προσποίηση

Προσποιούνται και οι άνδρες στον έρωτα
Σεξ

Προσποιούνται και οι άνδρες στον έρωτα

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι οι γυναίκες προσποιούνται οργασμό, αλλά δεν ξέραμε τίποτα σχετικό για τους άνδρες. Πρόσφατη μελέτη σε δείγμα 180 ανδρών και 101 γυναικών έδειξε πως και τα δύο φύλα προσποιούνται οργασμό, αν και πιο συχνά οι γυναίκες (50%) απ’ ό,τι οι άνδρες (25%). Η πλειονότητα των ανδρών και γυναικών ανέφερε πως προσποιήθηκε οργασμό […]

19.03.2012