σύμμαχοι

Πως να αντιμετωπίσετε τους ανταγωνιστικούς ανθρώπους
Good life

Πως να αντιμετωπίσετε τους ανταγωνιστικούς ανθρώπους

Ο ανταγωνισμός είναι στη φύση μας, όμως μερικές φορές μας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό στη καθημερινή μας ζωή. Δείτε πώς να αντιμετωπίζετε τον ανταγωνισμό τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και στη δουλειά σας.   Στο γραφείο: Ένα ανταγωνιστικό άτομο στην δουλειά που παίρνει επιπλέον εργασία και αρμοδιοτήτες μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για όλη την ομάδα. […]

24.09.2013