τζίκινγκ

Πόσο καλή γυμναστική είναι το σεξ;
Σεξ

Πόσο καλή γυμναστική είναι το σεξ;

Από τη δεκαετία του ‘50 διάφορες ερευνητικές ομάδες ζητούσαν από ζευγάρια εθελοντών να συνδέονται με μόνιτορ, πιεσόμετρα, μάσκες οξυγόνου και άλλους μετρητές και να κάνουν σεξ με στόχο να καταγραφούν από επιστημονικής πλευράς οι επιδράσεις της ερωτικής επαφής στον οργανισμό. Στόχος ήταν συχνά να εξακριβωθεί εάν το σεξ τον επηρεάζει τόσο πολύ ώστε να επιταχύνει […]

20.12.2013