χαρτζιλίκι

Tι σημαίνει το χαρτζιλίκι για ένα παιδί
Ψυχολογία

Tι σημαίνει το χαρτζιλίκι για ένα παιδί

Σε όλα τα σπίτια που στην οικογένεια υπάρχουν παιδιά, ακούγεται η συζήτηση για το χαρτζιλίκι που δικαιούνται για να κατέχουν. Το χαρτζιλίκι αποτελεί βασικό μάθημα ζωής, καθώς θεωρείται μια σημαντική μέθοδος διαπαιδαγώγησης για την οικονομική διαχείριση. Το μέγεθος του ποσού, η αιτιολόγηση, η συχνότητα που θα δίνεται, οι τρόποι που θα ξοδεύεται και άλλες τόσες […]

24.06.2014