χιλιάδες κρούσματα καρκίνου

Τα χιλιάδες κρούσματα καρκίνου στο επίκεντρο
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Τα χιλιάδες κρούσματα καρκίνου στο επίκεντρο

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας , συνδιοργανώνουν στην Αθήνα, στις 13 και 14 Ιουνίου 2013, στο ξενοδοχείο Crowne  Plaza Athens City Centre, συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου Δικτύωσης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για τη Μεταφραστική Έρευνα για τον Καρκίνο (TRANSCAN: ERA-NET on Translational Cancer Research). Το πρόγραμμα TRANSCAN, το οποίο έχει διάρκεια 4 έτη (2010-2014) συντονίζεται από το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας  (Ministero della Salute και το Instituto Superiore di Sanità). […]

12.06.2013