Ογκο-υπερθερμία

Αποτελεί η Υπερθερμία λύση για την θεραπεία του καρκίνου;
Νεοπλασίες

Αποτελεί η Υπερθερμία λύση για την θεραπεία του καρκίνου;

Η όγκο-υπερθερμία είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος καταπολέμησης του καρκίνου, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί  παράλληλα και συμπληρωματικά με άλλες μεθόδους, όπως είναι η  χημειοθεραπεία και  η  ακτινοθεραπευτική (τη δράση των οποίων ενισχύει) αλλά και η χειρουργική.Για τον λόγο αυτό, η όγκο-υπερθερμία χαρακτηρίζεται πλέον από πολλούς ως ο τέταρτος θεραπευτικός πυλώνας στην αντιμετώπιση του καρκίνου, […]

03.04.2012