Χρόνια λευκοκυτταρική αναιμία

Πρωτοποριακή θεραπεία για τη Χρόνια λευκοκυτταρική αναιμία
Υγεία

Πρωτοποριακή θεραπεία για τη Χρόνια λευκοκυτταρική αναιμία

“Πρωτοποριακή θεραπεία” χαρακτήρισε ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) το υπό έρευνα μονοκλωνικό αντίσωμα obinutuzumab, κατά της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας, αφού σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης φάσης ΙΙΙ CLL11, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου ή θανάτου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, ο συνδυασμός obinutuzumab με χλωραμβουκίλη μείωσε κατά 86% τον […]

05.06.2013