ψυχικές δυνάμεις

Εργαζόμενη μητέρα;Από τι κινδυνεύει;
Ψυχολογία

Εργαζόμενη μητέρα;Από τι κινδυνεύει;

Η είσοδος της γυναίκας τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας είναι πραγματικότητα. Η γυναίκα λόγω των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων καθώς και των απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας ωθήθηκε να αναλάβει πολλαπλούς ρόλους. Η σύγχρονη γυναίκα θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα: σύζυγος, μητέρα, νοικοκυρά και υπάλληλος.    Η πολυπλοκότητα αυτών των ρόλων καθώς και η ταυτόχρονη επιτυχημένη […]

20.09.2013