προσπάθεια

Θεραπεία της γυναικείας ακράτειας ούρων
Υγεία

Θεραπεία της γυναικείας ακράτειας ούρων

Η ακράτεια ούρων είναι μια πάθηση που απασχολεί τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Και όμως η πάθηση αυτή μπορεί να θεραπευτεί. Ας δούμε όπως πρώτα ποιές είναι οι βασικές κατηγορίες… 1. Ακράτεια ούρων από προσπάθεια (60%) 2. Ακράτεια ούρων από έπειξη (10%)     α) κινητικού τύπου
    β) αισθητικού τύπου 3. Ακράτεια ούρων από […]

24.01.2014