τι ισχύει

Οι μεγάλες ανατροπές για τους ασθενείς και τις φαρμακευτικές εταιρείες
Φάρμακα

Οι μεγάλες ανατροπές για τους ασθενείς και τις φαρμακευτικές εταιρείες

Αυξάνεται το ποσοστό των φαρμάκων- φασόν που θα λαμβάνουν οι ασθενείς μέσω των συνταγών των γιατρών. Το ποσοστό που θέλει να επιτύχει το Υπουργείο Υγείας είναι 50% ενώ σήμερα δεν ξεπερνά το 18%.Η ίδια τακτική θα ακολουθηθεί και στα νοσοκομεία από όπου ξεκίνησε αρχικά η προώθηση των γενοσήμων έστω και αν ορισμένα δεν κατόρθωσαν να […]

01.03.2012