πρόγραμμα κατάρτισης

Αναλυτικά το πρόγραμμα κατάρτισης για τους άνεργους επαγγελματίες υγείας
Υγεία & πολιτική

Αναλυτικά το πρόγραμμα κατάρτισης για τους άνεργους επαγγελματίες υγείας

Το Υπουργείο Υγείας, ανακοίνωσε την προκήρυξη της δράσης «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)», που στοχεύει στην κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ανέργων επαγγελματιών υγείας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.300 άνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ο συνολικός προϋπολογισμού της δράσης ανέρχεται σε 15.600.000 €, και χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη […]

05.12.2013