ψυχικές μονάδες υγείας

Η Ζέττα Μακρή για τους ελέγχους στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας
Υγεία & πολιτική

Η Ζέττα Μακρή για τους ελέγχους στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας

Στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, έχουν αναπτυχθεί Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες χρηματοδοτούνται, κυρίως, από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, καθώς και από πόρους του ΕΣΠΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 μέχρι και σήμερα, η χρηματοδότηση των εν λόγω Μονάδων που ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα […]

30.04.2014