προγράμματα υποστήριξης

Δωρεάν οδηγός επιβίωσης από τους συλλόγους ασθενών
Υγεία

Δωρεάν οδηγός επιβίωσης από τους συλλόγους ασθενών

Με αφορμή το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών “Patients in Power:Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα Υγείας” που διοργανώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα, αποφασίστηκε από τους συλλόγους ασθενών Ελλάδος η κυκλοφορία ενός οδηγού με τίτλο “Δράσεις”.   Η ειδική αυτή έκδοση του Health Daily, έχει ως βασικό στόχο την παρουσίαση των Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, το […]

08.07.2013