πρόσθετα

Όλη η αλήθεια για “τα πρόσθετα” στα τρόφιμα
Διατροφή

Όλη η αλήθεια για “τα πρόσθετα” στα τρόφιμα

Ο ΕΦΕΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ενημέρωση σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα τροφίμων, καθώς και ενημέρωση που συνίσταται σε ερωτήσεις – απαντήσεις για τα πρόσθετα τροφίμων.Αναλυτικότερα , η ενημέρωση για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα τροφίμων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ στο σύνδεσμο ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ->ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ->ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Η ενημέρωση […]

01.12.2011