χορήγηση άδειας

ΙΣΑ: Κανείς δεν μας λέει τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση νέας άδειας
Υγεία & πολιτική

ΙΣΑ: Κανείς δεν μας λέει τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση νέας άδειας

Ενώ υπάρχει διάταξη βάση της οποίας αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος, ο υπουργός Υγείας δεν έχει εκδώσει …την προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τη διαδικασία και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις για […]

21.01.2012