελέτη: Η κολχικίνη δεν βοηθά τους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19

Φρονιμίτες: Πότε πρέπει να τους αφαιρέσω;
20.10.2021

Φρονιμίτες: Πότε πρέπει να τους αφαιρέσω;

Σακχαρώδης διαβήτης: Η απάντηση για την ύπουλη νόσο
20.10.2021

Σακχαρώδης διαβήτης: Η απάντηση για την ύπουλη νόσο

Φλεβίτιδα: Ανακουφίζοντας τα πρησμένα πόδια
20.10.2021

Φλεβίτιδα: Ανακουφίζοντας τα πρησμένα πόδια

Καρδιαγγειακή Υγεία: Πώς συνδέεται με τον κίνδυνο Διαβήτη Τύπου 2;
20.10.2021

Καρδιαγγειακή Υγεία: Πώς συνδέεται με τον κίνδυνο Διαβήτη Τύπου 2;