πάγος

Τι κάνω στο εξάρθρημα;
Πρώτες βοήθειες

Τι κάνω στο εξάρθρημα;

Το εξάρθρημα είναι η μόνιμη μετατόπιση των οστών μιας άρθρωσης και μπορεί να συνοδεύεται από κάκωση των μαλακών μορίων της άρθρωσης.Συμπτώματα •    Παραμόρφωση•    Έντονος πόνος•    Έλλειψη κίνησης στη συγκεκριμένη άρθρωση•    Πιθανό οίδημα και μελάνιασμα Πρώτες Βοήθειες -Τοποθετείστε ψυχρά επιθέματα στην άρθρωση για 10-15 λεπτά.-Ακινητοποιείστε την άρθρωση χρησιμοποιώντας κάποιο πρόχειρο νάρθηκα.-Τοποθετείστε το μέλος σε αναπαυτική θέση. […]

26.04.2012