συγγενείς καρδιοπάθειες

Μητρώο Καταγραφής ασθενών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες
Kαρδιά

Μητρώο Καταγραφής ασθενών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες

Οι ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες χρήζουν ιδιαίτερης και καθημερινής ιατρικής φροντίδας, σύμφωνα με τους επιστήμονες.Η έγκαιρη διάγνωση, η κατάλληλη χειρουργική και φαρμακευτική αντιμετώπιση και η μακροχρόνια και συχνή παρακολούθηση σε ειδικά οργανωμένα κέντρα καθώς και η ευαισθητοποίηση των πασχόντων μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας κάθε χρόνο γεννιούνται 1.000 […]

10.02.2012