Επιδημίες

Η επίδραση του COVID ‐ 19 σε άτομα με ήπια γνωστική εξασθένηση

Η επίδραση του COVID ‐ 19 σε άτομα με ήπια γνωστική εξασθένηση
Ο αντίκτυπος της νέας πανδημίας coronavirus (COVID ‐ 19) προκαλεί μεγάλη ψυχολογική και σωματική δυσφορία σε ηλικιωμένους με άνοια, και κατά συνέπεια, στις οικογένειες και τους φροντιστές τους.
Εκτός από την αύξηση της θνησιμότητας, υπάρχει επίσης αύξηση της σωματικής και ψυχολογικής επιβάρυνσης αυτών των ανθρώπων και των φροντιστών τους, με το φόβο της κατάρρευσης ολόκληρου του συστήματος, καθώς ακόμη και οι φροντιστές ενδέχεται να μην μπορούν πλέον να παρέχουν φροντίδα λόγω της δικής τους ασθένειας, ή χρόνος σε καραντίνα / παύση δραστηριοτήτων.
Όπως αναφέρεται σε μια πρόσφατη δημοσίευση, το COVID ‐ 19, θα πρέπει να νοηθεί ως κλήση αφύπνισης για να διασφαλιστεί ότι διατίθεται επαρκής φροντίδα και βοήθεια για άτομα με νευροεκφυλισμούς, τους φροντιστές τους και την κοινωνική ευημερία συνολικά.

Βασικά σημεία

Το COVID ‐ 19 επηρέασε σημαντικά τους ηλικιωμένους ενήλικες με ήπια γνωστική εξασθένηση / άνοια

Οι τομείς που επηρεάστηκαν κυρίως ήταν: επικοινωνία, διάθεση, κίνηση και συμμόρφωση με τα νέα μέτρα

Η πανδημία είχε σημαντική επίδραση στην ψυχολογική και σωματική επιβάρυνση των φροντιστών.

Η αδυναμία σε ηλικιωμένους ενήλικες αυξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων ενώ μειώνει την ανοσολογική απόκριση, θέτοντας τον συγκεκριμένο πληθυσμό σε υψηλότερο κίνδυνο.

Εκτός από τον αντίκτυπο στη σωματική υγεία, το ξέσπασμα COVID ‐ 19 με το άγχος που προκαλείται από την «υπερφόρτωση πληροφοριών» μπορεί να οδηγήσει σε παράνοια και δυσπιστία που σχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη.

Σπάνια, αλλά η υπάρχουσα προκαταρκτική έρευνα υποδηλώνει αυξημένη συχνότητα κατάθλιψης, διαταραχή μετά το τραυματικό στρες και αντιδράσεις προσαρμογής στους ηλικιωμένους λόγω της πανδημίας.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα της παγκόσμιας ηλικιωμένης κοινότητας δεν είναι εξοικειωμένη με την τεχνολογία, η αυξημένη μοναξιά και η συναισθηματική απόσταση επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή.

Όσον αφορά τα άτομα με άνοια, η ευπάθεια τους τα κάνει να εξαρτάται ακόμη περισσότερο από την οικογένεια και τους φροντιστές, με αυξημένες άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Υπάρχει μια περαιτέρω γενετική προδιάθεση, με την απολιποπρωτεΐνη Ε , η οποία είναι ο ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου για τη νόσο του όψιμου εμφάνισης της νόσου του Αλτσχάιμερ (LOAD), αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης COVID ‐ 19, ανεξάρτητα από την προϋπάρχουσα άνοια, καρδιαγγειακές παθήσεις και διαβήτης τύπου ‐ 2.

Αδυναμία προσαρμογής στις νέες συνθήκες υγιεινής

Λόγω διάγνωση τους, τα άτομα με νόσο Alzheimer μπορεί να είναι ακόμη λιγότερο πιθανό να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες υγιεινής και κοινωνικούς κανόνες.

Ακόμη και άτομα με ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI) ή ήπια άνοια μπορεί να μην μπορούν να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες λόγω αυξημένης απάθειας ή κατάθλιψης.

Στόχος της μελέτης

Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID ‐ 19 στην ψυχική και σωματική ζωή των ηλικιωμένων Ελλήνων ενηλίκων με MCI ή άνοια και τους φροντιστές τους.

Μέθοδοι

Τα δεδομένα μας συλλέχθηκαν στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας του Συλλόγου Αλτσχάιμερ Αθηνών στην Αθήνα ( https://alzheimerathens.gr/en/about-us-2/ ), στο Κέντρο Ημέρας ‐ Care IASIS ( http: // www .iasis-amke.gr / kentro-imeras.html ) καθώς και πέντε ιδιωτικές νευρολογικές / ψυχιατρικές πρακτικές.
Η μελέτη αναφέρθηκε στη χρονική περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2020 – όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα COVID ‐ 19 στην Ελλάδα – έως τον Ιούνιο του 2020 (με πλήρες κλείσιμο από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020).
Το ερωτηματολόγιο διαχειρίστηκε στα ελληνικά.
Αποτελέσματα
-Στη μελέτη συμμετείχαν διακόσια τέσσερις φροντιστές.
-Οι περισσότερες από αυτές ήταν γυναίκες (75,9%), με 11,3 μέση χρόνια εκπαίδευσης.
-Τα περισσότερα από τα άτομα που αναφέρονται ήταν επίσης γυναίκες (56,3%).
-Η μέση ηλικία των ατόμων με MCI / άνοια ήταν 79 (SD: 8,9) έτη, ενώ οι φροντιστές ήταν 59 (SD: 14) έτη.
Είχαμε διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη διάγνωση της άνοιας (από εκτεταμένη νευρολογική και νευροψυχολογική αξιολόγηση) από 94 άτομα, δείχνοντας ότι 36 είχαν MCI, ενώ 58 είχαν άνοια σε όλα τα στάδια. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική συνολική μείωση ως αποτέλεσμα του COVID ‐ 19 στους ηλικιωμένους ενήλικες με MCI / άνοια (βλ. Πίνακα 1 ).
Επιπλέον, οι τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η επικοινωνία, η διάθεση, η κίνηση και η συμμόρφωση με τα νέα μέτρα («καθόλου», «μερικά»). τομείς όπου οι φροντιστές τους παρατήρησαν σημαντική επιδείνωση κατά την περίοδο κλειδώματος από ό, τι πριν.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αλλαγές των ατόμων με άνοια λόγω της πανδημίας COVID ‐ 19
Καθόλου N (%) Μερικά N (%) Πολλά Ν (%) Άθροισμα «μερικών» και «πολύ»% Ν
Συνολική μείωση 42 (21.2) 122 (61.6) 34 (17.2) 78.8 198
Φυσική υγεία 112 (55.7) 72 (35.8) 17 (8.5) 44.3 201
Κίνηση 79 (38.7) 95 (46.6) 30 (14.7) 61.3 204
Διάθεση 63 (31.5) 99 (49.5) 38 (19) 68.5 200
Όρεξη 109 (54) 61 (30.2) 32 (15.8) 46 202
Επικοινωνία 77 (38.1) 89 (44.1) 36 (17.8) 61.9 202
Ανησυχίες 94 (46.5) 88 (43,6) 20 (9.9) 53.5 202
Απάθεια 72 (41.4) 66 (37.9) 36 (20.7) 58.6 174
Περιττό περπάτημα 122 (70.1) 41 (23.6) 11 (6.3) 29.9 174
Ψυχοκινητικό άγχος 97 (56.1) 60 (34.7) 16 (9.2) 43.9 173
Παραλήρημα 139 (80.3) 25 (14.5) 9 (5.2) 19.7 173
Φόβος 126 (61.8) 65 (31.9) 13 (6.4) 38.3 204
Συμμόρφωση 47 (23.4) 100 (49.8) 54 (26.9) 73.2 α 201
  • Συντομογραφία: COVID ‐ 19, νόσος κοροναϊού.
  • Ένα άθροισμα «καθόλου» και «μερικών».

Είναι ενδιαφέρον ότι το βάρος για τους φροντιστές ήταν επίσης σημαντικό, με το 64,7% να αναφέρει μια σοβαρή αύξηση του σωματικού τους φορτίου («μερικά», «πολλά») και το 80% στο ψυχολογικό τους φορτίο («μερικά», «πολλά») (βλ. Πίνακα 2 ).

Επιπλέον, οι περισσότερες οικογένειες δεν είχαν σημαντική υποστήριξη, με μόνο το 40,3% να αναφέρει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πηγές υποστήριξης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κυρίως προερχόμενα από τα Κέντρα Ημέρας ‐ Φροντίδας και την ηλεκτρονική επικοινωνία (βλ. Πίνακα 3 ).

Το σχήμα 1 απεικονίζει την επίδραση («μερικά», «πολλά») του COVID ID 19 στη συνολική καθημερινή ζωή των ατόμων με MCI / άνοια, την επίδραση στους φροντιστές και τη διαθεσιμότητα πηγών υποστήριξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Φυσική και ψυχολογική αλλαγή των φροντιστών λόγω της πανδημίας COVID ‐ 19
Καθόλου Μερικοί Πολύ Άθροισμα «μερικών» και «πολύ»% Ν
Φυσικό βάρος του φροντιστή 71 (35.3) 80 (39.8) 50 (24.9) 64.7 201
Ψυχολογικό βάρος του φροντιστή 40 (20) 90 (45) 70 (35) 80 200
  • Συντομογραφία: COVID ‐ 19, νόσος κοροναϊού.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Διαθεσιμότητα πηγών υποστήριξης κατά την περίοδο COVID ‐ 19
Ναί Οχι Ν
Διαθέσιμες πηγές υποστήριξης 81 (40.3) 120 (59,7) 201
  • Συντομογραφία: COVID ‐ 19, νόσος κοροναϊού.
εικόνα

ΦΙΓΟΥΡΑ 1

Απεικόνιση της συνολικής αλλαγής των ατόμων με MCI / άνοια, το βάρος του φροντιστή και τη διαθεσιμότητα των πηγών

Πραγματοποιήσαμε περαιτέρω ανάλυση με διαγνωστική ομάδα (MCI / ήπια άνοια / άνοια) και τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλότερη αλλαγή στην ομάδα με άνοια για συνολική μείωση, λιγότερη επικοινωνία και περισσότερη απάθεια (Πίνακας 4 ).

Επιπλέον, η ψυχολογική επιβάρυνση των φροντιστών ήταν πιο εμφανής στην άνοη ομάδα από τις δύο άλλες διαγνωστικές ομάδες. 

Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και, όπως αναμενόταν, ο υψηλότερος νευροεκφυλισμός, χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μείωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Αναφορές ανά ομάδα διαγνωστικών
Άθροισμα «μερικών» και «πολύ»%
MCI Ήπια άνοια Άνοια
Συνολική μείωση 66.7 82.6 90.9
Φυσική υγεία 47.2 27.7 45.5
Κίνηση 55.6 59.6 63.7
Διάθεση 63.9 69.6 70
Ορεξη 47.3 46.7 27.3
Επικοινωνία 52.8 67.4 80
Ανησυχίες 83.3 45.6 36.4
Απάθεια 60 64.3 80
Περιττό περπάτημα 31.4 16.7 22.2
Ψυχοκινητικό άγχος 25.7 36.6 55.6
Παραλήρημα 8.6 12.2 22.2
Φόβος 55.5 31.9 27.3
Συμμόρφωση («καθόλου») 16.7 26.1 45.5
Φυσικό βάρος του φροντιστή 55.6 63 63.7
Ψυχολογικό βάρος του φροντιστή 72.2 80.4 90.9
Διαθέσιμες πηγές υποστήριξης («όχι») 38.9 60.9 27.3

Στην τρέχουσα μελέτη, εξετάσαμε τις φυσικές και ψυχολογικές αλλαγές των ατόμων με MCI / άνοια και τους φροντιστές τους, λόγω του COVID ‐ 19, σε ένα μεγάλο δείγμα Ελλήνων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους τα άτομα με MCI / άνοια επηρεάστηκαν κυρίως, στη διάθεση, την επικοινωνία, καθώς και η ελάχιστη συμμόρφωση στα νέα μέτρα που είναι τα πιο σημαντικά, ενώ η σωματική υγεία, η όρεξη, το περιττό περπάτημα και το παραλήρημα, ήταν αυτά που ήταν δεν επηρεάζεται πραγματικά.
Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα της μελέτης μας, ήταν η σημαντική αυτοαναφερόμενη αύξηση του σωματικού και ψυχολογικού βάρους των φροντιστών, κατά τη διάρκεια της περιόδου COVID ID 19.
Η φροντίδα ενός μέλους της οικογένειας ή ενός ατόμου που έχει MCI / άνοια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα προσθέσει αναμφίβολα το άγχος, το άγχος και το επιπλέον βάρος στην καθημερινή ζωή.
Οι μειώσεις στη δομή και το κλείσιμο υπηρεσιών και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν συχνά οι φροντιστές για φροντίδα ανάπαυλας επηρεάζουν τόσο τους φροντιστές όσο και τα άτομα με MCI / άνοια.
Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας οι φροντιστές να δώσουν προτεραιότητα στη δική τους σωματική και ψυχολογική υγεία, προκειμένου να είναι σε θέση να ξεπεράσουν τα πρόσθετα βάρη και να βοηθήσουν και άλλους που έχουν ανάγκη.
Λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντικό είναι για ένα άτομο με άνοια να αισθάνεται ασφαλής και να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο ημερήσιο σχέδιο, ένα γεγονός όπως αυτή η πανδημία μπορεί να δημιουργήσει πολλή ψυχολογική και σωματική αγωνία, αυξάνοντας το βάρος του φροντιστή και της οικογένειας, που καλούνται επίσης να συμμορφωθείτε με τους νέους κανόνες και προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους στις νέες ανάγκες του πληγέντος ατόμου.
Αυτή είναι η πρώτη μελέτη σχετικά με τους ηλικιωμένους μεσογειακούς πληθυσμούς που αναφέρουν την επίδραση του COVID ‐ 19. 
Επιπλέον, δεν συμπεριλάβαμε μόνο συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τα άτομα με MCI / άνοια, αλλά και για τους φροντιστές τους. Η τρέχουσα έκθεση θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά τις οικογένειες με άτομα με MCI / άνοια και θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων για να βοηθήσουν αυτούς και τους φροντιστές τους.Η πανδημία COVID ‐ 19 απειλεί να διαταράξει τις βασικές ρουτίνες που προάγουν την ψυχική και σωματική υγεία τόσο των ατόμων με MCI / άνοια όσο και των φροντιστών τους.Δυστυχώς, ο ιός συνεχίζει να εξαπλώνεται, επηρεάζοντας όλο και περισσότερους ανθρώπους κάθε μέρα.

Οφείλουμε να συνεχίσουμε να συλλέγουμε τέτοια δεδομένα που θα μας παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις πτυχές του.

Απαιτούνται περισσότερα μέτρα για την προστασία και την υποστήριξη και των δύο κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας καλά οργανωμένης καθοδήγησης, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ψυχικές και οικονομικές συνέπειες.

Επιδημίες

25.05.2022

Τέλος η μάσκα στα σχολεία – Υποχρεωτική μόνο στις εξετάσεις

Από 1ης Ιουνίου

25.05.2022

Εξαπλώνεται η ευλογιά των πιθήκων στη Γαλλία – Τα πέντε έφτασαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας Μπριζίτ Μπουργκινιόν στο πλαίσιο της προώθησης του στοχευμένου εμβολιασμού κατά της νόσου, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, δήλωσε πως ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της ευλογιάς των πιθήκων στη χώρα ανήλθε σε πέντε, από τρεις που ήταν στις αρχές της εβδομάδας. Οι γαλλικές αρχές υγείας ανακοίνωσαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι […]

Πάτρα: Η κατάσταση της υγείας της 65χρονης που νοσηλεύεται με λέπρα – «Η νόσος Χάνσεν δεν έχει εξαφανιστεί»
25.05.2022

Πάτρα: Η κατάσταση της υγείας της 65χρονης που νοσηλεύεται με λέπρα – «Η νόσος Χάνσεν δεν έχει εξαφανιστεί»

Έρευνες για αντιικό φάρμακο κατά της ευλογιάς των πιθήκων – Τι έδειξε νέα βρετανική μελέτη
25.05.2022

Έρευνες για αντιικό φάρμακο κατά της ευλογιάς των πιθήκων – Τι έδειξε νέα βρετανική μελέτη

Γ.Μαγιορκίνης για ευλογιά των πιθήκων: «Τα εξανθήματα είναι βασικός τρόπος μετάδοσης»
25.05.2022

Γ.Μαγιορκίνης για ευλογιά των πιθήκων: «Τα εξανθήματα είναι βασικός τρόπος μετάδοσης»

Δεν θα ξεμπερδέψουμε ποτέ: Το CDC καλεί τους Αμερικανούς να φορέσουν και πάλι μάσκες
25.05.2022

Δεν θα ξεμπερδέψουμε ποτέ: Το CDC καλεί τους Αμερικανούς να φορέσουν και πάλι μάσκες

Η Εθνική Επιτροπή το αποφάσισε: Αυτοί θα εμβολιαστούν για την ευλογιά των πιθήκων – Πόσο μολυσματική είναι
25.05.2022

Η Εθνική Επιτροπή το αποφάσισε: Αυτοί θα εμβολιαστούν για την ευλογιά των πιθήκων – Πόσο μολυσματική είναι

Yuval Noah Harari: «Η πανδημία έπεισε τους ανθρώπους να δεχθούν τη νομιμοποίηση της απόλυτης βιομετρικής παρακολούθησης»
24.05.2022

Yuval Noah Harari: «Η πανδημία έπεισε τους ανθρώπους να δεχθούν τη νομιμοποίηση της απόλυτης βιομετρικής παρακολούθησης»

Κορωνοϊός: Αυτοί οι ασθενείς με καρκίνο είναι πιο ευάλωτοι ακόμα και εμβολιασμένοι σύμφωνα με έρευνα
24.05.2022

Κορωνοϊός: Αυτοί οι ασθενείς με καρκίνο είναι πιο ευάλωτοι ακόμα και εμβολιασμένοι σύμφωνα με έρευνα

Α.Λινού: «Είναι ευλογιά των τρωκτικών που πέρασε στους πίθηκους – Να προμηθευτούμε εμβόλια από τις ΗΠΑ»
24.05.2022

Α.Λινού: «Είναι ευλογιά των τρωκτικών που πέρασε στους πίθηκους – Να προμηθευτούμε εμβόλια από τις ΗΠΑ»

Δημοφιλή

Healthy pets
1

20+1 πράγματα που δεν ξέρετε για τα ζώα!

Επιδημίες
2

Η Βρετανία αίρει όλους τους περιορισμούς κατά του Covid-19

Υγεία & πολιτική
3

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Υγεία & πολιτική
4

Θ.Πλεύρης: Έρχεται διάταξη για την απόλυση των ανεμβολίαστων υγειονομικών – «Ριψάσπιδες που αρνούνται την επιστήμη»

Περισσότερα

25.05.2022

Τέλος η μάσκα στα σχολεία – Υποχρεωτική μόνο στις εξετάσεις

Από 1ης Ιουνίου

25.05.2022

Προσοχή: Ο ΕΟΦ ανακαλεί από την αγορά γνωστό αντηλιακό – Ποιο αφορά

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), αποφάσισε την ανάκληση της παρτίδας Τ01, με ημερομηνία λήξης 03/2025, του καλλυντικού προϊόντος ‘Babe Super Fluid Mattifying Sunscreen SPF50 Oil-Free 50 ml. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν ορισμένων αναφορών καταναλωτών για εμφάνιση ήπιων ανεπιθύμητων ενεργειών (ερυθρότητα δέρματος & αίσθημα καύσου που αποχωρούν μετά από λίγο), χωρίς επίδραση στην ασφάλεια και την υγεία […]

Εξαπλώνεται η ευλογιά των πιθήκων στη Γαλλία – Τα πέντε έφτασαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
25.05.2022

Εξαπλώνεται η ευλογιά των πιθήκων στη Γαλλία – Τα πέντε έφτασαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Πάτρα: Η κατάσταση της υγείας της 65χρονης που νοσηλεύεται με λέπρα – «Η νόσος Χάνσεν δεν έχει εξαφανιστεί»
25.05.2022

Πάτρα: Η κατάσταση της υγείας της 65χρονης που νοσηλεύεται με λέπρα – «Η νόσος Χάνσεν δεν έχει εξαφανιστεί»

Έρευνες για αντιικό φάρμακο κατά της ευλογιάς των πιθήκων – Τι έδειξε νέα βρετανική μελέτη
25.05.2022

Έρευνες για αντιικό φάρμακο κατά της ευλογιάς των πιθήκων – Τι έδειξε νέα βρετανική μελέτη

Γ.Μαγιορκίνης για ευλογιά των πιθήκων: «Τα εξανθήματα είναι βασικός τρόπος μετάδοσης»
25.05.2022

Γ.Μαγιορκίνης για ευλογιά των πιθήκων: «Τα εξανθήματα είναι βασικός τρόπος μετάδοσης»

Δεν θα ξεμπερδέψουμε ποτέ: Το CDC καλεί τους Αμερικανούς να φορέσουν και πάλι μάσκες
25.05.2022

Δεν θα ξεμπερδέψουμε ποτέ: Το CDC καλεί τους Αμερικανούς να φορέσουν και πάλι μάσκες

Η Εθνική Επιτροπή το αποφάσισε: Αυτοί θα εμβολιαστούν για την ευλογιά των πιθήκων – Πόσο μολυσματική είναι
25.05.2022

Η Εθνική Επιτροπή το αποφάσισε: Αυτοί θα εμβολιαστούν για την ευλογιά των πιθήκων – Πόσο μολυσματική είναι

Μετά το Βέλγιο και η Γερμανία βάζει καραντίνα 21 ημερών για τα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων
24.05.2022

Μετά το Βέλγιο και η Γερμανία βάζει καραντίνα 21 ημερών για τα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων

Από εμβόλιο σε… εμβόλιο: Η Εθνική Επιτροπή αποφάσισε ποιοι θα εμβολιαστούν κατά της ευλογιάς των πιθήκων
24.05.2022

Από εμβόλιο σε… εμβόλιο: Η Εθνική Επιτροπή αποφάσισε ποιοι θα εμβολιαστούν κατά της ευλογιάς των πιθήκων