Υγεία

Κυφοπλαστική για την αντιμετώπιση σπονδυλικών καταγμάτων: Πού βρισκόμαστε σήμερα

Μια επιστημονική προσέγγιση
Κυφοπλαστική για την αντιμετώπιση σπονδυλικών καταγμάτων: Πού βρισκόμαστε σήμερα

H σπονδυλοπλαστική (ΣΠ), ως τεχνική, ξεκίνησε το 1984 από τον Galibert στην Γαλλία και ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε ασθενείς το 1987.

Στις Η. Π. Α η μέθοδος άρχισε να εφαρμόζεται το 1993.

Η σπονδυλοπλαστική – κυφοπλαστική (ΚΠ) πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία ή τοπική αναισθησία (ανάλογα το χειρουργό, το κέντρο που εφαρμόζεται η μέθοδος , ανάλογα με τον αριθμό των επιπέδων που πρόκειται να αποκατασταθούν , και ανάλογα την σωματική κατάσταση του ασθενούς) με τον ασθενή να τοποθετείται σε πρηνή θέση και να βρίσκεται υπό συνεχή ακτινοσκοπική παρακολούθηση“, εξηγεί ο κ. Χρήστος Ζαφείρης-Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης Αναπληρωτής Διευθυντής Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης, Κέντρο Σκολίωσης Τραύματος και Ογκολογίας Σπονδυλικής Στήλης Metropolitan General.

Ο Χρήστος Ζαφείρης

Στη συνέχεια, με διαυχενική ή παρααυχενική προσπέλαση, εισάγεται μέσα στον καταγματικό σπόνδυλο ειδική βελόνη όπου εγχύεται οστικό τσιμέντο (ΣΠ).

Η κυφοπλαστική (ΚΠ) διαφοροποιείται της ως άνω μεθόδου στο γεγονός ότι προηγείται της έγχυσης του τσιμέντου η διάταση ενός αεροθαλάμου (μπαλονάκι) ή δύο αεροθαλάμων (ταυτόχρονα αριστερά και δεξιά) μέσα στο σπόνδυλο και να δημιουργηθεί μία κοιλότητα όπου θα υποδεχθεί το τσιμέντο.

Η αποκατάσταση κάθε επιπέδου διαρκεί περίπου στα 20-30 λεπτά (ανάλογα με την εμπειρία της χειρουργικής ομάδας και ανάλογα επίσης του περιστατικού).

Ο ασθενής συνήθως παραμένει στο νοσοκομείο συνήθως για μία ημέρα μετά το χειρουργείο.

Κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η αντιμετώπιση του άλγους σε μικρό χρονικό διάστημα και η βελτίωση της κινητικότητας των ασθενών.

Επιπλοκές

Οι συχνότερες επιπλοκές αυτών των επεμβάσεων αποτελούν:

-η διαφυγή τσιμέντου στο σπονδυλικό σωλήνα με καταστροφικές συνέπειες για τον ασθενή σε ποσοστό μικρότερο του 1%,

-η διαφυγή τσιμέντου έξω από το σπονδυλικό σώμα χωρίς κλινική συμπτωματολογία,

-η πνευμονική εμβολή από το τσιμέντο,

-αλλεργικές αντιδράσεις ως προς το σκιαγραφικό και,

-η εμφάνιση επιπρόσθετων/δευτεροπαθών σπονδυλικών καταγμάτων σε γειτονικούς ή απομακρυσμένους σπονδύλους μετά την ΚΠ (και ΣΠ) σε ποσοστό που κυμαίνεται από 3 – 29% (ΚΠ) και 12 – 52% (ΣΠ).

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική πρόοδος της γνώσης πάνω στην τεχνική που σαφώς οφείλεται στην ιδιαίτερα πλούσια βιβλιογραφία, αφενός:

-λόγω του αυξανόμενου αριθμού των κέντρων που εφαρμόζουν την τεχνική και του μεγάλου αριθμού ασθενών που έχουν υποβληθεί στις επεμβάσεις αυτές, και αφετέρου,

λόγω στην ετερογένεια χειρουργικών ενδείξεων που οδήγησε στην εξαγωγή συμπερασμάτων για διάφορες υπο-ομάδες ασθενών.

Η δημιουργία- προσθήκη νέων ακτινολογικών προγνωστικών ταξινομήσεων, κυρίως βάσει της μαγνητικής τομογραφίας, έθεσε τις προϋποθέσεις για την πρώιμη ανίχνευση σπονδυλικών καταγμάτων που έχουν αυξημένες πιθανότητες:

-ψευδάρθρωσης / οστεονέκρωσης,

-καθυστερημένης πώρωσης,

-σημαντικής καθίζησης/παραμόρφωσης και,

-κατά συνέπεια παρατεταμένου άλγους, έτσι ώστε η χειρουργική παρέμβαση μέσω αυτών των τεχνικών να αποδίδει τα μέγιστα για τον ασθενή και να μειώνει το ποσοστό εμφάνισης των επιπλοκών.

Σύμφωνα με συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις, διαφαίνεται ότι η εμφάνιση επιπρόσθετων καταγμάτων μετά από τις τεχνικές αυτές, στις περισσότερες υπο-ομάδες ασθενών, είναι αποτέλεσμα της φυσικής πορείας της νόσου της οστεοπόρωσης.

Σαφώς όμως υπάρχουν και τεχνικά λάθη της τεχνικής που προδιαθέτουν εμβιομηχανικά σε επιπρόσθετα κατάγματα καθώς και ομάδες ασθενών (πχ steroid-induced osteoporosis, rebound-associated vertebral fractures after denosumab discontinuation, vitamin D deficient patients) που έχουν σημαντικά αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης επιπρόσθετων καταγμάτων μετά από κυφοπλαστική / σπονδυλοπλαστική και η εφαρμογή της τεχνικής θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά.

Σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ετών αποτελεί η προσθήκη της κυφοπλαστικής σε υβριδικές τεχνικές σπονδυλοδεσίας για ειδικές ομάδες ασθενών (πχ οστεοπορωτικών ασθενών ή ασθενών με παραμορφώσεις τύπου σκολιώσεως ενηλίκων).

Πιο συγκεκριμένα η προσθήκη οστικού τσιμέντου (κυφοπλαστικής) στο άνω όριο της σπονδυλοδεσίας (Upper Instrumented Vertebra (UIV και στο UIV+1) καθυστερεί ή μπορεί και να αποτρέπει την εμφάνιση κύφωσης ή αποτυχίας του χειρουργείου (Proximal Junctional Kyphosis or Failure).

Είναι βέβαιο ότι χρειάζονται μεγάλοι αριθμοί ασθενών με μακρό διάστημα παρακολούθησης (follow-up) και μελέτες ανάλυσης κόστους για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να ενταχθεί η υβριδική αυτή τεχνική στην καθ΄ ημέρα πράξη.

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια η τεχνική της κυφοπλαστικής/σπονδυλοπλαστικής έχει δοκιμαστεί με νέου τύπου υλικά, πέραν του κλασσικού ορθοπαιδικού τσιμέντου (PMMA)”, σημειώνει ο κ. Ζαφείρης.

Σίγουρα η ελαστοπλαστική αποτελεί μια αρκετά υποσχόμενη εξέλιξη στην τεχνική αυτή αλλά επί του παρόντος η βιβλιογραφία είναι αρκετά πτωχή με μικρές σειρές ασθενών που δικαιολογούν τις επιφυλάξεις.

Η τεχνική αυτή αποτελεί μία άριστη λύση για την αντιμετώπιση του πόνου των σπονδυλικών καταγμάτων οστεοπορωτικής και ογκολογικής αιτιολογίας, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών ύστερα από προσεκτική μελέτη όλων των παραμέτρων του οστικού μεταβολισμού και της κατάστασης του ασθενούς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εμφάνιση επιπλοκών“, καταλήγει ο κ. Ζαφείρης.

Υγεία

22.10.2021

Καρπιαίο σύνδρομο και εργασία: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κάποτε ο λογοτέχνης François Mauriac (1885-1970) είπε πως «ο άνθρωπος που δουλεύει με τα χέρια λογίζεται εργάτης, με τα χέρια και το μυαλό τεχνίτης, με τα χέρια, το μυαλό και την καρδιά είναι καλλιτέχνης». Κοινό στοιχείο και των τριών, η χρήση των χεριών τους, του οργάνου που η φύση προσάρμοσε εξελικτικά ώστε εμείς και τα […]

22.10.2021

Έλλειψη ιωδίου: Τα σημάδια που εμφανίζονται στον οργανισμό σας

Πόσο σοβαρή για την υγεία μας είναι η έλλειψη ιωδίου; Το ιώδιο είναι ένα βασικό μέταλλο που συναντάται συχνά στα θαλασσινά. Ο θυρεοειδής αδένας σας χρησιμοποιεί το ιώδιο για την παραγωγή θυρεοειδικών ορμονών, οι οποίες βοηθούν: -στον έλεγχο της ανάπτυξης, -την αποκατάσταση των κατεστραμμένων κυττάρων και, -την υποστήριξη ενός υγιούς μεταβολισμού. Δυστυχώς, το ένα τρίτο των ανθρώπων […]

Πόνος στον αυχένα: Γιατί τα lockdown αύξησαν τους πάσχοντες
22.10.2021

Πόνος στον αυχένα: Γιατί τα lockdown αύξησαν τους πάσχοντες

Νευρόλυση με Ραδιοσυχνότητες: Είναι η λύση στο χρόνιο πόνο;
22.10.2021

Νευρόλυση με Ραδιοσυχνότητες: Είναι η λύση στο χρόνιο πόνο;

Δισκεκτομή με Laser (PLDD) για την αντιμετώπιση της οσφυοισχιαλγΐας
22.10.2021

Δισκεκτομή με Laser (PLDD) για την αντιμετώπιση της οσφυοισχιαλγΐας

Χειρουργική θυρεοειδούς: Η φωνή λέει πλέον… πολλά
22.10.2021

Χειρουργική θυρεοειδούς: Η φωνή λέει πλέον… πολλά

Κήλες του κοιλιακού τοιχώματος: Επέμβαση μόνο από εξειδικευμένους χειρουργούς κηλών
21.10.2021

Κήλες του κοιλιακού τοιχώματος: Επέμβαση μόνο από εξειδικευμένους χειρουργούς κηλών

Μπορεί το περιβάλλον να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα;
21.10.2021

Μπορεί το περιβάλλον να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα;

Πανυγειονομική πανελλαδική κινητοποίηση σήμερα
21.10.2021

Πανυγειονομική πανελλαδική κινητοποίηση σήμερα

Φρονιμίτες: Πότε πρέπει να τους αφαιρέσω;
20.10.2021

Φρονιμίτες: Πότε πρέπει να τους αφαιρέσω;

Δημοφιλή

Υγεία & πολιτική
1

ΥΠΑΙΘ: Ανακοίνωσε το πρωτόκολλο για την δια ζώσης λειτουργία των πανεπιστημίων

Φυσική Κατάσταση
2

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
3

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Υγεία & πολιτική
4

ΙΣΑ: Δέσμευση Πλεύρη για επίλυση των αιτημάτων του ιατρικού κλάδου

Περισσότερα

24.10.2021

COVID-19: 2.098 νέα κρούσματα – 365 διασωληνωμένοι – 30 νέοι θάνατοι

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.098, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 716.358 (ημερήσια μεταβολή +0.3%), εκ των οποίων 50.8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών: […]

24.10.2021

Επίδραση της αντιθρομβωτικής αγωγής στην έκβαση μη νοσηλευόμενων ασθενών με συμπτωματική νόσο COVID-19

Τα δεδομένα της μελέτης ACTIV-4B δεν υποστηρίζουν τη χορήγηση ασπιρίνης ή απιξαμπάνης σε συμπτωματικούς ασθενείς με νόσο κλινικά σταθερή νόσο COVID-19 οι οποίοι δε χρειάζονται νοσηλεία, προκειμένου να μειωθούν επιπλοκές από το καρδιαγγειακό σύστημα ή τους πνεύμονες. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς με νόσο COVID-19  λαμβάνουν αντιθρομβωτική θεραπεία για την πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων και μείωση της θνητότητας. Ωστόσο τα […]

Η επίδραση στη σωματική και ψυχική υγεία μετά από νοσηλεία λόγω COVID-19
24.10.2021

Η επίδραση στη σωματική και ψυχική υγεία μετά από νοσηλεία λόγω COVID-19

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα
24.10.2021

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα
23.10.2021

ΕΟΔΥ: Τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα

Νοέμβριος: Μήνας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα
22.10.2021

Νοέμβριος: Μήνας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα

Το GIVMED ενώνει τις δυνάμεις του με τη UNICEF
22.10.2021

Το GIVMED ενώνει τις δυνάμεις του με τη UNICEF

”HealthWorld 2021: Pandemic Crisis – The Day After”
22.10.2021

”HealthWorld 2021: Pandemic Crisis – The Day After”

Γεωγραφική κατανομή: 675 κρούσματα στην Αττική – 533 στην Θεσσαλονίκη
22.10.2021

Γεωγραφική κατανομή: 675 κρούσματα στην Αττική – 533 στην Θεσσαλονίκη

“Πες μου, πόσο κρατάει το αύριο;” : Ζητήματα ψυχοκοινωνικής ογκολογίας
22.10.2021

“Πες μου, πόσο κρατάει το αύριο;” : Ζητήματα ψυχοκοινωνικής ογκολογίας