τροφική αλλεργία

Αποφύγετε τις επιμολύνσεις τροφίμων
Διατροφή

Αποφύγετε τις επιμολύνσεις τροφίμων

Επιμόλυνση των τροφίμων ορίζεται η μεταφορά ή ανάμειξη στοιχείων, άμεσα ή έμμεσα σε ένα τρόφιμο, που πιθανό να προκαλέσει ασθένειες ή ανεπιθύμητες αντιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Η επιμόλυνση των τροφίμων κρίνεται ως επικίνδυνη, αφού μπορεί να οδηγήσει σε τροφική δηλητηρίαση ή πιθανή τροφική αλλεργία. Επίσης, η επιμόλυνση των τροφίμων επηρεάζει αρνητικά τα άτομα με τροφική […]

28.05.2014