τεριφλουνομίδη

H τεριφλουνομίδη για την  πολλαπλή σκλήρυνση
Φάρμακα

H τεριφλουνομίδη για την πολλαπλή σκλήρυνση

Η χορήγηση της δραστικής ουσίας τεριφλουνομίδης μια φορά την ημέρα, καθυστερεί την ανάπτυξη της κλινικά επιβεβαιωμένης πολλαπλής σκλήρυνσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης TOPIC. Πρόκειται για την πρώτη διαθέσιμη από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία για τη νόσο με θετικά αποτελέσματα σε ασθενείς που είχαν ένααρχικό επεισόδιο που υποδηλώνει την ύπαρξή της. Η μελέτη TOPIC […]

27.05.2013