Οβελίας

Το “κίνημα του Οβελία” ίσως ενέχει κινδύνους
Διατροφή

Το “κίνημα του Οβελία” ίσως ενέχει κινδύνους

Την αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων από την υγειονομική και κτηνιατρική νομοθεσία κανόνες απαιτεί ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων , ώστε το «Κίνημα του Οβελία» να μην μετατραπεί σε κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Παράλληλα, ζήτησε την λήψη μέτρων ώστε να αποτραπούν ενδεχόμενα παραπλάνησης των καταναλωτών που πάντα ελλοχεύουν. Ειδικότερα και όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση […]

19.03.2012