Ολισθαίνουσα διαφραγματοκήλη

Η διαφραγματοκήλη
Υγεία

Η διαφραγματοκήλη

Η διαφραγματοκήλη είναι μια κατάσταση, κατά την οποία μέρος του στομάχου εισέρχεται προς τα πάνω στο θώρακα, μέσω ενός ανοίγματος στο διάφραγμα. Το 98% των κηλών του διαφράγματος είναι κήλες που αφορούν τον οισοφάγο και για αυτό ονομάζονται οισοφαγοκήλες. Σχεδόν έχει καθιερωθεί χρησιμοποιώντας τον όρο “διαφραγματοκήλη” να εννοούμε την οισοφαγοκήλη. Οι διαφραγματοκήλες χωρίζονται σε: Τύπος […]

24.05.2013