ποσοστό θανάτων

Το 50% των θανάτων οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή
Kαρδιά

Το 50% των θανάτων οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή

Το 50% των θανάτων οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εκπαίδευση των απλών πολιτών σε τεχνικές καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης ώστε να μην χάνεται ο πολύτιμος χρόνος των τεσσάρων έως έξι λεπτών, μέσα στα οποία εκτιμάται ότι μπορεί να είναι αποτελεσματική μια πρώτη αντιμετώπιση ενός περιστατικού. Το γεγονός αυτό, μάλιστα, θεωρείται επιτακτική ανάγκη καθώς […]

10.02.2014