Νοσοκομείο Πατρών

Πρωτοποριακή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας
Υγεία & πολιτική

Πρωτοποριακή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Πάτρας, ημερίδα με θέμα τον Εκσυγχρονισμό της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τη μέθοδο της Unipart. Πρόκειται για ένα νέο, πρωτοποριακό, πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο ΠΓΝΠ, το οποίο συμβάλλει στην περιστολή των δαπανών που αφορούν σε προμήθειες και διασφαλίζει την έγκαιρη παραλαβή και διάθεση των υλικών. Κι […]

24.03.2012