χρωμόσωμα

Σύνδρομο Turner
Υγεία

Σύνδρομο Turner

Tο σύνδρομο Turner αποτελεί μια χρωμοσωμική διαταραχή, η οποία συναντάται μόνο στα κορίτσια και επηρεάζει περίπου 1στα 2500. Οφείλεται στην πλήρη ή μερική απουσία ενός από τα Χ φυλετικά χρωμοσώματα. Αυτό προκαλεί αναστολή της σεξουαλικής ανάπτυξης και συχνά στειρότητα. Το σύνδρομο Turner εμφανίζεται στις γυναίκες όταν ένα από τα Χ χρωμοσώματα λείπουν ή είναι κατεστραμμένα. Τα πιο κοινά χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι […]

20.05.2013
Η φύση δεν θηλυκοποιείται
Υγεία

Η φύση δεν θηλυκοποιείται

Οι άνδρες αποδεικνύονται πολύ σκληροί για να πεθάνουν, καθώς σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα που αναιρεί προηγούμενες, το ανδρικό χρωμόσωμα Υ δεν εξαφανίζεται σταδιακά. Προηγούμενες έρευνες έδειχναν ότι το εν λόγω χρωμόσωμα, που μόνο οι άνδρες διαθέτουν στο γενετικό υλικό τους, φθείρεται γενετικά με το πέρασμα του χρόνου συνεχώς και μάλιστα τόσο γρήγορα, […]

28.02.2012