ώρες εργασίας γιατρών

ΕΣΥ: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για το ωράριο των γιατρών
Υγεία & πολιτική

ΕΣΥ: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για το ωράριο των γιατρών

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφεύγει κατά της χώρας μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ωράριο των νοσοκομειακών γιατρών. Συγκεκριμένα, η “Κομισιόν” ζητεί να διαπιστωθεί εάν παραβιάζονται στην Ελλάδα βασικές αρχές, οι οποίες προβλέπονται στην Οδηγία 2003/88 σχετικά με ανώτατο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας 48 ωρών, ελάχιστο ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο ανάπαυσης και αντισταθμιστική περίοδο ανάπαυσης που να […]

13.06.2014