πολιτική λιτότητας

Το μεγαλύτερο”κούρεμα”σε δαπάνες Υγείας στην Ελλάδα
Υγεία και Οικονομία

Το μεγαλύτερο”κούρεμα”σε δαπάνες Υγείας στην Ελλάδα

Χωρίς παγκόσμιο προηγούμενο είναι η συρρίκνωση των δαπανών υγείας στην Ελλάδα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Κατάρρευση χωρίς προηγούμενο παρουσιάζουν οι δημόσιες δαπάνες υγείας στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα της πολιτικής λιτότητας. Την στιγμή που σε όλες τις χώρες του οργανισμού οι δαπάνες για την υγεία αυξάνονται κατά 0,7% του […]

29.07.2013