Υγεία

Η αυτοκτονία δεύτερη αιτία θανάτου για τους νέους ανθρώπους στην Ευρώπη

Πως θα προστατευθεί η ψυχική υγεία των νεαρών ατόμων
Η αυτοκτονία δεύτερη αιτία θανάτου για τους νέους ανθρώπους στην Ευρώπη

Το άγχος και η κατάθλιψη συγκαταλέγονται στις πέντε κορυφαίες αιτίες επιβάρυνσης της κακής υγείας στον νεανικό πληθυσμό (ηλικίας 15-29 ετών).

Η νεότητα είναι η πιο διαμορφωτική περίοδος της ζωής και για περισσότερους από τους μισούς ενήλικες με διαταραχές ψυχικής υγείας, η πρώτη εμφάνιση εμφανίζεται κατά τη διάρκεια ή πριν από την εφηβεία.

-Η κοινωνική απομόνωση,

-η διαταραγμένη εκπαίδευση και

-οι μειωμένες ευκαιρίες εργασίας κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 έχουν επιδεινώσει το βάρος της νόσου για ψυχικές ασθένειες μεταξύ των νέων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις από την έκθεση State of the World’s Children 2021 της UNICEF, οι διαταραχές ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων:

-της κατάθλιψης,

-του άγχους,

-των διατροφικών διαταραχών και,

-της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας,

είναι πλέον παρούσες στο 16,3% των ευρωπαίων νέων ηλικίας 10-19 ετών.

Εκτιμάται ότι είναι υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 13,2% για την ίδια ηλικιακή ομάδα.

Για τη στήριξη του νεανικού πληθυσμού,  το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας  για την επιτάχυνση της προόδου σε τομείς που είχαν οριστεί προηγουμένως ως στόχοι για τη νεολαία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας και ευημερίας, της ισότητας και της ένταξης και της βιωσιμότητας.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 πλαισιώνεται ρητά ως ευκαιρία για την επιτάχυνση της υφιστάμενης στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (2019–27).

Η έκθεση προόδου της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία για το 2021, δείχνει ότι τα επιτεύγματα μέχρι σήμερα είναι περιορισμένα αφού η πανδημία έχει σταματήσει πολλά από τα προγράμματα κινητικότητας των νέων που παρέχουν ευκαιρίες στους νέους στο εξωτερικό, και μόνο μερικά προγράμματα ψυχικής υγείας περιλαμβάνονται.

Μεταξύ αυτών των προγραμμάτων ψυχικής υγείας είναι:

η Κοινή Δράση για την Ψυχική Υγεία (ImplementAL) για την υποστήριξη της πρόληψης της αυτοκτονίας των νέων στις χώρες της ΕΕ. <

-Η αυτοκτονία δεύτερη αιτία θανάτου στους νέους της Ευρώπης

Η αυτοκτονία παραμένει η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στους νέους της Ευρώπης (μετά από τραυματισμούς από τροχαία) και επομένως είναι απαραίτητη η ενίσχυση της πρόληψης των αυτοκτονιών, ωστόσο, μια τέτοια συγκεκριμένη εστίαση αποκλίνει από πιο κοινά ζητήματα όπως το άγχος και η κατάθλιψη. 

Μελέτη δεδομένων γραμμής βοήθειας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας έδειξε ότι οι αυξήσεις στις κλήσεις στη γραμμή βοήθειας οφείλονταν κυρίως σε:

-συναισθήματα άγχους και,
-μοναξιάς,  παρά σε σκέψεις αυτοκτονίας.

Στην έκθεση του 2018 των Στόχων για τη Νεολαία, οι νέοι εξέφρασαν την επιθυμία τους για μεγαλύτερη πρόσβαση σε προγράμματα προαγωγής και πρόληψης της ψυχικής υγείας στο τρέχον περιβάλλον τους (π.χ. σχολεία, πανεπιστήμια, λέσχες νέων).

Αντί να περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ψυχικής υγείας, η ενσωμάτωση των παρεμβάσεων πρόληψης σε καθημερινά περιβάλλοντα:

-μπορεί να αυξήσει τη θετική ψυχική υγεία και,

-να συμβάλει σε καλύτερα αποτελέσματα υγείας, κοινωνικά και ακαδημαϊκά για τους νέους, μια προσέγγιση γνωστή ως «προαγωγή ψυχικής υγείας».

Η προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον τρόπο ζωής ,

τους παράγοντες συμπεριφοράς που επηρεάζουν την εμφάνιση της ασθένειας ,

Είναι κεντρικός στόχος σε οποιαδήποτε προσέγγιση προαγωγής της υγείας.

Τα προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας στα σχολεία στοχεύουν συγκεκριμένα:

να διδάξουν στους νέους κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες όπως:

-η αυτογνωσία και η ανθεκτικότητα, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας στον εαυτό τους και στους συνομηλίκους τους και να αντιδρούν κατάλληλα. 

Για παράδειγμα, η Ιρλανδία έχει καταστήσει την Κοινωνική, Προσωπική και Αγωγή Υγείας (SPHE) υποχρεωτικό μέρος του εθνικού σχολικού προγράμματος με στόχο την προώθηση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας. 

Σε μια τυχαιοποιημένη δοκιμή, το σχολικό πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης MindOut για εφήβους, που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών SPHE, βελτίωσε σημαντικά τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών, ενώ μείωσε τα συμπτώματα του στρες και της κατάθλιψης.

Η ένταξη όλων των νέων (αντί μόνο των μαθητών υψηλού κινδύνου) και η εκπαίδευση για γονείς και εκπαιδευτικούς είναι σημαντικές πτυχές των ολοκληρωμένων προγραμμάτων προαγωγής της υγείας.

Εκτός από τις καθολικές παρεμβάσεις, απαιτούνται στοχευμένα προγράμματα εντός του σχολικού περιβάλλοντος για την παροχή πιο εξατομικευμένης υποστήριξης σε μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, και απαιτούνται υπηρεσίες ψυχικής υγείας εκτός του σχολικού περιβάλλοντος για τους μαθητές υψηλότερου κινδύνου. 

Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν πριν από την πανδημία ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πλέον στις τρέχουσες ανάγκες. 

Σήμερα, οι ψηφιακές προσεγγίσεις μπορεί να είναι απαραίτητες, αλλά τα στοιχεία για τα ψηφιακά προγράμματα προαγωγής υγείας εξακολουθούν να εμφανίζονται και υπογραμμίζουν την ανάγκη να εξεταστούν υποστηρικτικές δομές εφαρμογής για την ενίσχυση της δέσμευσης και τη μείωση των υψηλών ποσοστών εγκατάλειψης.

Επιπλέον, απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα για την προσέγγιση πληθυσμών που δεν εξυπηρετούνται, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ηλεκτρονική φροντίδα και φέρουν δυσανάλογα το βάρος της πανδημίας.

Για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στη νεολαία του σήμερα, η ουσιαστική συμμετοχή των νέων είναι το κλειδί.

Η εκστρατεία του Ταμείου Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών Νεολαία κατά του COVID-19 μοιράστηκε υλικό με νέους για να δημιουργήσει περιεχόμενο βίντεο σχετικά με την ψυχική υγεία, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με συνομηλίκους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τέτοιες πρωτοβουλίες μεταξύ ομοτίμων επιτρέπουν στους νέους να συνεισφέρουν ουσιαστικά και να συνδεθούν με άτομα εκτός του συμβατικού περιβάλλοντος των σχολείων, των πανεπιστημίων ή των χώρων εργασίας.

Οι Οργανισμοί μπορούν να μάθουν από αυτό το παράδειγμα και,

-αντί να σχεδιάζουν νέες καμπάνιες από πάνω προς τα κάτω,

-να επιλέξουν να ενισχύσουν τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες που ηγούνται οι νέοι ή να σχεδιάσουν πλατφόρμες για επαφές μεταξύ των νέων.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 αποτελεί ένα παράθυρο ευκαιρίας για χώρες και οργανισμούς να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες για την προαγωγή της υγείας και να επικεντρωθούν στον μετριασμό των προβλημάτων ψυχικής υγείας. 

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας στη νεολαία του σήμερα μπορεί να συμβάλει στην «οικοδομική βελτίωση» της πανδημικής ανάκαμψης δημιουργώντας μια ανθεκτική γενιά μελλοντικών ηγετών της ΕΕ.

DOI:  https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100306

Υγεία

24.05.2022

Νέα έρευνα: Η μείωση της τηλεόρασης μπορεί να αποτρέψει 1 στους 10 θανάτους από στεφανιαία νόσο

Τα αποτελέσματα νέας βρετανικής έρευνας

23.05.2022

«Τέλος» στο χάρτινο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού – Διαθέσιμο από σήμερα το Ψηφιακό

Από σήμερα οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακό βιβλιάριο υγείας για τα παιδιά τους, ενώ τέθηκε σε λειτουργία για χρήση και το Εθνικό Μητρώο Εμβολισμών Παιδιών και Εφήβων. Έτσι οι γονείς και οι παιδίατροι έχουν πλέον τη δυνατότητα να οργανώνουν αποτελεσματικότερα τη φροντίδα της υγείας των παιδιών. Ειδικότερα, αναφορικά με κάθε υπηρεσία: Με την ψηφιοποίηση […]

2+1 τροφές που μπορούν να σας χαρίσουν λευκά δόντια
22.05.2022

2+1 τροφές που μπορούν να σας χαρίσουν λευκά δόντια

ΑΠΘ: Στην Ελλάδα θα αυξηθεί κατά 50% ως το 2050 ο πληθυσμός που θα κινδυνεύει από ελονοσία σύμφωνα με έρευνα
22.05.2022

ΑΠΘ: Στην Ελλάδα θα αυξηθεί κατά 50% ως το 2050 ο πληθυσμός που θα κινδυνεύει από ελονοσία σύμφωνα με έρευνα

Παραδοχή από Α.Μπουρλά: «Έχουμε χάπι που έχει μικροτσίπ – Φανταστείτε την συμμόρφωση του ασθενούς»!
22.05.2022

Παραδοχή από Α.Μπουρλά: «Έχουμε χάπι που έχει μικροτσίπ – Φανταστείτε την συμμόρφωση του ασθενούς»!

Νέα έρευνα: Αυξημένος ο κίνδυνος θανατηφόρου καρκίνου του προστάτη για τους καπνιστές
20.05.2022

Νέα έρευνα: Αυξημένος ο κίνδυνος θανατηφόρου καρκίνου του προστάτη για τους καπνιστές

Πόνος στη μέση και αντιφλεγμονώδη φάρμακα: Γιατί δεν βοηθούν στη θεραπεία
18.05.2022

Πόνος στη μέση και αντιφλεγμονώδη φάρμακα: Γιατί δεν βοηθούν στη θεραπεία

Kρακ στον αυχένα: Kάνει καλό ή κακό;
17.05.2022

Kρακ στον αυχένα: Kάνει καλό ή κακό;

Πάρκινσον: Η απώλεια ακοής μπορεί να εμφανιστεί ως σύμπτωμα έως και 5 χρόνια πριν από τη διάγνωση
17.05.2022

Πάρκινσον: Η απώλεια ακοής μπορεί να εμφανιστεί ως σύμπτωμα έως και 5 χρόνια πριν από τη διάγνωση

Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε καθώς γερνάμε;
16.05.2022

Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε καθώς γερνάμε;

Δημοφιλή

Healthy pets
1

20+1 πράγματα που δεν ξέρετε για τα ζώα!

Επιδημίες
2

Η Βρετανία αίρει όλους τους περιορισμούς κατά του Covid-19

Υγεία & πολιτική
3

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Υγεία & πολιτική
4

Θ.Πλεύρης: Έρχεται διάταξη για την απόλυση των ανεμβολίαστων υγειονομικών – «Ριψάσπιδες που αρνούνται την επιστήμη»

Περισσότερα

25.05.2022

Τέλος η μάσκα στα σχολεία – Υποχρεωτική μόνο στις εξετάσεις

Από 1ης Ιουνίου

25.05.2022

Προσοχή: Ο ΕΟΦ ανακαλεί από την αγορά γνωστό αντηλιακό – Ποιο αφορά

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), αποφάσισε την ανάκληση της παρτίδας Τ01, με ημερομηνία λήξης 03/2025, του καλλυντικού προϊόντος ‘Babe Super Fluid Mattifying Sunscreen SPF50 Oil-Free 50 ml. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν ορισμένων αναφορών καταναλωτών για εμφάνιση ήπιων ανεπιθύμητων ενεργειών (ερυθρότητα δέρματος & αίσθημα καύσου που αποχωρούν μετά από λίγο), χωρίς επίδραση στην ασφάλεια και την υγεία […]

Εξαπλώνεται η ευλογιά των πιθήκων στη Γαλλία – Τα πέντε έφτασαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
25.05.2022

Εξαπλώνεται η ευλογιά των πιθήκων στη Γαλλία – Τα πέντε έφτασαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Πάτρα: Η κατάσταση της υγείας της 65χρονης που νοσηλεύεται με λέπρα – «Η νόσος Χάνσεν δεν έχει εξαφανιστεί»
25.05.2022

Πάτρα: Η κατάσταση της υγείας της 65χρονης που νοσηλεύεται με λέπρα – «Η νόσος Χάνσεν δεν έχει εξαφανιστεί»

Έρευνες για αντιικό φάρμακο κατά της ευλογιάς των πιθήκων – Τι έδειξε νέα βρετανική μελέτη
25.05.2022

Έρευνες για αντιικό φάρμακο κατά της ευλογιάς των πιθήκων – Τι έδειξε νέα βρετανική μελέτη

Γ.Μαγιορκίνης για ευλογιά των πιθήκων: «Τα εξανθήματα είναι βασικός τρόπος μετάδοσης»
25.05.2022

Γ.Μαγιορκίνης για ευλογιά των πιθήκων: «Τα εξανθήματα είναι βασικός τρόπος μετάδοσης»

Δεν θα ξεμπερδέψουμε ποτέ: Το CDC καλεί τους Αμερικανούς να φορέσουν και πάλι μάσκες
25.05.2022

Δεν θα ξεμπερδέψουμε ποτέ: Το CDC καλεί τους Αμερικανούς να φορέσουν και πάλι μάσκες

Η Εθνική Επιτροπή το αποφάσισε: Αυτοί θα εμβολιαστούν για την ευλογιά των πιθήκων – Πόσο μολυσματική είναι
25.05.2022

Η Εθνική Επιτροπή το αποφάσισε: Αυτοί θα εμβολιαστούν για την ευλογιά των πιθήκων – Πόσο μολυσματική είναι

Μετά το Βέλγιο και η Γερμανία βάζει καραντίνα 21 ημερών για τα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων
24.05.2022

Μετά το Βέλγιο και η Γερμανία βάζει καραντίνα 21 ημερών για τα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων

Από εμβόλιο σε… εμβόλιο: Η Εθνική Επιτροπή αποφάσισε ποιοι θα εμβολιαστούν κατά της ευλογιάς των πιθήκων
24.05.2022

Από εμβόλιο σε… εμβόλιο: Η Εθνική Επιτροπή αποφάσισε ποιοι θα εμβολιαστούν κατά της ευλογιάς των πιθήκων