Δερματολογικά

Νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση της μέτριας-σοβαρής Ψωρίασης κατά Πλάκας με BIMZELX®

Παρουσιαστήκαν από την UCB στο 30ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV)
Νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση της μέτριας-σοβαρής Ψωρίασης κατά Πλάκας με BIMZELX®

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την αποτελεσματικότητα, την ανεκτικότητα και την ασφάλεια της μπιμεκιζουμάμπης (BIMZELX®) που χορηγείται σε ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή Ψωρίαση κατά Πλάκας.

Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της μελέτης BE BRIGHT, που διεξήχθη για διάστημα 2 ετών σε ενήλικους ασθενείς, που είχαν ολοκληρώσει μια εκ των τριών εγκριτικών μελετών Φάσης 3, μαζί με νέα ευρήματα από το κλινικό πρόγραμμα Φάσης 3/3b για τη μπιμεκιζουμάμπη στην Ψωρίαση ανακοινώθηκαν από τη UCB στο 30ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV). 

Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της μελέτης BE BRIGHT που παρουσιάστηκαν στο EADV έδειξαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν μπιμεκιζουμάμπη πέτυχαν διατηρήσιμα αποτελέσματα καθαρότητας δέρματος ( PASI 90 PASI 100) για 2 χρόνια με δόση συντήρησης*.

Παράλληλα, αποδείχθηκε ότι η μπιμεκιζουμάμπη ήταν γενικώς καλά ανεκτή, χωρίς νέα σήματα ασφαλείας.

Η μετάβαση στη μπιμεκιζουμάμπη μετά από 24 εβδομάδες χορήγησης ανταλιμουμάμπης στη BE SURE, οδήγησε σε διατηρήσιμη  αύξηση των ποσοστών ανταπόκρισης PASI 90 και PASI 100 για διάστημα 2 ετών.

 Επιπλέον, η μετάβαση σε μπιμεκιζουμάμπη μετά από 52 εβδομάδες θεραπείας με ουστεκινουμάμπη (BE VIVID) οδήγησε σε διατηρήσιμη αύξηση των ποσοστών ανταπόκρισης PASI 100 έως την 100η εβδομάδα. 

Οι ασθενείς που μεταπήδησαν σε μπιμεκιζουμάμπη μετά από ανεπαρκή ανταπόκριση στην ουστεκινουμάμπη την 52η εβδομάδα, έδειξαν επίσης διατηρήσιμη βελτίωση στα επίπεδα της κάθαρσης του δέρματος (PASI 90 και PASI 100).

«Μετά την πρόσφατη έγκριση της μπιμεκιζουμάμπης στην Ευρώπη, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε τα νέα δεδομένα θεραπείας δύο ετών στο EADV, που υποστηρίζουν την κλινική αξία της μπιμεκιζουμάμπης στη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση.

Το εύρος των μακροχρόνιων δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας που παρουσιάζονται προσφέρουν σημαντικές νέες πληροφορίες για την δερματολογική κοινότητα και αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας για βελτίωση της περίθαλψης για άτομα με ψωρίαση», ανέφερε ο Emmanuel Caeymaex, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ανοσολογίας και επικεφαλής ΗΠΑ της UCB.

«Στην κλινική πρακτική, οι ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας μπορεί να χρειαστεί να μεταβούν μεταξύ βιολογικών φαρμάκων για τον βέλτιστο έλεγχο της νόσου τους.

Μακροχρόνια αποτελέσματα από τη μελέτη BE SURE και τη μελέτη ανοιχτής επέκτασης BE BRIGHT που ανακοινώθηκαν στο EADV 2021 έδειξαν ότι η μετάβαση από την ανταλιμουμάμπη σε μπιμεκιζουμάμπη, βοήθησε περισσότερους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση να επιτύχουν και να διατηρήσουν εντελώς καθαρό δέρμα, όπως μετρήθηκε με το δείκτη PASI 100, μετά από δύο χρόνια θεραπείας», επεσήμανε  ο καθηγητήςDiamant Thaçi, Institute and Comprehensive Center for Inflammation Medicine, University Hospital of Lübeck, Lübeck, Germany.

Μακροχρόνια αποτελέσματα από τις μελέτες BE SURE και την  ανοιχτής επέκτασης BE BRIGHT 

Αφού τελείωσαν τη μελέτη φάσης 3 BE SURE, οι ασθενείς μπορούσαν να εγγραφούν στη μελέτη ανοιχτής επέκτασης.

Η μετάβαση από ανταλιμουμάμπη σε μπιμεκιζουμάμπη 320mg κάθε 4 εβδομάδες (Q4W), είχε ως αποτέλεσμα διατηρήσιμα ποσοστά ανταπόκρισης κατά PASI 90 και PASI 100 έως και 2 χρόνια ( 104η  εβδομάδα), τα οποία ήταν συγκρίσιμα με τα ποσοστά ανταπόκρισης που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς που λάμβαναν συνεχώς μπιμεκιζουμάμπη.

 Η μπιμεκιζουμάμπη ήταν καλά ανεκτή στη διάρκεια των 2 ετών χωρίς κανένα νέο σήμα ασφάλειας (παρενέργειες)

Δεδομένα 2 ετών σε ασθενείς της μπιμεκιζουμάμπης που μεταπήδησαν από την ουστεκινουμάμπη.

Η ανάλυση αυτή, συμπεριέλαβε ενήλικες ασθενείς από τη BE VIVID που τυχαιοποιήθηκαν αρχικά σε ουστεκινουμάμπη 45 mg ή 90 mg (ανάλογα με το βάρος τους) τις εβδομάδες 0,4 και στη συνέχεια κάθε 12 εβδομάδες ή σε μπιμεκιζουμάμπη 320 mg κάθε 4 εβδομάδες έως την εβδομάδα 52.

Ανάλογα με την ανταπόκριση κατά  PASI 90 την εβδομάδα 52, οι ασθενείς που εισήχθησαν στη μελέτη ανοιχτής επέκτασης επανατυχαιοποιηθήκαν σε μπιμεκιζουμάμπη 320 mg κάθε 4 εβδομάδες ή κάθε 8 εβδομάδες.

Δεν παρατηρήθηκαν μη αναμενόμενα ευρήματα ασφάλειας σε ασθενείς που μεταπήδησαν από ουστεκινουμάμπη σε μπιμεκιζουμάμπη κατά τη διάρκεια της μελέτης ανοιχτής επέκτασης.

Η μπιμεκιζουμάμπη είναι ο πρώτος εκλεκτικός αναστολέας της IL-17A και IL -17F που εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία της μέτριας ως σοβαρής Ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικους ασθενείς που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.   

* Η συνιστώμενη δόση τη μπιμεκιζουμάμπης για ενήλικες ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας είναι 320 mg (χορηγείται ως δύο υποδόριες ενέσεις των 160 mg) την εβδομάδα 0, 4, 8, 12, 16 και στη συνέχεια κάθε οκτώ εβδομάδες.

 Σε κάποιους ασθενείς με σωματικό βάρος ≥ 120 kg που δεν πετυχαίνουν πλήρη κάθαρση δέρματος τη 16η  εβδομάδα, η δοσολογία των 320 mg κάθε τέσσερις εβδομάδες μετά την εβδομάδα 16 μπορεί να βελτιώσει περαιτέρω την ανταπόκριση στη θεραπεία.

 Στις μελέτες που παρουσιάστηκαν στο EADV 2021, οι ασθενείς έλαβαν δόση συντήρησης μπιμεκιζουμάμπης κάθε 4 ή κάθε 8 εβδομάδες.

Δερματολογικά

29.11.2021

7 συμβουλές για σωστή φροντίδα του δέρματος μετά την εμμηνόπαυση

Η εμμηνόπαυση προκαλεί πολλές αλλαγές στον οργανισμό των γυναικών, άλλες από τις οποίες είναι πιο έντονες και άλλες πιο ήπιες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται επιπτώσεις στο δέρμα και στα μαλλιά, οι οποίες συχνά έχουν ισχυρό αντίκτυπο στον ψυχισμό της γυναίκας. Πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των αλλαγών παίζουν τα οιστρογόνα. «Τα οιστρογόνα διεγείρουν την κατακράτηση […]

26.11.2021

Αποχρωματισμός της επιδερμίδας: Ποιες παθήσεις ενοχλούν περισσότερο;

Οι παθήσεις που προκαλούν αποχρωματισμό της επιδερμίδας του προσώπου και έντονες δυσχρωμίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Μία όμως θεωρείται η χειρότερη, τόσο που οι πάσχοντες θα πλήρωναν σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός τους για να απαλλαγούν ολοκληρωτικά και μόνιμα από αυτήν. Ο λόγος για τη λεύκη, η οποία πολύ συχνά εντοπίζεται στο […]

Αλλεργία στο λάτεξ: Συμπτώματα – Πρόληψη
23.11.2021

Αλλεργία στο λάτεξ: Συμπτώματα – Πρόληψη

Eνυδατικές κρέμες προσώπου: Τέσσερις μύθοι που «μπερδεύουν»
18.11.2021

Eνυδατικές κρέμες προσώπου: Τέσσερις μύθοι που «μπερδεύουν»

Νύχια που μπαίνουν στο δέρμα: Πως αποφεύγεται;
12.11.2021

Νύχια που μπαίνουν στο δέρμα: Πως αποφεύγεται;

Οι αλλαγές του καιρού κάνουν κακό στο δέρμα σας; Δείτε πώς θα προστατευθείτε
03.11.2021

Οι αλλαγές του καιρού κάνουν κακό στο δέρμα σας; Δείτε πώς θα προστατευθείτε

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το δέρμα και τις λειτουργίες του
02.11.2021

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το δέρμα και τις λειτουργίες του

Ποιες είναι οι επιπτώσεις του λιγοστού ύπνου στην επιδερμίδα;
01.11.2021

Ποιες είναι οι επιπτώσεις του λιγοστού ύπνου στην επιδερμίδα;

Ακμή ενηλίκων: Ποιες οι επιπτώσεις της στις γυναίκες;
29.10.2021

Ακμή ενηλίκων: Ποιες οι επιπτώσεις της στις γυναίκες;

Ακμή ενηλίκων: Ποιες οι επιπτώσεις της στις γυναίκες;
27.10.2021

Ακμή ενηλίκων: Ποιες οι επιπτώσεις της στις γυναίκες;

Δημοφιλή

Υγεία & πολιτική
1

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Φυσική Κατάσταση
2

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Φάρμακα
3

ΕΜΑ: Εγκρίθηκε το πρώτο φάρμακο για διασωληνωμένους με λοίμωξη COVID-19

Ασθένειες
4

Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης: Η νόσος της νέας εποχής

Περισσότερα

08.12.2021

«Σύνδρομο νεκρών γλουτών»: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται

Εάν είστε μονίμως καθηλωμένοι σε ένα γραφείο ή θρονιασμένοι σε έναν καναπέ, τότε καλύτερα να μάθετε περισσότερα για το σύνδρομο που στην ιατρική ορολογία περιγράφεται σαν «γλουτιαία αμνησία». Πολλοί θα το χαρακτηρίσουν- και σωστά- ως μία  από τις “παρενέργειες” της πανδημίας που μας κρατά σχεδόν ακίνητους, με τον φόβο ριζωμένο μέσα μας, μήπως βρεθούμε διασωληνωμένοι.  […]

08.12.2021

Η σημαντικότητα της έγκαιρης διάγνωσης στην αντιμετώπιση και τη θεραπεία του Καρκίνου του Προστάτη

Οι περισσότεροι ιατροί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη, αφού οι έρευνες έχουν πιστοποιήσει ότι αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στους άνδρες στην Ευρώπη και τη δεύτερη συχνότερη κακοήθεια στους άνδρες, μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Θεωρείται μία από τις «ύπουλες» ασθένειες, αφού σε πολλές περιπτώσεις ο καρκίνος του προστάτη […]

Ο FDA ενέκρινε το πρώτο φάρμακο για την κοινή μορφή Νανισμού
08.12.2021

Ο FDA ενέκρινε το πρώτο φάρμακο για την κοινή μορφή Νανισμού

Πώς η αβεβαιότητα μπορεί να βλάψει την ικανότητά μας να παίρνουμε ορθολογικές αποφάσεις
08.12.2021

Πώς η αβεβαιότητα μπορεί να βλάψει την ικανότητά μας να παίρνουμε ορθολογικές αποφάσεις

Εμβόλια COVID της Κούβας: Τα περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα υποδηλώνουν ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά
08.12.2021

Εμβόλια COVID της Κούβας: Τα περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα υποδηλώνουν ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά

Ποινή φυλάκισης για τους γονείς-αρνητές που δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο
08.12.2021

Ποινή φυλάκισης για τους γονείς-αρνητές που δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο

“Αόρατο” στέλεχος της Όμικρον προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες του Η. Βασιλείου
08.12.2021

“Αόρατο” στέλεχος της Όμικρον προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες του Η. Βασιλείου

Αντ. Φάουτσι: «Σχεδόν βέβαιο” ότι η Όμικρον δεν είναι σοβαρότερη από την Δέλτα
08.12.2021

Αντ. Φάουτσι: «Σχεδόν βέβαιο” ότι η Όμικρον δεν είναι σοβαρότερη από την Δέλτα

Έρευνα μπορεί να υποδείξει νέες θεραπείες για άτομα που πάσχουν από Αλτσχάιμερ ή σχιζοφρένεια
08.12.2021

Έρευνα μπορεί να υποδείξει νέες θεραπείες για άτομα που πάσχουν από Αλτσχάιμερ ή σχιζοφρένεια

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα
08.12.2021

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα